Programmeerimine

 See artikkel räägib tarkvaralisest programmeerimisest. Riistvaralise programmeerimise kohta vaata artiklit Riistvaraline programmeerimine.

Programmeerimine on arvutiprogrammide lähtekoodi kirjutamise, testimise, silumise ja haldamise tegevuste jada. Lähtekood kirjutatakse kasutades programmeerimiskeeli. Programmeerimisega tegelevat inimest nimetatakse programmeerijaks.

Programmeerimine on tarkvaraarenduse oluline osa, moodustades sellest:

 • loome
  • luuakse kindlad juhised – vooskeem
  • luuakse sammsammuline tegevusjuhis – algoritm
  • algoritmid komplekteeritakse ja tõlgitakse programmeerimiskeelde, saadakse programmi kood
  • luuakse kasutajaliides ja seotakse see koodiga (kui seda pole tehtud)
  • tõlgitakse programmi koodi seni, kuni saadakse masinkood
  • esmane testimine ja paranduste tegemine
 • haldamise
  • programmi koodi muutmine
  • programmi koodi täiendamine
  • programmi koodi uuesti kirjutamine (programm on oma algsest eesmärgist liigselt võõrandunud)
  • esmane muututuste uuendamine ja testimine

Tarkvarainsenerid

muuda

Programmide korrektse loome teostavad tarkvarainsenerid, tuntud ka kui programmeerijad. Nende peamiste ülesannete hulka kuuluvad:

 • Eelduste analüüs
 • Detailne töökirjeldus
 • Tarkvara arhitektuur
 • Koodi kirjutamine
 • Kompileerimine
 • Tarkvara testimine
 • Dokumenteerimine
 • Integratsioon
 • (Täiendamine)
 • Ülalhoidmine

Programmeerimiskeel

muuda
  Pikemalt artiklis Programmeerimiskeel

Erinevad programmeerimiskeeled toetavad erinevaid programmeerimise stiile (programmeerimise paradigmasid). Soovitud ülesande lahendamiseks sobiliku keele valikul on palju tegureid, mida tuleb arvestada: sobivus ülesandeks, olemasolevad võimalused, olemasolevad lisavõimalused, ettevõtluspoliitika jms. Ideaalis valitakse käsilevõetava ülesande lahendamiseks sobivaim keel, reaalsuses mõjutavad programmeerimiskeele valikut mitmed välised tegurid:

 • Kas on piisavalt tarkvaraarendajaid, kes keelt oskavad?
 • Kui efektiivsed on selles programmeerimiskeeles kirjutatud programmid?
 • Millised arendusvahendid on saadaval koodi kirjutamiseks, kompileerimiseks ja silumiseks?

Vaata ka

muuda

Välislingid

muuda