Otepää looduspark

Otepää looduspark on kaitseala, mis jääb Otepää ja Elva valla territooriumile. Looduspargi pindala on 22 430 hektarit[1].

Otepää kõrgustik. Vaade Harimäe tornist kirdesse. Otepää looduspark
Valgjärve tamm Otepää Valgjärve ääres
Pilkuse järv

Otepää looduspark moodustati 11. juulil 1957 Eesti NSV Ministrite Nõukogu määrusega, millega võeti kaitse alla Pühajärv, Väike Munamägi ja Tedremägi. 24. septembril 1979 reorganiseeriti see Otepää maastikukaitsealaks. Praegused piirid ja staatus on aastast 1997. Otepää looduspargi koosseisu kuulub 22 sihtkaitsevööndit.

Looduspargi peaeesmärkideks on muu hulgas kaitsta Otepää kõrgustikule omast kuppelmaastikku, sealset elustikku, kohalikku elulaadi ja kultuuripärandit.

Linnustik muuda

Otepää looduspargis kohatud linnuliigid muuda

Otepää looduspargis on kohatud 197 linnuliiki (enamiku haruldasemate liikide taha on sulgudes märgitud ka esmakohtamise aeg ja koht):

 1. Kühmnokk-luik Cygnus olor
 2. Väikeluik Cygnus columbianus
 3. Laululuik Cygnus cygnus
 4. Rabahani Anser fabalis
 5. Suur-laukhani Anser albifrons
 6. Kanada lagle Branta canadensis (2007 Pühajärv)
 7. Valgepõsk-lagle Branta leucopsis
 8. Viupart Anas penelope
 9. Rääkspart Anas strepera
 10. Soopart Anas acuta (2014 Vana-Otepää)
 11. Piilpart Anas crecca
 12. Sinikael-part Anas platyrhynchos
 13. Rägapart Anas querquedula
 14. Luitsnokk-part Anas clypeata
 15. Punapea-vart Aythya ferina
 16. Tuttvart Aythya fuligula
 17. Merivart Aythya marila
 18. Tõmmuvaeras Melanitta fusca
 19. Mustvaeras Melanitta nigra (2009 Kaarna järv)
 20. Aul Clangula hyemalis (2010 Neitsijärv)
 21. Sõtkas Bucephala clangula
 22. Väikekoskel Mergus albellus
 23. Rohukoskel Mergus serrator (2010 Pühajärv)
 24. Jääkoskel Mergus merganser
 25. Teder Tetrao tetrix
 26. Metsis Tetrao urogallus (2002)
 27. Laanepüü Bonasa bonasia
 28. Nurmkana Perdix perdix
 29. Põldvutt Coturnix coturnix (2010)
 30. Järvekaur Gavia arctica
 31. Punakurk-kaur Gavia stellata (2010 Pühajärv)
 32. Väikepütt Tachybaptus ruficollis (2008 Neitsijärv)
 33. Tuttpütt Podiceps cristatus
 34. Hallpõsk-pütt Podiceps grisegena (2007)
 35. Sarvikpütt Podiceps auritus (2010 Neitsijärv)
 36. Kormoran Phalacrocorax carbo
 37. Hüüp Botaurus stellaris
 38. Hõbehaigur Egretta alba (2008 Pühajärv)
 39. Hallhaigur Ardea cinerea
 40. Must-toonekurg Ciconia nigra
 41. Valge-toonekurg Ciconia ciconia
 42. Must-harksaba Milvus migrans (2017 Pühajärv)
 43. Hiireviu Buteo buteo
 44. Herilaseviu Pernis apivorus
 45. Karvasjalg-viu Buteo lagopus (2015 Pilkuse)
 46. Roo-loorkull Circus aeruginosus
 47. Välja-loorkull Circus cyaneus
 48. Soo-loorkull Circus pygargus (2014 Alevijärv)
 49. Kanakull Accipiter gentilis
 50. Raudkull Accipiter nisus
 51. Merikotkas Haliaeetus albicilla
 52. Väike-konnakotkas Aquila pomarina
 53. Kalakotkas Pandion haliaetus
 54. Tuuletallaja Falco tinnunculus
 55. Lõopistrik Falco subbuteo
 56. Väikepistrik Falco columbarius
 57. Rabapistrik Falco peregrinus
 58. Punajalg-pistrik Falco vespertinus (2007)
 59. Täpikhuik Porzana porzana
 60. Rooruik Rallus aquaticus (2013 Lüüsjärv)
 61. Rukkirääk Crex crex
 62. Tait Gallinula chloropus
 63. Lauk Fulica atra
 64. Sookurg Grus grus
 65. Väiketüll Charadrius dubius
 66. Kiivitaja Vanellus vanellus
 67. Värbrüdi Calidris temminckii
 68. Soorüdi Calidris alpina (2010 Neitsijärv)
 69. Tikutaja Gallinago gallinago
 70. Metskurvits Scolopax rusticola
 71. Suurkoovitaja Numenius arquata
 72. Hallkibu Xenus cinereus (2014 Alevijärv)
 73. Tutkas Philomachus pugnax (2011 Majasoo)
 74. Metstilder Tringa ochropus
 75. Heletilder Tringa nebularia (2010)
 76. Mudatilder Tringa glareola (2010)
 77. Punajalg-tilder Tringa totanus (2011 Majasoo)
 78. Tumetilder Tringa erythropus (2011 Majasoo)
 79. Vihitaja Actitis hypoleucos
 80. Veetallaja Phalaropus lobatus (2011 Majasoo)
 81. Naerukajakas Larus ridibundus
 82. Kalakajakas Larus canus
 83. Väikekajakas Hydrocoloeus minutus (2011 Neitsijärv)
 84. Hõbekajakas Larus argentatus
 85. Räusk Hydroprogne caspia (2016 Pühajärv)
 86. Jõgitiir Sterna hirundo
 87. Mustviires Chlidonias niger
 88. Kodutuvi Columba livia
 89. Kaelustuvi Columba palumbus
 90. Kaelus-turteltuvi Streptopelia decaocto
 91. Turteltuvi Streptopelia turtus (2006)
 92. Kägu Cuculus canorus
 93. Kõrvukräts Asio otus
 94. Kodukakk Strix aluco
 95. Händkakk Strix uralensis
 96. Karvasjalg-kakk Aegolius funereus
 97. Värbkakk Glaucidium passerinum
 98. Öösorr Caprimulgus europaeus
 99. Piiritaja Apus apus
 100. Jäälind Alcedo atthis
 101. Vaenukägu Upupa epops (2020)
 102. Väänkael Jynx torquilla
 103. Musträhn Dryocopus martius
 104. Suur-kirjurähn Dendrocopos major
 105. Valgeselg-kirjurähn Dendrocopos leucotos
 106. Väike-kirjurähn Dendrocopos minor
 107. Tamme-kirjurähn Dendrocopos medius
 108. Laanerähn Picoides tridactylus
 109. Hallpea-rähn Picus canus
 110. Roherähn Picus viridis (1998)
 111. Nõmmelõoke Lullula arborea
 112. Põldlõoke Alauda arvensis
 113. Kaldapääsuke Riparia riparia
 114. Suitsupääsuke Hirundo rustica
 115. Räästapääsuke Delichon urbica
 116. Metskiur Anthus trivialis
 117. Sookiur Anthus pratensis
 118. Lambahänilane Motacilla flava
 119. Linavästrik Motacilla alba
 120. Siidisaba Bombycilla garrulus
 121. Vesipapp Cinclus cinclus
 122. Käblik Troglodytes troglodytes
 123. Võsaraat Prunella modularis
 124. Punarind Erithacus rubecula
 125. Ööbik Luscinia luscinia
 126. Must-lepalind Phoenicurus ochruros
 127. Lepalind Phoenicurus phoenicurus
 128. Kivitäks Oenanthe oenanthe
 129. Kadakatäks Saxicola rubetra
 130. Niidu-kaelustäks Saxicola maurus (Pülme 1990)
 131. Kaelusrästas Turdus torquatus (2016 Otepää)
 132. Musträstas Turdus merula
 133. Hallrästas Turdus pilaris
 134. Laulurästas Turdus philomelos
 135. Vainurästas Turdus iliacus
 136. Hoburästas Turdus viscivorus
 137. Võsa-ritsiklind Locustella naevia
 138. Jõgi-ritsiklind Locustella fluviatilis
 139. Roo-ritsiklind Locustella luscinioides (2016 Lüüsjärv)
 140. Kõrkja-roolind Acrocephalus schoenobaenus
 141. Tiigi-roolind Acrocephalus scirpaceus
 142. Aed-roolind Acrocephalus dumetorum
 143. Soo-roolind Acrocephalus palustris
 144. Rästas-roolind Acrocephalus arundinaceus
 145. Käosulane Hippolais icterina
 146. Väike-põõsalind Sylvia curruca
 147. Pruunselg-põõsalind Sylvia communis
 148. Aed-põõsalind Sylvia borin
 149. Mustpea-põõsalind Sylvia atricapilla
 150. Vööt-põõsalind Sylvia nisoria
 151. Mets-lehelind Phylloscopus sibilatrix
 152. Väike-lehelind Phylloscopus collybita
 153. Salu-lehelind Phylloscopus trochilus
 154. Nõlva-lehelind Phylloscopus trochiloides (2008)
 155. Pöialpoiss Regulus regulus
 156. Lääne-pöialpoiss Regulus ignicapilla (2018 Lüüsjärv)
 157. Hall-kärbsenäpp Muscicapa striata
 158. Must-kärbsenäpp Ficedula hypoleuca
 159. Väike-kärbsenäpp Ficedula parva
 160. Roohabekas Panurus biarmicus (2018 Lüüsjärv)
 161. Sabatihane Aegithalos caudatus
 162. Salutihane Parus palustris
 163. Põhjatihane Parus montanus
 164. Tutt-tihane Parus cristatus
 165. Musttihane Parus ater
 166. Sinitihane Parus caeruleus
 167. Rasvatihane Parus major
 168. Puukoristaja Sitta europaea
 169. Porr Certhia familiaris
 170. Kukkurtihane Remiz pendulinus (2010 Lüüsjärv)
 171. Peoleo Oriolus oriolus
 172. Punaselg-õgija Lanius collurio
 173. Hallõgija Lanius excubitor
 174. Pasknäär Garrulus glandarius
 175. Harakas Pica pica
 176. Mänsak Nucifraga caryocatactes
 177. Hakk Corvus monedula
 178. Künnivares Corvus frugilegus
 179. Hallvares Corvus corone
 180. Ronk Corvus corax
 181. Kuldnokk Sturnus vulgaris
 182. Koduvarblane Passer domesticus
 183. Põldvarblane Passer montanus
 184. Metsvint Fringilla coelebs
 185. Põhjavint Fringilla montifringilla
 186. Rohevint Carduelis chloris
 187. Koldvint Serinus serinus
 188. Ohakalind Carduelis carduelis
 189. Siisike Carduelis spinus
 190. Kanepilind Carduelis cannabina
 191. Urvalind Carduelis flammea
 192. Kuuse-käbilind Loxia curvirostra
 193. Karmiinleevike Carpodacus erythrinus
 194. Leevike Pyrrhula pyrrhula
 195. Suurnokk-vint Coccothraustes coccothraustes
 196. Hangelind Plectrophenax nivalis (2010)
 197. Talvike Emberiza citrinella
 198. Rootsiitsitaja Emberiza schoeniclus

Viited muuda

Välislingid muuda