Portaal:Psühholoogia

Pildid, videod ja helifailid CommonsisLaadi uut sisu

Esiletõstetud artikkel

Psühhoanalüüs on Sigmund Freudi loodud psühhoteraapia koolkond ja teooria.

Psühhoanalüüsi teooria kohaselt on enamik inimese käitumisest määratud psüühikasiseste jõudude poolt. Isiksuse tuumaks on teadvustamata, sageli konfliktsed tungid, mis tähendab, et suurem osa inimese motivatsioonist pole teadlik. Motivatsioonilised jõud kujundatakse põhiliselt lapsepõlvekogemuse ja sotsialiseerumise poolt.

Psühhoanalüüsi teoreetilisi käsitlusi on mitmeid. Ka Freudi enda käsitlused muutusid mõnevõrra juba tema eluajal. Mitmed Freudi õpilased ja kolleegid (Alfred Adler, Carl Gustav Jung, Erich Fromm jt) arendasid Freudi ideedest lähtudes oma käsitlusi ja teooriaid. Psühhoanalüüsi teooriale tuginevad ka paljud psühhoteraapia koolkonnad. Erinevused seisnevad peaasjalikult erinevate aspektide suuremas või vähemas tähtsustamises. Psühhoanalüüsi on hiljem püütud mitmeti revideerida, näiteks Gilles Deleuze'i ja Félix Guattari poolt arendatud skisoanalüüs püüab eemaldada sellest perekonnadraama elemente; Jacques Lacani psühhoanalüüs põimib ühte keeleteaduse ja väidetavalt päris-freudiaanliku psühhoanalüüsi. Loe edasi ...

Esiletõstetud pilt


Sigmund Freud (6. mai 185623. september 1939) oli Austria päritoluga psühhoanalüüsi teooria ja meetodi rajaja.

Psühholooge

Kas tead, et...

Psühholoogiaportaalist

Psühholoogia on teadusharu, mis uurib inimese käitumist ja psüühilisi protsesse.

Psühholoogiaks nimetatakse tavakeeles ka:

  • mitmesuguseid arvamusi psüühika kohta, sõltumata nende teaduslikkusest;
  • kõike psühholoogide tegevusega seonduvat;
  • mingi teatud inimese või raamatutegelase psüühika eripärasid.

Loendeid

Kategooriapuu

Kuidas saad aidata?