Kasutaja:WooteleF/NSVL autasud

Tahaks teha sellist loendit nagu inglise vikis. [1]. Riputan selle praegu siia ja tõlgin vähehaaval. Igasugune abi ja ettepanekud on teretulnud.


KangelastiitlidRedigeeri

Märk ja lint Nimi (Eesti/Vene) Asutamise kuupäev Kirjeldus Autasustamiste arv

Nõukogude Liidu kangelane
Герой Советского Союза

16. aprill 1934 Nõukogude liidu kangelane oli kõrgeim aunimetus mida nii tsiviilisikutele kui sõjaväelastele saavutuste eest rahu ja sotsialismi arendamise, kodumaa kaitse või kangelasliku teo eest teiste aitamisel. 12 745

Sotsialistliku Töö kangelane
Герой Социалистического Труда

27. detsember 1938 Given to workers for improving production and efficiency. u. 19 000

Kangelasema
Мать-героиня

8. juuli 1944 Autasu anti kõigile emadele kes sünnitasid ning kasvatasid üles 10 või rohkem last. Autasu anti üle viimase lapse esimesel sünnipäeval, tingimusel, et ülejäänud 9 last (oma või lapsendatud) on elus. Lapsed kes olid langenud kangelaslikul, sõjaväelisel või mõnel muul austustväärival moel läksid siiski arvesse. u. 500 000
(1 mees)

Honourary TitlesRedigeeri

Märk ja lint Nimi (Eesti/Vene) Asutamise kuupäev Kirjeldus Autasustamiste arv

Distinguished Test Pilot Of The Soviet Union

14. august 1958 Awarded To Soviet Military And Civilian Test Pilots For Distinguished Service To The Soviet Union.

Distinguished Test Navigator Of The Soviet Union

14. august 1958 Awarded To Soviet Military And Civilian Test Navigators For Distinguished Service To The Soviet Union.

Pilot Cosmonaut Of The Soviet Union
Лётчик-космонавт СССР
Lyotchik-kosmonavt SSSR

14. aprill 1961 Awarded To Soviet Cosmonauts. 56

Distinguished Military Pilot Of The Soviet Union

26. jaanuar 1965 Awarded to Soviet military pilots for distinguished service to the military aviation of the Soviet Union.

Distinguished Military Navigator Of The Soviet Union

26. jaanuar 1965 Awarded to Soviet military aviation navigators for distinguished service to the military aviation of the Soviet Union.

Distinguished Pilot Of The Soviet Union

30. september 1965 Awarded to Soviet civilian pilots for distinguished service to the civil aviation of the Soviet Union.

Distinguished Navigator Of The Soviet Union

30. september 1965 Awarded to Soviet civilian aviation navigators for distinguished service to the civil aviation of the Soviet Union.

Inventor Of The Soviet Union
Изобретатель СССР
Izobretatel' SSSR

1981 Awarded for innovative proposals.

Honoured Blood Donor Of The Soviet Union

Awarded to Soviet blood donors.

Ordenid sõjaväelasteleRedigeeri

Märk ja lint Nimi (Eesti/Vene) Asutamise kuupäev Kirjeldus Autasustamiste arv

Võidu orden
Орден "Победы"

8. november 1943 Võidu orden oli Nõukogude Liidu kõrgeim sõjaväeline autasu. Orden asutati 8. novembril 1943 ja seda anti ainult kindralitele ja marssalitele...and awarded only to Generals and Marshals for "successful operation within the framework of one or several fronts resulting in a radical change of the situation in favour of the Red Army". Made of platinum, rubies and 150 diamonds, the sheer value of the order is considerable. The badge depicts the Spasskaya Tower of the Moscow Kremlin, with Lenin's Mausoleum in front. 20

Punalipu orden
Орден "Крaсного Знамени"

16. september 1918 Punalipu ordenit anti sõjaväeliste teenete eest. Enne Lenini ordeni loomist oli Punalipu orden Nõukogude liidu kõrgeim (ja praktiliselt ainuke) sõjaliste teenete eest jagatav orden. u. 580 000

Punatähe orden
Орден "Красная Звезда"

6. aprill 1930 Punatähe ordenit anti Punaarmee ja mereväe liikmetele väljapaistva teenistuse eest Nõukogude liidu kaitsmisel nii sõja- kui rahuolukorras. 3 876 740

Suure Isamaasõja orden (I järk)
Орден "Отечественной войны" (первой степени)

20. mai 1942 Suure Isamaasõja ordeniga autasustati Nõukogude armee sõdureid ning partisane angelaslike tegude eest Suures Isamaasõjas. 1985. aastal, Suure Isamaasõja võidu 40. aastapäeval otsustati kõiki elusolevaid veterane autasustada ordeni I või II järguga. 2 573 900+

Suure Isamaasõja orden (II järk)
Орден "Отечественной войны" (второй степени)

20. mai 1942 Suure Isamaasõja ordeniga autasustati Nõukogude armee sõdureid ning partisane angelaslike tegude eest Suures Isamaasõjas. 1985. aastal, Suure Isamaasõja võidu 40. aastapäeval otsustati kõiki elusolevaid veterane autasustada ordeni I või II järguga. üle 6 623 000

Aleksander Nevski orden
Орден "Александра Невского"

29. juuli 1942 Aleksander Nevski ordenit anti ohvitseridele vapruse ja otsustava juhtimise eest. 42 165

Suvorovi orden (I järk)
Орден "Суворова" (первой степени)

29. juuli 1942 Suvorovi ordeni I järku anti armeekomandöridele väljapaistva juhtimise eest lahingolukordades. 391

Suvorovi orden (II järk)
Орден "Суворова" (второй степени)

29. juuli 1942 Suvorovi ordeni II järku anti korpuse-, diviisi- ja brigaadikomandöridele otsustava võidu eest arvuliselt ülekaaluka vaenlase vastu. 2863

Suvorovi orden (III järk)
Орден "Суворова" (третьей степени)

29. juuli 1942 Suvorovi ordeni III järku anti polgukomandöridele, nende staabiülematele ning pataljoni- ja kompaniikomandöridele väljapaistva juhtimise eest, mis tõi kaasa lahingu võidu. 4012

Kutuzovi orden (I järk)
Орден "Кутузова" (первой степени)

29. juuli 1942 Kutuzovi ordeni I järguga autasustati rinde- ja armeekomandöre vaenlase vägede oskusliku tõrjumise ja edukate vasturünnakute eest. 669

Kutuzovi orden (II järk)
Орден "Кутузова" (второй степени)

29. juuli 1942 Kutuzovi ordeni II järguga autasustati korpuse-, diviisi- ja brigaadikomandöre vaenlase vägede oskusliku tõrjumise ja edukate vasturünnakute eest. 3325

Kutuzovi orden (III järk)
Орден "Кутузова" (третьей степени)

8. veebruar 1943 Kutuzovi ordeni III järguga autasustati polgukomandöre, nende staabiülemaid ning pataljoni ja kompaniikomandöre vaenlase vägede oskusliku tõrjumise ja edukate vasturünnakute eest. 3328

Bogdan Hmelnitski orden (I järk)
Орден "Богдана Хмельницкого" (первой степени)

10. oktoober 1943 Bogdan Hmelnitski ordeni I järku anti rinde- või armeekomandöridele sõjaliste operatsioonide eduka juhtimise eest mille tagajärjel vabastati mingi piirkond või linn ja tekitati vaenlasele suuri kaotusi. 323

Bogdan Hmelnitski orden (II järk)
Орден "Богдана Хмельницкого" (второй степени)

10. oktoober 1943 Ordeni II järguga autasustati korpuse-, diviisi-, brigaadi-, või pataljonikomandöre vastase kaitseliinide murdmise või haarangu eest vaenalse tagalas. 2400

Bogdan Hmelnitski orden (III järk)
Орден "Богдана Хмельницкого" (третьей степени)

10. oktoober 1943 The 3rd class medal was awarded to officers, partisan commanders, sergeants, corporals and privates of the Red Army and partisan units for outstanding bravery and resourcefulness leading to a battle victory. 5700

Kuulsuse orden (I järk)
Орден "Славы" (первой степени)

8. november 1943 Georgi ordeni eeskujul loodud Kuulsuse ordeniga autasustati sõdureid ja allohvitsere vapruse eest vaenlasega kohtudes. Isik keda oli autasustatud ordeni III järguga, pälvis uute vaprate tegude eest ordeni kõrgema klassi. 2620


Kuulsuse orden (II järk)
Орден "Славы" (второй степени)

8. november 1943 Georgi ordeni eeskujul loodud Kuulsuse ordeniga autasustati sõdureid ja allohvitsere vapruse eest vaenlasega kohtudes. Isik keda oli autasustatud ordeni III järguga, pälvis uute vaprate tegude eest ordeni kõrgema klassi. 46 473

Kuulsuse orden (III järk)
Орден "Славы" (третьей степени)

8. november 1943 Georgi ordeni eeskujul loodud Kuulsuse ordeniga autasustati sõdureid ja allohvitsere vapruse eest vaenlasega kohtudes. Isik keda oli autasustatud ordeni III järguga, pälvis uute vaprate tegude eest ordeni kõrgema klassi. 997 815

Ušakovi orden (I järk)
Орден Ушакова (первой степени)

3. märts 1944 Ordeniga autasustati mereväeohvitsere väljapaistvate saavutuste eest mereväeoperatsioonide planeerimises ja läbiviimises. Ning neis operatsioonides saavutatud võitude eest. 47

Ušakovi orden (II järk)
Орден Ушакова (второй степени)

3. märts 1944 Ušakovi ordeni II järguga autasustati mereväeohvitsere sõjaliste operatsioonide eduka kavandamise ja läbiviimise eest ülekaaluka vaenlase vastu. 198

Nahhimovi orden (I järk)
Орден "Нахимова" (первой степени)

3. märts 1944 Anti mereväeohvitseridele sõjaliste operatsioonide kavandamise ja läbiviimise eest. 80

Nahhimovi orden (II järk)
Орден "Нахимова" (второй степени)

3. märts 1944 Anti mereväeohvitseridele sõjaliste operatsioonide kavandamise ja läbiviimise eest. 467

Order For Service To The Homeland In The Armed Forces (1st Class)
Орден "За службу Родине в Вооружённых Силах" (первой степени)

28. oktoober 1974 Ordeniga autasustati sõjaväelasi silmapaistva teenistuse eest relvajõududes. Esmalt autasustati isikut ordeni III järguga ning hilisemate teenete lisandudes juba II ja I järguga. 13

Order For Service To The Homeland In The Armed Forces (2nd Class)
Орден "За службу Родине в Вооружённых Силах" (второй степени)

28. oktoober 1974 Ordeniga autasustati sõjaväelasi silmapaistva teenistuse eest relvajõududes. Esmalt autasustati isikut ordeni III järguga ning hilisemate teenete lisandudes juba II ja I järguga. 589

Order For Service To The Homeland In The Armed Forces (3rd Class)
Орден "За службу Родине в Вооружённых Силах" (третьей степени)

28. oktoober 1974 Ordeniga autasustati sõjaväelasi silmapaistva teenistuse eest relvajõududes. Esmalt autasustati isikut ordeni III järguga ning hilisemate teenete lisandudes juba II ja I järguga. 69 576

Ordenid nii sõjaväelastele kui tsiviilisikuteleRedigeeri

Märk ja lint Nimi (Eesti/Vene) Asutamise aeg Kirjeldus Autasustamiste arv

Lenini orden
Орден Ленина

6. aprill 1930 Ordenit anti nii tavakodanikele kui sõjaväelastele väljapaistvate teenete eest kodumaa kaitse ning rahu ja töö edendamise eest. 1930-1934 valmistati seda hõbedast, 1934-1936 kullast ja 1936-1991 plaatinast. u. 460 000

Rahvaste Sõpruse orden
Орден Дружбы Народов

17. oktoober 1972 Ordenit anti isikutele, organisatsioonitele, ettevõtetele, sõjaväeüksustele ja riigiasutustele, rahvuste vahelise ja rahvusvahelise sõpruse ja koostöö arendamiseks Nõukogude Liidu majanduse, poliitika, teaduse, sõjaväe ja kultuuri edendamise eest. 72 760

Ordenid tsiviilisikuteleRedigeeri


Märk ja lint Nimi (Eesti/Vene) Loomise kuupäev Kirjeldus Autasustamiste arv

Tööpunalipu orden
Орден "Трудового Красного Знамени"

28. detsember 1920 Tööpunalipu orden oli Punalipu ordeni tsiviilvaste, mida annetati väljapaistvate töösaavutuste eest. u. 1 300 000

Orden "Austuse märk"
Орден "Знак Почета"

25. november 1935 Ordeniga autasustati Nõukogude Liidu kodanikke väljapaistvate saavutuste eest tootmises, teaduses, sotsiaal- ning kultuuritöös ja kõikides muudes ühiskondlikes tegevustes. Orden asendati 1985. aastal peaaegu identse Austuse ordeniga. üle 1 535 000

Orden "Ema au" (I järk)

8. juuli 1944 Autasu anti kõigile emadele kes sünnitasid ning kasvatasid üles 9 last. Autasu anti üle viimase lapse esimesel sünnipäeval, tingimusel, et ülejäänud 8 last (oma või lapsendatud) on elus. Lapsed kes olid langenud kangelaslikul, sõjaväelisel või mõnel muul austustväärival moel läksid siiski arvesse. u. 753 000

Orden "Ema au" (II järk)

8. juuli 1944 Autasu anti kõigile emadele kes sünnitasid ning kasvatasid üles 8 last. Autasu anti üle viimase lapse esimesel sünnipäeval, tingimusel, et ülejäänud 7 last (oma või lapsendatud) on elus. Lapsed kes olid langenud kangelaslikul, sõjaväelisel või mõnel muul austustväärival moel läksid siiski arvesse. u. 1 508 000

Orden "Ema au" (III järk)

8. juuli 1944 Autasu anti kõigile emadele kes sünnitasid ning kasvatasid üles 7 last. Autasu anti üle viimase lapse esimesel sünnipäeval, tingimusel, et ülejäänud 6 last (oma või lapsendatud) on elus. Lapsed kes olid langenud kangelaslikul, sõjaväelisel või mõnel muul austustväärival moel läksid siiski arvesse. u. 2 786 000

Oktoobrirevolutsiooni orden
Орден "Октябрьской Революции"

31. oktoober 1967 Orden loodi Oktoobrirevolutsiooni 50. aastapäevaks ning sellega autasustati isikuid või ühinguid teenete eest kommunismi arendamisel või Nõukogude Liidu kaitsevõime tõstmisel. u. 73 600

Töökuulsuse orden (I järk)
Орден "Трудовой Славы" (первой степени)

18. jaanuar 1974 Töökuulsuse orden loodi Kuulsuse ordeni tsiviilvastena, ning sellega autasustati isikuid väljapaistvate töösaavutuste eest. Ordenit anti välja kolmes järgus (kõrgeim oli I järk). Isik keda oli autasustatud ordeni III järguga, pälvis järgnevate väljapaistvate tegude eest ordeni kõrgema järguga. Ordeniga kaasnesid mitmed materiaalsed hüved nagu näiteks pensionitõus ja tasuta sõit ühistranspordis. 952

Töökuulsuse orden (2. klass)
Орден "Трудовой Славы" (второй степени)

18. jaanuar 1974 Töökuulsuse orden loodi Kuulsuse ordeni tsiviilvastena, ning sellega autasustati isikuid väljapaistvate töösaavutuste eest. Ordenit anti välja kolmes järgus (kõrgeim oli I järk). Isik keda oli autasustatud ordeni III järguga, pälvis järgnevate väljapaistvate tegude eest ordeni kõrgema järguga. Ordeniga kaasnesid mitmed materiaalsed hüved nagu näiteks pensionitõus ja tasuta sõit ühistranspordis. 50,000+

Töökuulsuse orden (3. klass)
Орден "Трудовой Славы" (третьей степени)

18. jaanuar 1974 Töökuulsuse orden loodi Kuulsuse ordeni tsiviilvastena, ning sellega autasustati isikuid väljapaistvate töösaavutuste eest. Ordenit anti välja kolmes järgus (kõrgeim oli I järk). Isik keda oli autasustatud ordeni III järguga, pälvis järgnevate väljapaistvate tegude eest ordeni kõrgema järguga. Ordeniga kaasnesid mitmed materiaalsed hüved nagu näiteks pensionitõus ja tasuta sõit ühistranspordis. 650,000+

Orden "Austus"
Орден "Почета"

28. detsember 1985 Orden "Austus" loodi 1985. aastal, asendamaks ordenit "Austuse märk". Sisuliselt oli tegemist peaaegu identsete autasudega. Ordeniga autasustati Nõukogude Liidu kodanikke väljapaistvate saavutuste eest tootmises, teaduses, sotsiaal- ning kultuuritöös ja kõikides muudes ühiskondlikes tegevustes.

Order For Personal Courage
Орден "За Личное Мужество

28. detsember 1988 Ordeni autasustati Nõukogude Liidu kodanikke silmapaistva vapruse ja julguse eest elupäästmisel, avaliku korra kaitsel, riigivara hoidmisel ning võitluses kuritegevusega või loodukatastroofide või muude eriolukordade ajal. 529

Medalid sõjaväelasteleRedigeeri

Medal ja lint Nimi (Eesti/Vene) Asutamise aeg Kirjeldus Autasustamiste arv

Vapruse eest
Медаль "За Отвагу"

17. oktoober 1938 Medal "Vapruse eest" oli kõrgeim sõjaväeline medal ning seda annetati kangelastegude ning eluga riskimise eest lahingus, riigi piiride kaitsmisel või sõjaliste kohustuste täitmisel. 4,569,893

Lahinguteenete eest
Медаль "За боевые заслуги"

17. oktoober 1938 Lahinguteenete medaliga autasustati sõdureid lahinguliste teenete eest, millega kaasnes sõjaline edu, vapra käitumise eest riigipiiride kaitsel või eduka sõjalise või poliitilise treeningu ja ettevalmistuse eest. 5,210,078

Isamaasõja partisanile (I järk)
Медаль "Партизану Отечественной войны" (первой степени)

22. veebruar 1943 Medaliga autasustati partisane ja partisaniliikumise organisaatoreid julguse ja vapruse eest võitluses okupatsioonivägedega Suure Isamaasõja ajal. c57,000

Isamaasõja partisanile (II järk)
Медаль "Партизану Отечественной войны" (второй степени)

22. veebruar 1943 Medaliga autasustati partisane ja partisaniliikumise organisaatoreid julguse ja vapruse eest võitluses okupatsioonivägedega Suure Isamaasõja ajal. c71,000

Nahhimovi medal
Медаль "Нахимова"

3. märts 1944 Awarded to those in Naval Service for valour and gallantry during sea battles and to for those not in naval service who with efficient and resourceful actions at the risk of their lives, contributed to the successful outcome of combat missions involving Soviet Naval Forces. u. 14 000

Ušakovi medal
Медаль "Ушакова"

3. märts 1944 Medaliga autasustati laevastikuohvitsere ja -sõdureid julguse ja vapruse eest sõjaliste operatsioonide, riigipiiri valvamise ning eluohtlike ülesannete ajal. Enne 1980. aastat anti medalit välja ainult sõjaaja teenete eest. Peale seda võis annetati medalit ka rahuaja teenete eest. u. 16 000

Distinguished Service In Guarding The State Border
Медаль "за отличие в охране Государственной границы СССР"

13. juuli 1950 Medaliga autasustati Nõukogude Liidu piirivalvureid silmapaistvate tegude eest Nõukogude riigipiiri kaitsel. u. 67 000

For Preservation Of Public Order

1. november 1950 Medaliga autasustati Siseministeeriumi ja Sisevägede töötajaid avalikku korra kaitsmisel osutatud teenete eest. u. 47 000

Distinguished Military Service (1st Class)

28. oktoober 1974 Awarded to all military personnel for Distinguished Service. u. 20 000

Distinguished Military Service (2nd Class)

28. oktoober 1974 Awarded to all military personnel for Distinguished Service. u. 120 000

Medal "Sõjalise koostöö tugevadamise ees"

25. mai 1979 Medaliga autasustati isikuid kes aitasid tugevdada Varssavi Lepingu Organisatsiooni liikmetevahelist sõjalist koostööd. u. 20 000

Pikaajalise teenistuse medalidRedigeeri

Märk ja lint Nimi (Eesti/Vene) Asutamise aeg Kirjeldus Autasustamiste arv

10-aastase sõjaväeteenistuse eest
За 10 Лет Безупречной Службы

25. jaanuar 1958 Medalit anti 10-aastase eeskujuliku teenistuse eest.

15-aastase sõjaväeteenistuse eest
За 15 Лет Безупречной Службы

25. jaanuar 1958 Medalit anti 15-aastase eeskujuliku teenistuse eest.

20-aastase sõjaväeteenistuse eest
За 20 Лет Безупречной Службы

25. jaanuar 1958 Medalit anti 20-aastase eeskujuliku teenistuse eest.

Nõukogude relvajõudude veteran

25. mai 1976 Medalit anti 25-aastase sõjaväeteenistuse eest. c880,000

Suure Isamaasõja medalidRedigeeri

Medal ja lint Nimi (Eesti/Vene) Asutamise kuupäev Kirjeldus Autasustamiste arv

Leningradi kaitsmise eest
За оборону Ленинграда

22. detsember 1942 Medaliga autasustati kõiki Nõukogude Liidu sõjaväelasi ja eraisikuid kes võtsid osa Leningradi kaitsmisest ajavahemikus . september 1941 kuni 27. jaanuar 1944. u. 1 496 000

Odessa kaitsmise eest
За оборону Одессы

22. detsember 1942 Medaliga autasustati kõiki Nõukogude Liidu sõjaväelasi ja eraisikuid kes võtsid osa Odessa kaitsmisest ajavahemikus 10. august kuni 16. oktoober 1941. u. 38 000

Sevastopoli kaitsmise eest
За оборону Севастополя

22. detsember 1942 Medaliga autasustati kõiki Nõukogude Liidu sõjaväelasi ja eraisikuid kes võtsid osa Sevastoopoli kaitsmisest ajavahemikus 5. november 1941 kuni 4. juuli 1942. 52 540

Stalingradi kaitsmise eest
За оборону Сталинграда

22. detsember 1942 Medaliga autasustati kõiki Nõukogude Liidu sõjaväelasi ja eraisikuid kes võtsid osa Stalingradi kaitsmisest ajavahemikus 12. juuli kuni 19. november 1942. 759 560

Moskva kaitsmise eest
За оборону Москвы

1. mai 1944 Medaliga autasustati kõiki Nõukogude Liidu sõjaväelasi ja eraisikuid kes võtsid osa Moskva kaitsmisest ajavahemikus 19. oktoober 1941 kuni 25. jaanuar 1942. 1 028 600

Kaukaasia kaitsmise eest
За оборону Кавказа

1. mai 1944 Medaliga autasustati kõiki Nõukogude Liidu sõjaväelasi ja eraisikuid kes võtsid osa Kaukaasia kaitsmisest ajavahemikus juuli 1942 kuni 9. oktoober 1943. u. 870 000

For The Defence Of The Soviet Transarctic
За оборону Советского Заполярья
Za oboronu Sovestkogo Zapoliarya

5. detsember 1944 Awarded to all Soviet military and civilians who participated in the defence of the Soviet Transarctic regions between 25th June, 1941 and 19th September, 1944. 353 240

Kiievi kaitsmise eest
За оборону Киева

21. juuni 1961 Medaliga autasustati kõiki Nõukogude Liidu sõjaväelasi ja eraisikuid kes võtsid osa Kiievi kaitsmisest ajavahemikus 7. juuli kuni 26. september 1941. 107 540

Berliini vallutamise eest
За взятие Берлина

9. juuni 1945 Medaliga autasustati Nõukogude sõjaväelasi kes võtsid osa Berliini vallutamisest ajavahemikus 22. aprill kuni 2. mai 1945 u. 1 100 000

Budapesti vallutamise eest
За взятие Будапешта

9. juuni 1945 Medaliga autasustati Nõukogude sõjaväelasi kes võtsid osa Berliini vallutamisest, mis lanes 13. veebruaril 1945. 362 050

Königsbergi vallutamise eest
За взятие Кенигсберга

9. juuni 1945 Medaliga autasustati Nõukogude sõjaväelasi kes võtsid osa Königsbergi vallutamisest ajavahemikus 23. jaanuar kuni 10. aprill 1945. u. 760,000

Praha vabastamise eest
За освобождение Праги

9. juuni 1945 Medaliga autasustati Nõukogude sõjaväelasi kes võtsid osa Praha vabastamisest ajavahemikus 3. mai kuni 9. mai 1945. u. 395 000

Viini vallutamise eest
За взятие Вены

9. juuni 1945 Medaliga autasustati Nõukogude sõjaväelasi kes võtsid osa Königsbergi vallutamisest ajavahemikus 16. märts kuni 13. aprill 1945 277 380

Varssavi vabastamise eest
За освобождение Варшавы

9. juuni 1945 Medaliga autasustati Nõukogude sõjaväelasi kes võtsid osa Praha vabastamisest ajavahemikus 14. jaanuar kuni 17. jaanuar 1945. 701 700

Belgradi vabastamise eest
За освобождение Белграда

21. juuni 1961 Medaliga autasustati Nõukogude sõjaväelasi kes võtsid osa Belgradi vabastamisest ajavahemikus 29. september kuni 22. Ooktoober 1944. u. 70 000

Võidu eest Saksamaa üle
За победу над Германией

9. mai 1945 Medaliga autasustati Nõukogude Liidu kodanikke kes olid tegevteenistuses Suure Isamaasõja ajal. (Sõjaväeteenistuses 3 kuud või tsiviilteenistuses 6 kuud). 14 933 000

Võidu eest Jaapani üle
За победу над Японией

30. september 1945 Medaliga autasustati isikuid kes teenisid 1. või 2. Kaug-Ida Transbaikali rindel, Vaikse ookeani laevastikus või Amuuri jõe flotillis ajavahemikus 8. august23. august 1945 u. 1 831 000

Medalid tsiviilisikuteleRedigeeri

Medal ja lint Nimi (Eesti/Vene) Asutamise kuupäev Kirjeldus Autasustamiste arv

Töövapruse eest
За трудовую доблесть

27. detsember 1938 Awarded to labourers who heroically dedicated themselves towards the building of a socialist society or have demonstrated a complete understanding of machinery/equipment to provide a high level of efficiency or for significant contributions in culture/science/manufacturing. 1,825,100

Medal For Distinguished Labour
За трудовое отличие

27. detsember 1938 Awarded to labourers who distinguished themselves with high production rates or for development of culture/science/manufacturing. 2,146,400

vapra töö eest Suure Isamaasõja ajal
За трудовое отличие

6. juuni 1945 Medaliga autasustati Nõukogude tööstustöölisi, kes töötasid Suure Isamaasõja vähemalt ühe aasta. Vigastatud sõjaveteranidele, erialase kooli lõpetanuile ning pensionilt tööle naasnuile piisas 6-kuulisest töötamisest. 16,096,750

Excellence In Maintaining Public Order
За отличную службу по охране общественного порядка

1. november 1950 Medaliga autasustati millitsatöötajaid ülesnäidatud vapruse eest kuritegelike grupeeringute likvideerimisel ning kurjategijate arreteerimisel. Samuti eesrindliku tegevuse eest kuritegevusevastase võitluse organiseerimisel ja koordineerimisel ning isetu tegutsemise eest võitluses alkoholismi,huligaansuste ja vargustega. u. 27 000

Uppuja päästmise eest
За спасение утопающих

16. veebruar 1957 Medaliga autasustati isikuid (ka välismaalasi) julguse, vapruse ja ennastsalgavuse eest inimeste päästmisel uppumisest, samuti oskusliku päästetööde organiseerimise eest Nõukogude vetes või Nõukogude Liidu kodanike päästmisel. u. 27 000

Vapruse eest tulekahju ajal
За отвагу на пожаре

30. oktoober 1957 Medaliga autasustati Nõukogude Liidu kodanikke kes olid silma paistnud julguse ja vaprusega tulekahjude kustutamisel või inimeste ja vara päästmisega tulekahjudest. Samuti plahvatuste ja tulekahjude ärahoidmise eest. u. 32 000

Tööveterani medal


18. jaanuar 1974 Medaliga autasustati kõiki töölisi pensionile minekul. u. 39,197,100

Development And Restoration CampaignsRedigeeri

Medal ja lint Nimi (Eesti/Vene) Asutamise kuupäev Kirjeldus Autasustamiste arv

Donbassi söekaevanduste taastamise eest
За восстановление угольных шахт Донбасса

10. september 1947 Awarded to the Soviet supervisors and machine operators of the Donbass (most of the work was done by prisoners of war). 129 large coal pits, 889 smaller coal pits and 300 mine heads were rebuilt or constructed. 700 lifting machines were also made operative. 46 350

Restoration Of The Black Metallurgic Enterprises
За восстановление предприятий черной металлургии юга

18. mai 1948 Awarded to Soviet workers of outstanding performance in restoring the Black Metallurgic Enterprises of the Soviet Union which were destroyed during the Great Patriotic War. 13 blast furnaces, 49 open furnaces, 29 finishing mills and 68 coke-oven batteries were restored to effective or outstanding production rates. 68 710

Uudismaade ülesharimise eest
За освоение целинных земель

20. oktoober 1956 Medaliga autasustati kõiki Nõukogude Liidu töölisi kes aitasid harida 36 miljonit hektarit varem harimata maada Kasahstanis, Siberis, Uuralites, Volga piirkonnas ja Põhja-Kaukaasias, aastail 19541956. u. 1,3 miljonit

Baikali-Amuuri raudtee rajamise eest
За строительство Байкало-Амурской магистрали

8. oktoober 1976 Medaliga autasustati töölisi kes osalesid Baikali-Amuuri raudtee ehitamisel vähemalt 2 aastat, ajavahemikus 19741984 u. 69 000

Development Of The Non-Black Earth Regions Of The Soviet Union
За преобразование Нечерноземья РСФСР

30. september 1977 Awarded for 3 years outstanding service in developing Soviet agriculture. u. 55 000

Development Of The Petrochemical Complex Of Western Siberia
За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири

28. juuli 1978 Awarded for 3 years outstanding service in the Petrochemical Complex Of Western Siberia. u. 38 000

EmamedalidRedigeeri

Medal ja lint Nimi (Eesti/Vene) Asutamise kuupäev kirjeldus Autasustamiste arv

Emamedal (1. klass)
Медаль материнства (I степени)

8. juuli 1944 Autasu anti kõigile emadele kes sünnitasid ning kasvatasid üles 6 last. Autasu anti üle viimase lapse esimesel sünnipäeval, tingimusel, et ülejäänud 6 last (oma või lapsendatud) on elus. Lapsed kes olid langenud kangelaslikul, sõjaväelisel või mõnel muul austustväärimal moel läksid siiski arvesse. u. 4 miljonit

Emamedal (2. klass)
Медаль материнства (II степени)

8. juuli 1944 Autasu anti kõigile emadele kes sünnitasid ning kasvatasid üles 5 last. Autasu anti üle viimase lapse esimesel sünnipäeval, tingimusel, et ülejäänud 6 last (oma või lapsendatud) on elus. Lapsed kes olid langenud kangelaslikul, sõjaväelisel või mõnel muul austustväärimal moel läksid siiski arvesse. u. 8 miljonit

MälestusmedalidRedigeeri

Relvajõudude asutamise mälestusmedalidRedigeeri

Medal ja lint Nimi (Eesti/Vene) Asutamise kuupäev Kirjeldus Autasustamiste arv

20 aastat tööliste ja talupoegade Punaarmeed

24. jaanuar 1938 Medaliga autasustati kõiki Nõukogude armee ja laevastiku komandöre kes olid teeninud sõjaväes 20 aastat. Samuti autasustati medaliga neid kes said kodusõja ajal Punalipu ordeni. Medal tuli surmajärgelt riigile tagastada. 37,504

30 aastat Nõukogude armeed ja laevastikku

18. veebruar 1948 Medaliga autasustati kõiki kes teenisid Nõukogude Liidu sõjaväes 1948. aasta 23. veebruaril. 3,710,920

40 aastat Nõukogude relvajõude

18. detsember 1957 Medaliga autasustati kõiki kes teenisid Nõukogude Liidu sõjaväes 1958. aasta 23. veebruaril. 820,080

50 aastat Nõukogude relvajõude

26. detsember 1967 Medaliga autasustati:
 • kõiki marssaleid, kindraleid, ohvitsere, kadette ja vabatahtlikke, kes teenisid sõjaväes või julgeolekuorganites
 • kõiki sõjaväelasi kes olid arvatud reservi või läinud erru peale 20-aastast teenistust
 • kõiki neid kes kandsid Nõukogude Liidu kangelase tiitlit või keda oli autasustatud Kuulsuse ordeniga
 • kõiki lahinguveterane
 • kõiki neid keda oli autasustatud ordeni või medaliga vapruse, silmapaistva teenistuse või väljapaistvate sõjaväeliste saavutuste eest

seisuga 23. veebruar 1968

9,527,270

60 aastat Nõukogude relvajõude

28. jaanuar 1978 Medaliga autasustati:
 • kõiki marssaleid, kindraleid, ohvitsere, kadette ja vabatahtlikke, kes teenisid sõjaväes või julgeolekuorganites
 • kõiki sõjaväelasi kes olid arvatud reservi või läinud erru peale 20-aastast teenistust
 • kõiki neid kes kandsid Nõukogude Liidu kangelase tiitlit või keda oli autasustatud Kuulsuse ordeniga
 • kõiki lahinguveterane
 • kõiki neid keda oli autasustatud ordeni või medaliga vapruse, silmapaistva teenistuse või väljapaistvate sõjaväeliste saavutuste eest

seisuga 23. veebruar 1978

10,723,340

70 aastat Nõukogude relvajõude

28. jaanuar 1988 Medaliga autasustati:
 • kõiki marssaleid, kindraleid, ohvitsere, kadette ja vabatahtlikke, kes teenisid sõjaväes või julgeolekuorganites
 • kõiki sõjaväelasi kes olid arvatud reservi või läinud erru peale 20-aastast teenistust
 • kõiki neid kes kandsid Nõukogude Liidu kangelase tiitlit või keda oli autasustatud Kuulsuse ordeniga
 • kõiki lahinguveterane
 • kõiki neid keda oli autasustatud ordeni või medaliga vapruse, silmapaistva teenistuse või väljapaistvate sõjaväeliste saavutuste eest

seisuga 23. veebruar 1988

9,842,160

Suure Isamaasõja juubelimedalidRedigeeri

Medal ja lint Nimi (Eesti/Vene) Asutamise kuupäev Kirjeldus Autasustamiste arv

20 aastat võidust Suures Isamaasõjas
20 Лет Победы в Великой Отечественной Войне

7. mai 1965 Medaliga autasustati kõiki elusolevaid Suure Isamaasõja veterane. 16,399,550

30 aastat võidust Suures Isamaasõjas
30 Лет Победы в Великой Отечественной Войне

25. aprill 1975 Medaliga autasustati kõiki elusolevaid Suure Isamaasõja veterane. 14,259,560

40 aastat võidust Suures Isamaasõjas
40 Лет Победы в Великой Отечественной Войне

12. aprill 1985 Medaliga autasustati kõiki elusolevaid Suure Isamaasõja veterane. 11,268,980

Muud juubelimedalidRedigeeri

Medal ja lint Nimi (Eesti/Vene) Asutamise kuupäev Kirjeldus Autasustamiste arv

Moskva 800. aastapäev

20. september 1947 Medaliga autasustati kõiki kodanikke kes osalesid Moskva ülesehitamisel. Isik pidi olema elanud Moskvas 5 või rohkem aastat. Samuti said antud autasu kõik medali Moskva kaitsmise eest omanikud. u. 1 730 000

Leningradi 250. aastapäev

16. mai 1957 Medaliga autasustati kõiki kodanikke kes osalesid Leningradi ülesehitamisel. Isik pidi olema elanud Leningradis 5 või rohkem aastat. Samuti said antud autasu kõik medali Leningradi kaitsmise eest omanikud. u. 1 440 000

Nõukogude miilitsa 50. aastapäev.

21. november 1967 Medaliga autasustati kõiki Nõukogude Liidu miilitsaid, kes olid 21. novembril 1967 teenistuses. 409 150

Lenini 100. sünniaastapäev

5. november 1969 Medaliga autasustati kõik riigitöölisi Lenini 100. sünniaastapäeva puhul aprillis 1970. Medalit oli kolm erinevat varianti:Sõjaväeline variant, tsiviilvariant ja välismaalaste variant. üle 11 miljoni

Kiievi 1500. aastapäev

10. mai 1982 Medaliga autasustati kõik Kiievi elanikke kes olid elanud seal vähemalt 10 aastat. Samuti said antud autasu kõik elusolevad medali Kiievi kaitsmise eest omanikud. 780 180

VälislingidRedigeeri