Peegeldustegur

Peegeldustegur on peegeldunud kiirgusvoo või valgusvoo ja langeva voo jagatis antud tingimustel.

Suurim võimalik peegeldusteguri väärtus on 1, mille järgi peegeldub pinnalt tagasi 100% sellele langevast valgusest.

Ruumide valgustamisel on enamasti otstarbekas, et pindade peegeldustegurid on suured, kuna siis säästetakse valgusenergiat.