New Age (inglise keeles 'uus ajastu') on koondnimetus mitmesugustele vaimsetele või religioossetele uskumustele ja maailmavaadetele, praktikatele ja elulaadidele ning liikumistele ja organisatsioonidele, mis on läänemaailmas tuntud alates 1970. aastatest.

Nimetus "New Age" ehk "uus ajastu" viitab uue, "Veevalaja ajastu" saabumisele ning seostub astroloogiliselt kevadpunkti liikumisega Veevalaja märki, mis pidavat toimuma lähitulevikus ning viima inimkonna üldise vennastumiseni. Veevalaja ajastu mõiste tuli laiemalt kasutusele 1967. aastal tänu populaarsele muusikalile "Hair", mille avaloos olid sõnad: "This is the dawning of the Age of Aquarius" ('see on Veevalaja ajastu koidik').

Ehkki New Age sisaldab palju mitmesuguseid uskumusi, ei pea nende järgijad end enamasti usklikeks ega religioosseteks, vaid pigem vaimseteks ehk spirituaalseteks. Tavapärane enesemääratlus sel puhul on "vaimne, kuid mitte religioosne" (inglise keeles spiritual but not religious, lühendatult SBNR). Tihti ka eitatakse kuulumist üldse mingisse subkultuuri.

Religioone, religioosseid süsteeme ja institutsioone eitades keskendutakse pigem eneseabile ja sisemistele otsingutele ehk individuaalsele vaimsele arengule. Võidakse leida endale huvipakkuvaid ja meelepäraseid elemente, uskumusi ja praktikaid erinevatest religioonidest ja traditsioonidest – mõneks ajaks neisse kiindudes ja siis jälle neist loobudes – neid omavahel segades ja endale meelepärasel viisil ümber tehes.

New Age hulka kuulub huvi meditatsiooni, kanaldamise, reinkarnatsiooni, kristallide, holistilise ravi, keskkonnaprobleemide, aga ka "lahendamata saladuste" nagu ufode, viljaringide jpm vastu. Liikumises osalejad osalevad sagedasti enesearengu- või meditatsioonigruppides, messidel (nt Maaema mess Eestis), tunnevad huvi teemakohase kirjanduse vastu, koguvad ja kasutavad viirukit ja/või kristalle, külastavad ennustajaid ja tervendajaid, kuulavad iseloomulikku muusikat jne.

New age'i on iseloomustatud kui religioosset sünkretismi, ehkki new age'i ei saa nimetada sünkreetiliseks religiooniks. Organiseeritud religiooni kuulumise asemel või kõrval koostavad new age'i liikumise järgijad tavaliselt ise oma vaimse teekonna, mis koosneb maailmareligioonide müstilistest traditsioonidest, šamanismist, okultismist jpm. Osalised kasutavad tavaliselt paljusid erinevaid õpetusi ja praktikaid nii peavoolu- kui äärevooludest ning formuleerivad oma kogemustele tuginedes ise oma uskumused. Tegelikult mingit selget kuuluvust ega jäiku piire ei ole.

New age on ka apokalüptiline liikumine. Üheks levinud veendumuseks on, et elatakse mingis mõttes lõpuaegadel, et vana, materialistlik maailm on otsa saamas ning tulemas uus ajastu, valgustatud ja vaimne.

Liikumist võib iseloomustada kui alternatiivi peavoolu kristlusele. Meditatsiooni rõhutamine viitab sellele, et tavapärasest palvetamisest ei piisavat. Usk reinkarnatsiooni viitab umbusule kristluse surmajärgse elu arusaama suhtes.

Ajalugu

muuda

Juured

muuda

New age'i liikumise juured on Lääne esoteerikas, religioosses perspektiivis, mis on tagasi viidav 2. sajandi gnostitsismini. Gnostitsismile järgnesid mitmesugused esoteerilised liikumised, nagu keskaegsed hermeetilised õpetused alkeemia, kabala, astroloogia ja maagia. Hilisemad järglased olid muuhulgas roosiristlus 17. sajandil, teosoofia ja rituaalmaagia 19. ja 20. sajandil.

Ingliskeelses maailmas tuleks ära mainida kõigepealt kanaldaja Edgar Cayce'i kirjutiste uurimisgrupid. Venemaal on sellist suunda suuresti mõjutanud Nikolai ja Helena Roerichi teosoofiline pärand. Saksakeelses maailmas on suurt tähtsus olnud endisel teosoofil Rudolf Steineril ja tema antroposoofilisel liikumisel.

19. sajandi lõpus kuulutas Teosoofilise Ühingu asutaja Helena Blavatsky välja uue ajastu saabumise. Ta uskus, et teosoofid peaksid aitama inimrassil areneda ja töötama koos ülestõusnud meistritega, kes maailma salajaste liidritena juhtivat planeedi saatust. Tema ideed haakusid juba olemasolevate ootustega spiritualistide hulgas ning astroloogilise Veevalaja Ajastu algusega, mis lubavat vendluse ja valgustatuse laia levikut.

Blavatsky järglane Annie Besant ennustas messia ja maailma päästja peatset saabumist, kelle ta tuvastas olevat india päritolu Jiddu Krishnamurti. 1940. aastatel väitis Alice A. Bailey, et uus messias, Meister Maitreya, saabuvat 20. sajandi viimases veerandis. Bailey rajas ka kolmikute programmi, milles inimesed kogunesid kolmestesse gruppidesse mediteerima. Programmis osalenud uskusid, et võtavad vastu jumalikku energiat, mida nad jagavad ümbritsevate inimestega ning sellega tõstavad üldist vaimsuse taset.

Pärast Bailey surma rajasid tema järgijad sõltumatuid teosoofilisi gruppe, milles new age'i ootused ja lootused kasvasid. Need grupid väitsid, et edastavad maailmale vaimset energiat ning kanaldavad üleloomulikke olendeid, eriti ülestõusnud meistreid. Nii näiteks uskus Šotimaal asuv Findhorn Foundation, et nende väidetav kontakt loodusvaimudega võimaldas neil kehvast mullast ja kliimast hoolimata saavutada hämmastavaid põllumajanduslikke tulemusi.

Eestis tunti 19. sajandil budismi, hinduismi jt idamaiste religioonide vastu huvi eelkõige baltisaksa haritud ringkondades. Akadeemises mõttes olid olulisel kohal Alexander Staël von Holsteini ja Hermann von Keyserlingi tööd.

Kirjutisi kaugetest maadest ja kommetest, mitmesugustest maagilistest ja müstilistest ilmingutest ilmus ka eestikeelses ajakirjanduses, eelkõige ajalehes Olevik, aga ka Postimehes jm. Sajandivahetusel ilmus brošüüre Lev Tolstoi viimasest eluperioodist, tolstoilike, kristlusele vastanduvate eetilis-religioossete õpetustega.

1924. aastal asutati Eesti Antroposoofiline Selts, mille eestvõttel ilmus eestikeelses tõlkes Rudolf Steineri raamatuid. Üsna laialdaselt olid tuntud ka mitmesugused maagiat ja müstikat käsitlevad raamatud, ennustamise, hiromantia jm kohta, unenägude seletajaid jpm.

Algus

muuda

New Age'i liikumine sai alguse koos läänemaailmas 1960. aastate teisel poolel levinud alternatiivsete ja protestimeelsete ilmingutega. Selle alguseks on peetud Woodstocki festivali 1969. aastal,[1] muusikali "Hair" esiettekannet Off-Broadwayl 1967. aastal[2] või biitlite kohtumist Maharishiga 1967. aastal koos sellele järgnenud transtsendentaalse meditatsiooni ülemaailmse levikuga.[3] Varast liikumist iseloomustas eelkõige armastuse ja lootuse puhang, patsifism ja vaimsus ning suur huvi idamaiste õpetuste ja praktikate vastu.

Eestisse jõudsid paljud nendest ideedest koos hipiliikumise, muusika ja omakirjastuslike väljaannetega. Mõjukad olid mitmed vaimsed õpetajad (Gunnar Aarma, Tunne Kelam, Tõnis Vint, Leonhard Lapin, Linnart Mäll, Ingvar Luhaäär, Jüri Lina, Vello Väärtnõu jt), samuti sensitiivid ehk nõiad (Äksi nõid, Vigala Sass, Kaika Laine jt). Omakirjastuslikul teel levisid laialdaselt Carlos Castaneda, Erich Frommi jt raamatute tõlked; ajakirjad Magisteerium, Thespis, Visarid; Uku Masingu, Ram Tamme, Gunnar Aarma jpt teosed; samuti idamaiseid tekste (Daodejing, I Ching, Hindamatu pärlikee, Anangaranga, Tooma evangeelium jmt). Tunti huvi ufoloogia, püramidoloogia, vaimudega suhtlemise, veganluse, tantra, šamanismi, regilaulu, vanamuusika jpm suhtes. Kogu sellealane tegevus pidi kuni 80. aastate lõpuni olema poolsalajane, kuna võimud pidasid seda kahtlaseks.

Areng tänapäevani

muuda

1970. aastal kolis ameerika teosoof David Spangler Findhorni, kus ta arendas new age'i ideid. Ta leidis sarnaselt Baileyga, et uute vaimse energia lainete vallandumine, mida näitavat astroloogilised märgid, oli uue ajastu saabumist kuulutanud. Erinevalt Baileyst arvas Spangler, et inimesed peaksid ise olema aktiivsed ja seda energiat muudatuste toomiseks kasutama. Spangleri nägemus nõudis aktiivset osalust ning tõstis vastutuse uue ajastu saabumise eest sellesse uskujatele.

 
Paljude new age'i järgijate arvates on kristallidel üleloomulikud võimed

1970. aastate lõpus USA-sse naasnult sai Spanglerist liikumise peaarhitekt. Ta esitas oma ideed raamatutes, millest esimene oli "Revelation: The Birth of a New Age" (1976), ning tõmbas ligi paljude okultsete ja metafüüsiliste organisatsioonide liidreid.

Samuti tuli toetajaid kaduvast psühhedeelsest liikumisest, muuhulgas psühholoog Richard Alpert, kes nagu Timothy Learygi propageeris hallutsinogeenide kasutamist müstiliste kogemuste saavutamiseks. Hiljem saavutas ta Indias väidetavasti valgustatuse ning Ram Dassi nime all läände naasnult taunis oma varasemaid ideid ning propageeris traditsioonilisi vaimseid distsipliine.

Samal ajal hakkasid ilmuma perioodilised väljaanded teabe levitamiseks ning kogukonnatunde tekitamiseks. Tekkisid eripoed, kus müüdi new age'i teemalisi raamatuid, videokassette, abivahendeid ja muud sarnast.

Võtmemomentide hulka avalikkuse uuest ajastust teavitamisel kuuluvad 1987. aastal Jose Arguellesi Sedonas Arizonas organiseeritud Harmonic Convergence ja Shirley Maclaine'i miniseriaal "Out on a Limb" (samuti 1987). Samuti on väga mõjukad olnud kanaldajate Jane Robertsi (Seth) ja J. Z. Knighti (Ramtha) teosed, samuti ilmutatud või automaatselt genereeritud tekstid, nagu "Imede kursus" (Helen Schucman), "Taevane ettekuulutus" (James Redfield) ning "Jutuajamised Jumalaga" (Neale Donald Walsch).

20. sajandi lõpupoole hakkas mõiste new age hägustuma. Enam ei seostatud seda mingi uue ajastu saabumisega ning paljud eelistasid üldse mitte kasutada seda mõistet enesemääratlusena. See oli kaotanud oma esialgse võlu, ei ühendanud enam ning paljud ei tahtnudki enam olla sellega ühendatud.[4] Kirjastused ja raamatumüüjad eelistasid selle asemel kasutada määratlust "body, mind and spirit" ('keha, meel ja vaim').[5] Tundus, et senine liikumine on asendumas pigem mingi üldisema vaimse tunnetusega.[6]

Koos nende muutustega hakati üha rohkem rõhutama keskkonna-temaatikat. Üha enam võtsid maad pigem ähvardavad, eshatoloogilised meeleolud seoses naftatipu, loodusressursside lõppemise, 2012. aasta maailmalõpu ennustustega, kliimasoojenemisega jne. Inimkonda ei nähtud enam armastava ja usaldava kogukonnana, vaid pigem raiskava ja vaenuliku parasiidina või haigusena emakese Maa pinnal. Loodusravi ja tervislike eluviiside kõrval hakati põlastama ravimeid, vaktsiine ja meditsiini üldse. Armastuse ja usalduse asemel nihkusid esiplaanile vandenõuteooriad koos vihkamise ja kahtlustamisega, kuid endiselt peeti seda kõike ikka ka vaimseks, õigeks ja ülevaks. Nende muutuste tagajärgede kirjeldamiseks on kasutatud mõistet "konspirituaalsus".[7]


Vaimne teostus

muuda

Vaimseks eneseteostuseks kasutatakse paljusid erinevaid traditsioonilisi vaimseid tehnikaid. Transpersonaalne psühholoogia, parapsühholoogia jt suundele toetudes kasutatakse teadvuse seisundit muutvaid tehnikaid väljaspool nende kultuurilist konteksti. Need ja paljud uued tehnikaid kaasatakse "planeedi ja ühiskonna tervendamiseks" ning inimrassi evolutsiooniks, mille puhul toetutakse 100. ahvi hüpoteesile.

Hinnatakse vaimset tervenemist alternatiivmeditsiini abil: massaaži, kiropraktika, nõelravi jmt abil. Laialdaselt kasutatakse mitmesuguseid ennustamispraktikaid (astroloogia, taro, Yijing jmt).

Levinud uskumused

muuda
 1. Kogu inimkond ja üleüldse kõik olemasolev on omavahel seotud, osa samast energiast. "Jumal" on selle energia üks nimedest.
 2. Vaimsed olendid (need võivad olla näiteks inglid, ülestõusnud meistrid, elementaalid või isegi tulnukad) eksisteerivad ning on valmis meid õpetama ja juhatama, kui me ennast neile avame.
 3. Inimmeelel on palju tasandeid ning suured võimed, mis võivad füüsilist maailma mõjutada. "Me loome ise oma reaalsuse." "Inimene kasutab vaid 5% (või 1% või 3%) oma ajupotentsiaalist."
 4. Siiski sõltub kõik teatavatest vaimsetest seadustest, näiteks põhjuse ja tagajärje seadus (karma).
 5. Inimese maailmas olemisel on eesmärk, tal on õppetund saada. See õppetund on (tavaliselt) armastus.
 6. Surm ei lõpeta eksistentsi. On olemas elu erinevates vormides. Surmajärgne elu pole karistus vaid õppetund läbi reinkarnatsiooni ja ka surmalähedaste kogemuste.
 7. Uued arengud teaduses (evolutsiooniteooria, kvantmehaanika) osundavad vaimsetele põhimõtetele.
 8. Intuitsioon on parem vahend elus orienteerumiseks kui ratsionaalne mõistus või teaduslik meetod.
 9. Kõikidel religioonidel on ühtne tuumik. Erinevused dogmas ja identiteedis ei ole olulised.
 10. Piibel on õpetlik raamat, milles leidub palju tõest. Jeesus võis nooruses reisida Indiasse ja Tiibetisse Ida religioone uurima. Samuti võis ta olla hilisem, arenenum Buddha kehastus.
 11. Vaimsuse naiselikud vormid on ajaloos patriarhaalsete liikumiste poolt maha surutud, kuid praegu leiab aset naiseliku vaimsuse renessanss.
 12. Võisid eksisteerida Atlantis ja teised iidsed tsivilisatsioonid, mis jätsid maha teatavaid monumente (püramiid, Stonehenge).
 13. Kokkusattumusi pole, kõigel on tähendus ning kõik sisaldab vaimset õppetundi. Alati oled sa õiges kohas selleks, et õppida, mida sul on vaja õppida.
 14. Meele salavõimetel on vaimne tähendus. Unenäod ja psüühilised kogemused on meie hinge väljendused.
 15. Meditatsioon, jooga, taijiquan ja teised idamaised praktikad on väärtuslikud.
 16. Kõik meie suhted aitavad kaasa meie vaimsele kasvule, näidates ära mil moel meil on vaja endaga töötada. Kuni me tuleme mingite suhteprobleemidega toime, korduvad nad isegi kui inimesed nendes vahetuvad.
 17. Terviklikkust otsivate hingedena on meie eesmärgiks õppida kõiki vahet tegemata armastama.

Vaata ka

muuda

Filosoofia

muuda

Sünkretism, Postmodernism, Karma, Vedad, Vaimsus, Kvantmüstitsism, Esoteerika, Veevalaja ajastu, Transtsendents, Alternatiivpedagoogika, Indigolapsed

Meditatsioon

muuda

Qi, Qigong, Palve, Tantra, Jooga, Meditatsioon, Kundalini, Mandala, Mantra, Transs, Tai Chi

Muusika

muuda

New age'i muusika

Õpetajad ja ravitsejad

muuda

Andrew Cohen, Michael Sharp, Benjamin Creme, Barry Long, Da Free John, Ram Dass, Louise L. Hay, Caroline Myss, Marianne Williamson, Leonard Orr, Carlos Castaneda, Rajneesh, Jiddu Krishnamurti, Khwaja Shamsuddin Azeemi, Wayne Dyer, Mary Manin Morrissey, Tony Samara, Deepak Chopra, Luule Viilma, Vigala Sass, Äksi nõid, Kaika Laine

Ravi ja tervis

muuda

Akupunktuur, Aroomteraapia, Aura, Ayurveda, Pranayama, Biorütmid, EEC, Kristallravi, Tšakrad, Praana, Värviteraapia, Fruitarianism, Iridoloogia, Kirliani kujundid, Reiki, Püramidoloogia, Eneseabi, Taimetoitlus, Visualisatsioon, Neurolingvistiline programmeerimine

Teadvus

muuda

Astraalprojektsioon, Hingerännak, Surmalähedane kogemus, Reinkarnatsioon

Erilised võimed

muuda

Automaatkirjutamine, Karisma, Selgeltnägemine, Unenäod, Ennustamine, Levitatsioon, Oraaklid, Parapsühholoogia, Psühhokinees, Kaugnägemine, Maagia, Telepaatia, Kanaldamine, Pikaealisus, Ajarännakud

Energiaväljad ja -kohad

muuda

Avalon, Bermuda kolmnurk, Atlantis, Energiaväli, Lemuuria, Machu Picchu, Kailash, Stonehenge, Energiasambad

Spirituaalsed süsteemid

muuda

Alkeemia, Astroloogia, Kaose maagia, Maagia, Numeroloogia, Nõiakunst, Okultism, Hiromantia, Tarot, Feng Shui, Vastu, Ruunid, Budism, Demonoloogia, Antroposoofia, Teosoofia, Hinduism, Jeesus, Kabala, Rebirthing, Roosiristlased, Saientoloogia, Šamanism, Sufism, Zen,

Tulnukad

muuda

Tulnukad, Ufod, Ufoloogia, Viljaringid

Alaje Plejaadi tähesüsteemist kes väidab, et on tulnud Plejaadi tähesüsteemist planeedile Maa, et inimesi aidata.[8] Tema videotele on kirjutanud tõlkeid väljaanne Telegram.[9]

Viited

muuda
 1. Sutcliffe, Steven J. (2003). Children of the New Age: A History of Spiritual Practices. London and New York: Routledge. ISBN 978-0415242981.
 2. Hanegraaff, Wouter (1996). New Age Religion and Western Culture: Esotericism in the Mirror of Secular Thought. Leiden: Brill. ISBN 978-9004106956.
 3. Jackson, Andrew Grant (2015). 1965: The Most Revolutionary Year in Music. New York, NY: Thomas Dunne Books. p. 282. ISBN 978-1-250-05962-8.
 4. Hammer, Olav (2001). Claiming Knowledge: Strategies of Epistemology from Theosophy to the New Age. Leiden and Boston: Brill. ISBN 978-90-04-13638-0.
 5. Daren Kemp and James R. Lewis (toim.). Handbook of New Age. Boston: Brill. lk. 5–24. ISBN 978-90-04-15355-4.
 6. MacKian, Sara (2012). Everyday Spirituality: Social and Spatial Worlds of Enchantment. New York: Palgrave Macmillan. ISBN 978-0-230-21939-7.
 7. Ward, Charlotte; Voas, David (2011). "The Emergence of Conspirituality". Journal of Contemporary Religion. 26 (1): 109–111. doi:10.1080/13537903.2011.539846.[1]
 8. Alaje Plejaadi tähesüsteemist
 9. Telegrami lugemissari: Alaje Plejaadi tähtedelt – I osa, Telegram, 6. märts 2013

Kirjandus

muuda

New age'i raamatuid eesti keeles

muuda

New age'i raamatuid inglise keeles

muuda
 • Kemp, Daren and James R. Lewis, ed. (2007). "The Diffuse Communities of the New Age". Handbook of New Age. Brill Academic Publishers. pp. 175–79. ISBN 9789004153554.
 • New Age Encyclopaedia, by Belinda Whitworth; ISBN 0-7090-7997-4

Välislingid

muuda