Georg Müller

vaimulik ja kirjamees
 See artikkel räägib Eesti vaimulikust ja kirjamehest; saksa psühholoogi kohta vaata artiklit Georg Elias Müller

Georg (Jurgen) Müller (umbes 1570, arvatavasti Tallinn10. juuli 1608, Tallinn) oli vaimulik ja kirjamees. Seni on jäänud lahtiseks, kas Müller oli rahvuselt sakslane või eestlane.[1]

Õppis välismaal usuteadust, oli 15951597 Tallinnas kooliõpetaja ja 16011608 Pühavaimu kiriku abipastor.

Looming muuda

On säilinud tema 16001606 peetud eestikeelsete jutluste (39) käsikiri (trükitud 1891) ja saksakeelne "Accidentienbuch" aastaist 16011608. Mülleri sõnavararikkad ja kujukad jutlused on esimene suur eesti keele mälestis; neis leidub tähelepanekuid eestlaste majandusoludest ja kommetest. Uue Testamendi eessõnas (1715) on vihje veel ühele Mülleri teosele, aga selle kohta pole lähemaid andmeid.

Teosed muuda

Viited muuda

 1. Liivi Aarma: Uusi andmeid Pühavaimu pastori Georg Mülleri varase elukäigu kohta, in: Keel ja Kirjandus 11/1999, lk 789.

Kirjandus muuda

 • Eesti kirjanduse ajalugu, I köide. Eesti Raamat, Tallinn 1965, lk 116–118 ja bibliograafia lk 123 (autor Erna Siirak)
 • Paul Ariste, "Georg Mülleri mitmekeelsusest" – Keel ja Kirjandus 1966, nr 6, lk 351–355
 • Liivi Aarma, "Uusi andmeid Pühavaimu pastori Georg Mülleri varase elukäigu kohta" – Keel ja Kirjandus 1999, nr 11, lk 788–795
 • Uku Masing, "Eesti vanema kirjakeele lood". Ilmamaa, Tartu 1999
 • Kristiina Ross, "Kas eesti kirjakeel võinuks kujuneda teistsuguseks" (Georg Mülleri ja Heinrich Stahli keelekasutusest) – artiklikogumikus "Mis on see ise: tekst, tagapõhi, isikupära", Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, Tallinn 1999, lk 9–30
 • Külli Habicht, Valve-Liivi Kingisepp, Urve Pirso, Külli Prillop, "Georg Mülleri jutluste sõnastik" (osa teksti saksa ja ladina keeles). Tartu Ülikooli eesti keele õppetooli toimetised; 12, Tartu 2000, 517 lk
 • Paul Alvre, "Georg Mülleri autorisõnastik" (raamatu "Georg Mülleri jutluste sõnastik" arvustus) – Keel ja Kirjandus 2000, nr 8, lk 607–609
 • Kristiina Ross, "Väärikas juubeliväljaanne" (raamatu "Georg Mülleri jutluste sõnastik" arvustus) – Keel ja Kirjandus 2000, nr 10, lk 744–749
 • Paul Alvre, "Vaateväljas Georg Mülleri sõnavara" (raamatu "Georg Mülleri jutluste sõnastik" arvustus) – Akadeemia 2000, nr 12, lk 2654–2660
 • Külli Prillop, "Georg Mülleri teisenev keel" – artiklikogumikus "Vana kirjakeel ühendab", Tartu Ülikooli Kirjastus 2003, lk 242–260
 • Valve-Liivi Kingisepp. Georg Müllerin saarnojen sanastosta. – Pipliakielestä kirjakieleksi, Helsinki, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2000, lk 81–90.
 • Külli Prillop. Georg Mülleri sõnastik arvutis. – Pipliakielestä kirjakieleksi, Helsinki, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2000, lk 319–327

Välislingid muuda