Uku Masingu bibliograafia

(Ümber suunatud leheküljelt Uku Masingu looming)

Käesolevas artiklis on loetletud polühistori, teoloogi, luuletaja Uku Masingu (1909–1985) loomingut.

Uku Masing (u 1926–1930)

Suur osa Uku Masingu loomingust jäi nõukogude okupatsiooni ajal käsikirja, kuid levis laialdaselt omakirjastuslikul teel. Seetõttu ei pruugi alljärgnevatel ilmumisaastatel olla seost kirjutamise ajaga. Kui kirjastus on märkimata, siis viitab see eelmainitud levimisviisile (kuigi algselt levis väga palju nüüdseks avaldatut just selsamal viisil).

Luule on sorditud esmase trükiaasta järgi. Pealkirja taga on kirjutamisaasta(d).

Esseistika ja teaduslikud töödRedigeeri

 • 1935 – "Abessiinlaste usust" / Noorte Juht nr 11, lk 341 jj
 • 1936 – "The Word of Yahweh" / Acta et commentationes Universitatis Tartuensis (Dorpatensis). B, Humaniora. XXXIX, Tartu, 1936, lk 1–60 ([1])
 • 1936 – "Zar'a Jaa'koobi arutamised"
 • 1936 – "Heebrea keele grammatika"
 • 1937 – "Iisraeli rahva ajaloo autoriseeritud konspekt"
 • 1938 – "Der Prophet Obadja. Bd. I: Einleitung in das Buch des Propheten Obadja. Teil I" / Acta et commentationes Universitatis Tartuensis (Dorpatensis). B, Humaniora, XLI, Tartu, 1938, lk 1–176. Dissertatsioon. Alustas 1931, valmis 1935–1936, kaitses alles 1947. a EELK UI-s. ([2])
 • 1938 – "Die Proklamation des Tab'alsohnes (Zu Zach. 9)" / In piam memcriam A. von Bulmerincq, Riga, 1938, lk 117–126
 • 1938 – "Viimased kümme aastat Hiina arengus" / Nüüdse Hiina alused / Eesti Kirjanduse Selts, lk 85–108
 • 1938 – "Usundiloo mõttest"
 • 1939 – "Taara päritolust" / Usuteaduslik Ajakiri 1/1939, lk 1–17
 • 1942 – "India filosoofiast" / Postimees 23. mai, nr 122
 • 1942 – "Jaapani luulest" / Postimees 30. mai, nr 152
 • 1943 – "Hiina ja Jaapani usunditest" / Postimees 16, 17, 20, 21, 22, 26, 27
 • 1943 – "Hiina raamatust" / Postimees 17. mai, nr 112
 • 1943 – "Miks Jaapanis kasutatakse hiina kirja?" / Postimees 5. aprill, nr 79
 • 1943 – "Jaapanlased – aasia iseteadlik rahvas" / Postimees 29. mai, nr 122
 • 1943 – "Saalomoni saartest" / Postimees 1942 nr 305, 306, 307; 1943 nr 2
 • 1944 – "Die Entstehung des Märchens vom gestohlenen Donnerinstrument (Aarne-Thompson 1148B)" / Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur 81, 1944, lk 23–31 ([3])
 • 1956 – "Eksiilijärgse Juuda ajaloost" / EELK aastaraamat, lk 75–92
 • 1960 – "Das Evangelium des Alten Testaments" / Communio viatorium nr 2, lk 123–132, eesti keeles EELK, 1985
 • 1960 – "Die Leute von Kumrān und das Alte Testament" / Communio viatorum vol 3, 1960, No 3–4, lk 243–246, Praha
 • 1961 – "Barlaam and Joasaphat" (koos Kaide Rätsepaga) / Communio viatorum vol 4, 1961, No 1, lk 29–36, Praha
 • 1961 – "Confessio amantis" / Communio Viatorum: Theological Quarterly 2/1961, lk 139–160, Praha
 • 1963 – "Panta dynata" / Communio Viatorum nr 4, lk 242–262; eesti keeles EElk Tln., 1988, lk 22–36
 • 1967 – "Eesmärk: elusamus" / "Edasi", 31. märts, nr 76, lk 2
 • 1967 – "Zur soziologischen Entwicklung des Stammes u̯rϑ" / Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised (Ученые записки Тартуского Государственного Университета) 198, Труды по знаковым системам III, Tartu 1967, lk 113–121
 • 1969 – "C. Scott Littleton, The New Comparative Mythology: an anthropological assessment of the theories of Georges Dumézil" / Semiotica 1, 1969, lk 339–355 ([4])
 • 1970 – "Dharma as Norm" / nr 3–4, lk 109–118, eesti k EELK, 1991, lk 21–28
 • 1973 – "De hermeneutica" / Communio Viatorum, Praha, nr 1–2, lk 1–29
 • 1974 – "Akkadisches miksu in Osteuropa" / Wirtschaft und Gesellschaft im Alten Vorderasien, J. Harmatta and G. Komoróczy (toim); Acta Antiqua Academiae Scientarum Hungaricae 22, 1974/1976, lk 521–526 ([5])
 • 1976 – "Some remarks on the mythology of the people of Catal Hüyük" / Acta et commentationes Universitatis Tartuensis 392: Oriental Studies 3 / Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised 392, Töid orientalistika alalt 3, Tartu 1976, lk 75–92
 • 1977 – "Lisandeid XVII sajandi kirikuloole: Georg Müller" / Keel ja Kirjandus nr 1, 1977, lk 27–36
 • 1979 – "Elpida echomen" / Communio Viatorum nr 1, lk 1–28
 • 1981 – "Die "Hand" im Alten. Testament und die estnische Übersetzung" / La main et les doigts dans l´expression linguistique, Lacito-Documents Eurasie 6, Paris, SELAF, 1981, lk 213–222 ([6])
 • 1981 – "Der Gegnersucher (AT 650 B). Varianten aus Kaukasien und Sibirien" / Acta et commentationes Universitatis Tartuensis 558 / Oriental Studies VI, Tartu, 1981, lk 17–35 ([7])
 • 1982 – Isidor Levin, Uku Masing, "Armenische Märchen" / Eugen Diedrichs Verlag, Düsseldorf 1982, 283 lk ([8])
 • 1982 – "Ocellot, Mal Ocellot" / Folklorica: Festschrift for Felix J. Oinas. Indiana University, Uralic and Altaic Series 141. / Bloomington, Indiana: Research Institute for Inner Asian Studies, 1982, lk 173–184 ([9])
 • 1984 – "Esten" / Enzyklopädie des Märchens. Handwörterbuch zur historischen und vergleichenden Erzählforschung 4. / Berlin – New York: Walter de Gruyter 1984, lk 479–491 ([10])
 • 1985 – "Mõnedest paralleelidest Kaukaasia ja Eesti folklooris" / ESA toimetised nr 17, lk 101–121
 • 1986 – "Ülestõusmisest Philippose evangeeliumis" / EELK UI
 • 1987 – "Aarded tellistes" / ESA nr 312, lk 78–92
 • 1989 – "Töid kristliku müstika alalt" / EELK UI
 • 1992 – "Peccavi et passus sum, plura adhuc passurus" / Akadeemia nr 6, 1992, lk 1155–1170
 • 1993 – "Vaatlusi maailmale teoloogi seisukohalt" (2. tr 2008) / Tartu: Ilmamaa
 • 1995 – "Budismist" / Tartu: Ilmamaa
 • 1995 – "Eesti usund" (2. tr 1998) / Tartu: Ilmamaa
 • 1995 – "Pessimismi põhjendus" / Tartu: Ilmamaa
 • 1996 – "Mälestusi taimedest" / Tartu: Ilmamaa
 • 1998 – "Meil on lootust" (2. tr 2009) / Tartu: Ilmamaa
 • 1999 – "Eesti vanema kirjakeele lood" / Tartu: Ilmamaa
 • 2000 – "Üldine usundilugu" / Tartu: Ilmamaa
 • 2002 – "1343. Vaskuks ja vikaaria Lohult" / Tartu: Ilmamaa
 • 2004 – "Polüneesia usund" / Tartu: Ilmamaa
 • 2004 – "Keelest ja meelest. Taevapõdra rahvaste meelest ehk juttu boreaalsest hoiakust" (viimane ilmus Akadeemias 1989. a järjejutuna). / Tartu: Ilmamaa
 • 2005 – "Uku Masing ja Piibel". Koostanud Kalle Kasemaa; toimetanud Katre Ligi ja Urmas Nõmmik; eessõna Urmas Nõmmik. / Tartu: Ilmamaa

LuuleRedigeeri

Luule ilmumine antoloogiates:Redigeeri

 • 1938 – "Arbujad. Valimik uusimat eesti lüürikat". Koostanud Ants Oras (2. tr Tallinn: Tänapäev 2001, lk 75–96) / Eesti Kirjastuse Kooperatiiv
 • 1983 – Contemporary East European Poetry: an Anthology. (Transl. by Ivar Ivask. Ed. by Emery George.) Ann Arbor, Michigan: Ardis, Pp. 10–14 (2. ed: New York; Oxford: Oxford University Press, 1993)
 • 2000 – "Täis tähti jumallapse põll: eesti jõululuulet läbi aegade". Koostanud Vallo Kepp (2. uuend tr Tallinn: Logos 2000, lk 130–131)
 • 2000 – "Armastuse valgus: valik eesti armastusluulet". Koostanud Peep Ilmet. / Tallinn: Varrak, 2000, lk 108–110
 • 2001 – "Tuulelaeval valgusest on aerud: valik eesti moodsat luulet." Windship with Oars of Light: Estonian Modern Poetry. Koostanud Doris Kareva. / Tallinn: Huma, 2001, lk 74–91
 • 2001 – "Sina ja mina: eesti luules". Koostanud Doris Kareva. / Tallinn: Huma, 2001, lk 114, 137, 339, 343
 • 2002 – "Kuus eesti luuletajat = Six Estonian Poets" Ants Orase tõlkes. Koostaja ja eessõna Anne Lange. / Tallinn: Tänapäev, 2002, lk 150–159
 • 2002 – "Ajast aega: eesti luulet läbi aegade". Koostanud Marika Vingissar. / Tallinn: Varrak, 2002, lk 148–150
 • 2002 – "Eesti luule kulda: Eesti riigi sünnipäevaks". Koostanud Peep Ilmet. / Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2002, lk 45, 46, 57, 59, 79, 80, 89, 116, 168, 169, 193, 194, 197–201, 206, 211, 249, 253, 254
 • 2003 – "Käsi kirjutab: valik autograafe Eesti Kultuuriloolisest Arhiivist". Koostanud Piret Noorhani. / Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2003, lk 123–125
 • 2003 – "Eesti ballaad: antoloogia XVII–XX sajand". Koostanud Arne Merilai. / Tallinn: Tänapäev, 2003, lk 390–392
 • 2003 – "Estonia: a Country in Accession to NATO and the EU: International Business Handbook 2003–2004". / Tallinn: Euroinformer, 2003, lk 237–240
 • 2004 – "Lauluallikas: Maarjamaa luulet". Koostanud Indrek Hirv / Tallinn: Maarjamaa, 2004, lk 110–120
 • 2007 – "Armastus on metsik roos meis: maailma rahvaste armastusluulet". Valinud ja tõlkinud Ingvar Luhaäär. / Tallinn: Eesti Luuleliit, 2007, lk 299–300
 • 2008 – "Eluluule". Koostanud Peep Ilmet. / Tallinn: Varrak, 2008

Ilmamaa "Luule" köited:Redigeeri

 1. I – "Roheliste radade raamat", "Udu Toonela jõelt", "Aerutades hurtsikumeistriga", "Kirsipuu varjus" / 2000
 2. II – "Neemed Vihmade lahte", "Miikaeli liturgiad", "Roosikrantsi palved", "Ehatuule maa", "Džunglilinnud", "Itkud isale", "Itkud õele" / 2001
 3. III – "Hannolaul", "Unenägija tessaraktist" / 2002
 4. IV – "Lohe vari", "Piiridele pyydes", "Hurtsik lammutaks enda", "Surija Sandiristilt" / 2003
 5. V – "1343", "Rubaiid", "Tarbetud õpetussalmid", "Gudea ja Hoosea", "Rahast ja võimust", "Georg Müller", "Kurtes Taevaskoja varisevat kallast" / 2004
 6. VI – "Saadik Magellani pilvest" I–III / 2005

ProosaRedigeeri

DraamaRedigeeri

KirjavahetusRedigeeri

 • 1988 – "Kirjad Linnart Mällile" / Wellesto album, Oulu 1988, lk 142–145
 • 1990/1991 – "Ma mäletan elu: Uku Masingu kirjad Vello Salumile aastaist 1963–1965" / Akadeemia 1990 nr 12, lk 2625–2645; Akadeemia 1991 nr 1, lk 160–176
 • 1991 – "Kiri Bernhard Kangrole" / Tulimuld 1991, nr 4, lk 182–184
 • 1996 – "Karl Ristikivi ja Uku Masingu kirjavahetus" / Eesti Kirjandusmuuseumi Aastaraamat 1996, Tartu, lk 165–212 ([12])
 • 2005 – Raivo J. Raave "Seitsmekümnendate kuum Uku". Ka U. Masingu kiri Raivo Raavele 14. aug. 1975. / KesKus 2005 nr 13, lk 22
 • 2006 – "Uskuda, elada. 59 kirja Kiivitile" (koostaja Hando Runnel) / Ilmamaa 2006 ISBN 9789985770900
 • 2010 – Linnart Mäll "Uku Masing rea seniavaldamata allikate valguses". / Inimesepoeg valgel laeval. Uku Masing 100. / Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum 2010, lk 317–322
 • 2011 – Kuusk, Külliki, Uku Masing "Tänan vahtrategi meenutamise eest...". Katkendeid Uku Masingu ja Bernard Kangro kirjavahetusest 1968–1984. / Tuna 2011 nr 1, 112–132
 • 2012 – "Kirjad Liile" (Hugo (Uku) Masingu kirjad Alide (Lii, Lyy) Klemetsile) / Ilmamaa 2012 ISBN 9789985774281
 • 2013 – "Vaimusõdurid viletsuse ajal" (Uku Masing ja Vello Salo) / Ilmamaa 2013 ISBN 9789985774779
 • 2014 – "Kord kui me unistus uitis" (Uku Masing ja Kalju Kirde) / Ilmamaa 2014 ISBN 9789985775080

TõlkedRedigeeri

 • 1936 – Rabindranath Tagore "Gitandžali; Aednik", inglise keelest tõlkinud ja eessõna Hugo (= Uku) Masing, sari Nobeli laureaadid. 2. trükk 1940, lisatud William Butler Yeatsi eessõna. / Tartu: Loodus, 304 lk
 • 1953 – Rabindranath Tagore "Laulupalvelus = Gitandžali" / Toronto: Orto
 • 1956 – Rabindranath Tagore "Aednik" / Toronto: Orto
 • 1964 – "Kreeka kirjanduse antoloogia", tõlkeid kreeka keelest / Eesti Riiklik Kirjastus
 • 1969 – "Vetāla kakskümmend viis juttu" sanskriti keelest Uku Masing (värsside tõlge ja kommentaar) ja Linnart Mäll / Tallinn: Eesti Raamat
 • 1971 – Lucretius Carus "Asjade loomusest" ladina keelest. "Rooma kirjanduse antoloogia" / Tallinn: Eesti Raamat.
 • 1974 – Rabindranath Tagore "Aednik", eessõna Ain Kaalep / LR nr 45/46
 • 1976 – Rabindranath Tagore "Gitandžali"/ LR nr 3/4
 • 1984 – "Renessansi kirjanduse antoloogia", tõlkeid itaalia ja prantsuse keelest / Tallinn: Eesti Raamat
 • 1985 – "Paadimehe tõed. Katalaani muinasjutte" katalaani keelest. / Tallinn: Kunst
 • 1986 – Evangeelium Tooma järgi ja evangeelium Philippose järgi, kopti keelest / EELK Usuteaduse Instituudi Toimetised nr 2
 • 1989 – "Uus Testament ja Psalmid ehk Vana Testamendi Laulud", heebrea, vanakreeka jm keelest tõlkinud Toomas Paul, Uku Masing, Hillar Põld, Kalle Kasemaa / Tallinn: EELK Konsistoorium
 • 1992 – Šmuel Josef Agnon "Jutustusi" heebrea keelest (1948 tõlgitud "Puuraiuja" ja 1967 veel 13 jutustust) / Aviv
 • 1994 – Šmuel Josef Agnon "Teine nägu" (seal "Vaenlasest lembijaks") heebrea keelest / Tallinn: Perioodika
 • 1996 – Cyril Edwin Mitchinson Joad "Sissejuhatus filosoofiasse" inglise keelest / Tartu: Ilmamaa
 • 1997 – "Tankad. Jaapani luulet Uku Masingu tõlkes" / Tartu: Ilmamaa
 • 1997 – "Haikud. Jaapani luulet Uku Masingu tõlkes" / Tartu: Ilmamaa
 • 1999 – Claude Houghton "Kolmanda korruse tagumise ajutine" inglise keelest / Tallinn: Logos
 • 2004 – "Rabi Nahmani imelised lood", heebrea keelest Uku Masing, Kalle Kasemaa, Rahel M. Kasemaa. / Tallinn: Varrak
 • 2005 – "Lugalbandalaul" sumeri keelest, kogust "Muinasaja kirjanduse anataloogia" / Tallinn: Varrak
 • 2005 – "Tooma evangeelium" kopti keelest / Tartu: Johannes Esto Ühing
 • 2005 – "Filippose evangeelium" kopti keelest / Tartu: Johannes Esto Ühing
 • 2005 – Meister Eckhart "Jumaliku lohutuse raamat" saksa keelest / Tartu: Johannes Esto Ühing
 • 2006 – Rabindranath Tagore "Gitandžali. Aednik. Puuvilja kogum" / Tartu: Ilmamaa
 • 2006 – "Pärlilaul" süüria keelest / Tartu: Johannes Esto Ühing
 • 2006 – "Manilaste laule" kopti keelest / Tartu: Johannes Esto Ühing
 • 2006 – "Vanakreeka kirjanduse antoloogia", tõlkeid vanakreeka keelest / Tallinn: Varrak
 • 2007 – "Tuhande ja ühe öö jutte" araabia keelest / Tartu: Johannes Esto Ühing
 • 2007 – Hieronymus Gennadius, "Kuulsatest meestest (De viris inlustribus)" ladina keelest / Tartu: Johannes Esto Ühing
 • 2007 – Louise Labé "Eleegiad ja sonetid" prantsuse keelest / Tartu: Ilmamaa
 • 2008/1947 – Rabindranath Tagore "Hinge sosistused", faksiimile käsitsi kirjutatud tõlkest / Tartu: Ilmamaa