Tööveterani medal

Tööveterani medal (vene keeles медаль «Ветеран труда») anti Nõukogude Liidus kõigile, kes olid töötanud vähemalt 30 aastat.

Tööveterani medal

Medal asutati 18. jaanuaril 1974 NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidiumi poolt.