Portaal:Ühiskond

Pildid, videod ja helifailid CommonsisLaadi uut sisu

Esiletõstetud artikkel

Eesti Ajakirjanike Liit (EAL) on Eesti ajakirjanike loomeliit ja ka ametiühing. Liitu kuulub umbkaudu 400 tegev- ja endist ajakirjanikku. Suurim osakond on Eesti Rahvusringhäälingus, eri- ja huvialati tegutsevad liidus sektsioonid.

Eesti Ajakirjanike Liit on Rahvusvahelise Ajakirjanike Föderatsiooni (International Federation of Journalists, IFJ) ja Euroopa Ajakirjanike Föderatsiooni (European Federation of Journalists, EFJ), Eesti Kultuuri Koja ning Eesti Ametiühingute Keskliidu (EAKL) liige. Eesti Ajakirjanike Liit oli 1997. aastal meedia eneseregulatsiooni organi Avaliku Sõna Nõukogu asutajaid. Loe edasi...

Esiletõstetud pilt


Indoneesia pealinna Jakarta slummis elav poiss näitab oma leidu.
Pildi autor on ingliskeelse Vikipeedia kasutaja Jonathan McIntosh


Ühiskonnaportaali loendid

Ühiskonnaportaalist

Ühiskond on inimeste kooselu vorm ja sellest tulenevate sotsiaalsete suhete ja institutsioonide kogum.

Definitsioone

  • Ühiskond on inimtegevuse keskkonna mittelooduslik osa – kõik, mida ei saa põhjendada loodusseadustega
  • Inimkäitumise kognitiivne ja normatiivne raamistik.
  • Kindlaid reegleid järgiv ja omavahel seotud inimkooslus.
  • Ühiskond on ennast taastootev inimkooslus, mida iseloomustab kindel asukoht, ajaline püsivus ja jagatud eluviis.
  • Ühiskond on inimgrupp, kelle vastastikused suhted on organiseeritud ja struktureeritud kultuuri poolt ja kultuur on see, mida inimene teeb ja millel pole bioloogilist ega geneetilist alust.
  • Ühiskond tähistab inimorganisatsiooni süsteemi, institutsionaalset raamistikku, mille üheks elemendiks on riik.

Kategooriad

Kuidas saad aidata?