Erich Fromm (23. märts 1900 Frankfurt Maini ääres18. märts 1980 Locarno) oli saksa-ameerika psühhoanalüütik, filosoof ja sotsioloog, Frankfurdi koolkonna esindaja, üks neofreudismi rajajaid.

Erich Fromm
Erich Fromm (1974)

Ta sündis juudi perekonnas, õppis Frankfurdi ja Heidelbergi ülikoolides, sai 22-aastaselt filosoofiadoktori kraadi, töötas 1929–1932 Frankfurdis, pärast Hitleri võimuletulekut mitmes USA ja Mehhiko ülikoolis, elu lõpuaastatel Šveitsis.

Ta püüdis ühendada Karl Marxi ja Sigmund Freudi õpetusi, kritiseerides seejuures teravalt mitmeid Freudi seisukohti, aga ka Nõukogude Liidus käibel olnud dogmaatilisi ettekujutusi marksismist.

Fromm võttis kasutusele mõiste "tarbimisühiskond" ning analüüsis sotsiaalseid patoloogiaid, massikultuuri ja isiksuse totaalset võõrandumist.

Paljudes teostes püüdis ta visandada teed ühiskonna tervendamiseks, eriti psühhoanalüütilise teraapia teel. Väljapääsu võõrandumisest nägi ta üksikisiku loomingulises, produktiivses eluhoiakus.

Mitmed tema teosed olid 20. sajandi ühiskonnakriitilise esseistika bestsellerid.

Isiklikku

muuda

Erich Fromm abiellus kolm korda: 1926. aastal Frieda Reichmanniga, 1944. aastal Henny Gurlandiga (suri 1952) ja 1953. aastal Annis Freemaniga.

Teosed

muuda

Frommi varasemad, saksa keeles kirjutatud teosed on vähem tuntud. Põhilised teosed on kirjutatud inglise keeles.

 • Escape from Freedom (Põgenemine vabaduse eest), 1941
 • Man for himself, an inquiry into the psychology of ethics, 1947
 • Psychoanalysis and Religion (Psühhoanalüüs ja religioon), 1950
 • Forgotten language: an introduction to the understanding of dreams, fairy tales, and myths (Ununenud keel: sissejuhatus unenägude, muinasjuttude ja müütide mõistmiseks), 1951
 • The Sane Society, 1955
 • The Art of Loving (Armastuse kunst), 1956
 • Sigmund Freud's mission: an analysis of his personality and influence (Sigmund Freudi missioon), 1959
 • Psychoanalysis and Zen Buddhism (Psühhoanalüüs ja zen-budism), 1960
 • May Man Prevail? An inquiry into the facts and fictions of foreign policy, 1961
 • Marx's Concept of Man (Marxi inimesekontseptsioon), 1961
 • Beyond the Chains of Illusion: my encounter with Marx and Freud, 1962
 • The Dogma of Christ and Other Essays on Religion, Psychology and Culture (Kristuse dogma ja teised esseed religioonist, psühholoogiast, kultuurist), 1963
 • The Heart of Man, its genius for good and evil (Inimsüda), 1964
 • Socialist Humanism (Sotsialistlik humanism), 1965
 • You Shall Be as Gods: a radical interpretation of the Old Testament and its tradition, 1966
 • The Revolution of Hope, toward a humanized technology (Lootuse revolutsioon), 1968
 • The Nature of Man, 1968
 • The Crisis of Psychoanalysis (Psühhoanalüüsi kriis), 1970
 • Social character in a Mexican village: a sociopsychoanalytic study (Mehhiko küla ühiskondlik olemus), kaasautor Michael Maccoby, 1970
 • The Anatomy of Human Destructiveness (Inimese hävitamistungi anatoomia), 1973
 • To Have or to Be? (Omada või olla?), 1976
 • Greatness and Limitation of Freud's Thought (Freudi mõtte suurus ja piirid), 1979
 • On Disobedience and other essays, 1984
 • The Art of Being, 1993
 • The Art of Listening, 1994
 • On Being Human, 1997

Teosed eesti keeles

muuda

Kirjandus

muuda

Välislingid

muuda