Portaal:Sotsiaalteadused

Pildid, videod ja helifailid CommonsisLaadi uut sisu
Sotsiaalteadused: InfoteadusMajandusÕigusteadusPolitoloogia

Esiletõstetud artikkel

Absolutism on valitsusvormi, mille puhul riigijuhile kuulub piiramatu võim. Tavaliselt kasutatakse mõistet monarhide puhul ning seetõttu käsitletakse terminit absoluutne monarhia enamasti absolutismi sünonüümina. Samas on tegelikkuses mineviku monarhidest tunduvalt absoluutsemat võimu omanud mitmed 20. sajandi diktaatorid, kuid nende kehtestatud riigikorda on tavaliselt nimetatud kas autoritaarseks või totalitaarseks (autokraatiaks). Tõeliselt absoluutset võimu pole aga omanud ükski valitseja ning tõenäoliselt on see reaalsuses ka võimatu.

Sõna "absolutism" tuleneb ladinakeelsest sõnast absolutus', mis tähendab 'piiramatut, täielik'; selle kreekakeelne vaste on despoteia (despootia, mis ei tähenda ainult hirmuvalitsust), mistõttu näiteks valgustatud absolutismi on nimetatud ka valgustatud despootiaks.

Esiletõstetud pilt


Austria linna Grazi raekoda
Pildi autor on ingliskeelse Vikipeedia kasutaja Tamirhassan.

Sotsiaalteadlased

Sotsiaalteaduste loendid

Sotsiaalteaduste portaalist

Sotsiaalteadused on kogum akadeemilisi distsipliine, mis uurivad inimkäitumise sotsiaalseid ja kultuurilisi aspekte. Nad erinevad humanitaarteadustest rangemate tõendamisstandardite ja teadusliku meetodi rõhutamise poolest. Sotsiaalteadused kasutavad nii kvantitatiivseid kui kvalitatiivseid meetodeid.

Sotsiaalteaduste hulka arvatakse teiste seas: sotsioloogia, majandusteadus, politoloogia, demograafia, õigusteadus, pedagoogika, kulturoloogia, kultuuriantropoloogia, inimgeograafia, semiootika ja infoteadus.

Kategooriapuu

Kuidas saad aidata?