Tallinna–Tartu–Võru–Luhamaa tee

(Ümber suunatud leheküljelt Tallinna–Tartu–Võru–Luhamaa maantee)

Tallinna–Tartu–Võru–Luhamaa tee (põhimaantee nr 2, rahvusvahelise E-tee (Tallinna–Tartu–Luhamaa maantee) tähis E263) on Eesti pikim maantee pikkusega 284,555 km. Esimesed 5505 m kulgevad Tallinnas ja seega on Transpordiameti alluvuses 279,05 km maanteed. Esimesed 84 kilomeetrit teest on 2+2 I klassi maantee.[1]

Kaart
Tallinna–Tartu–Võru–Luhamaa tee
Tallinna–Tartu–Võru–Luhamaa tee Võrumaal
Kiiruskaamera Tallinna–Tartu–Võru–Luhamaa teel

Maantee algab Tallinnas Viru väljakult ja lõpeb ristumisel Riia–Pihkva teega.

Eesti põhimaanteede kogupikkusest moodustas see maantee 2011. aastal 17,6% ja sealne liiklus moodustas 25,4% põhimaanteede liikluskoormusest.[2]

Tallinna–Tartu–Võru–Luhamaa teele paigutati esimesena Eestis statsionaarsed kiiruskaamerad.[3]

Maantee läbib Harju, Järva, Jõgeva, Tartu, Põlva ja Võru maakonda.

Ajalugu

muuda

Varasem ajalugu

muuda

Tallinna ja Tartu vahel kulges sajandeid tagasi looduslik rada, mida mööda kulges ühest linnast teise reisimine mitu päeva. Kartograaf Tõnu Raidi uurimusele tuginedes võib väita, et seda teed kasutati juba enne Jüriöö sündmusi. Kuna 1304. aastal sõlmiti Tartus või Paides Liivimaa ordu ja Riia linna lepitamiseks kogu Liivimaa seisuste vaheline liiduleping, siis pidi Tallinnast ja Tartust Paidesse minev tee juba olemas olema.[4][5]

Kui keskajal eksisteerisid vaid looduslikud rajad, siis tänapäevases tähenduses teed hakkasid tekkima Rootsi ajal. 1638. aastal viidi Eesti alal sisse riiklik postikorraldus: loodi postiteede ja postijaamade võrgustik. 17. sajandil kulges Tartu ja Tallinna vaheline postitee üle Rakvere. Juba Rootsi ajal olid olemas nii Piibe maantee kui ka Põltsamaa ja Mäo kaudu Tartust Tallinna viiv tee. Tõnu Raidi hinnangul pole nende maanteede kuju hiljem kuigi oluliselt muudetud.[4][5]

20. sajand

muuda
 
1928. aastal ehitatud Kärevere sild, mis kukkus kokku juba kaks päeva pärast selle vastuvõtmist

Ajalooliselt oli Eesti jagatud kaheks erinevaks haldusüksuseks: Eestimaaks ja Liivimaaks. Kuna Tartu asus Liivimaal, mille keskus oli Riia, siis suurt vajadust Tallinna ja Tartu vahet käia ei olnud. Tallinna–Tartu maantee muutus Eesti tähtsaimaks maanteeks alles 20. sajandil ja sedagi järk-järgult.[4]

Kuni 1920. aastate keskpaigani lõppes praegune Tallinna–Tartu maantee trass Põltsamaa juures, kust tee suundus Aidu kaudu Piibe maanteele. Põltsamaalt Kärevereni ei läinud enam peatee, vaid kihelkonnatee. Kärevere juures pöördus tee Vasula suunas, kuni kohtus Piibe maanteega. Põhjus seisnes selles, et kuni 1928. aastani ei olnud Käreveres silda ja üle Emajõe pääses vaid paadiga. 1928. aastal ehitatud esimene Kärevere sild kukkus juba kaks päeva pärast selle vastuvõtmist kokku. Tallinna–Mäo–Põltsamaa maantee oli sellel ajal rohkem tuntud kui osa Tallinna–Riia maanteest. Põltsamaalt läks maantee edasi Viljandi suunas, kust liiguti juba läbi Karksi-Nuia Polli piiripunkti.[4][5]

1930. aastatel plaaniti ehitada uus Tallinna–Riia maantee üle Paide ja Põltsamaa, mis oleks sirgjoones ulatunud Tallinnast Põltsamaani. Tee laius pidi tulema 8 meetrit, tee aluseks graniitkivi ja tee pidi kaetama kruusaga. Viljandimaal pidi tee kulgema otse üle Parika raba ja üle kõrgete orgude.[6] Maanteel oleks võinud sõita kiirusega kuni 150 kilomeetrit tunnis. Kui Tallinnast Paideni kulgev vana tee oli 101 kilomeetrit pikk, siis uus plaan nägi ette lühendada seda 79 kilomeetrini. Kogu Tallinna ja Tartu vaheline trass pidi lühenema 200 kilomeetrilt 176-le. Ehitus algas 1934. aasta detsembris Tallinna juurest ja parimatel päevadel töötas ehitusel ligi 450 inimest. Maantee maksumuseks oli planeeritud 2,4 miljonit krooni, kuid riik selleks piisavaid vahendeid ei eraldanud. Eelarveaastal 1934/1935 eraldati projektile ainult 50 000 krooni. Ehitustöö jätkus siiski vahelduva eduga ja 1940. aastaks oli kuni Assakuni valminud 8 kilomeetrit uut teed.[4]

Kui varem kasutati Tallinna ja Tartu vahel liiklemiseks peamiselt Piibe maanteed, siis 1940. aastate lõpus hakati eelisarendama Mäod ja Põltsamaad läbivat trassi. Praegusest Tallinna–Tartu maanteest sai üleliidulise tähtsusega maantee. Eesti NSV-s olid teised liiduliselt tähtsad maanteed vaid Tallinna–Narva ja Tallinna–Pärnu. Sel ajal oli Tartu maantee kitsas ja käänuline kruusatee, mis tuiskas talviti kinni. 1947. aastal oli tolmuvaba katte all vaid 4,4 kilomeetrit ja sedagi linnade juures.[4]

Mustkatte alla sai kogu trass alles 1960. aastaks. Kuna teekatte alust ei tugevdatud, siis kippus kate lagunema. Olukord paranes mõne aasta pärast, kui trassi hakati suures mahus rekonstrueerima. Teele ehitati korralik muldkeha, mille järel kevadine suurvesi liiklust enam ei takistanud. 1960. aastate algul hakati maanteele tegema ka asfaltbetoonkatet.[4]

Suuremahulisemad ehitustööd toimusid maanteel 1970. aastate ja 1980. aastate algul. Aastatel 1986–1990 ehitati Tallinna ja Jüri vahele Tallinna–Tartu maantee esimene neljarealine kahe eraldatud sõidusuunaga lõik. 1990. aastal alustati Jüri–Vaida teelõigu neljarealiseks ehitamist, kuid Eesti taasiseseisvumisele järgnenud majanduslanguse tõttu jäi ehitustöö 1993. aastal seisma. Ehitust saadi jätkata alles 1997. aastal ning 1998. aastaks jõudis neljarealine maantee Vaidani.[4][7]

21. sajand

muuda

Tallinna–Tartu maantee neljarealiseks ehitamine jätkus 2000. aastate alguses vaevaliselt. 2003. aastaks oli valminud neljarealine maantee Vaidast Aruvallani, kuid ilma eritasandiliste liiklussõlmedeta ja kogujateedeta. Suuremad ehitustööd Vaida–Aruvalla teelõigul algasid 2007. aastal, kui Eesti sai hakata kasutama Euroopa Liidu toetusrahasid. Ehituse käigus viidi teelõik vastavusse I klassi nõuetele, ehitati välja kogujateed, eritasandilised liiklussõlmed ja kergliiklusteed.[8][9] 2007. aastal avati liiklusele ka Puurmani liiklussõlm.[10] 2010. aastal valmis Kesk-Eesti tähtsaim liiklussõlm, Mäo liiklussõlm. Ehitustööde käigus viidi 6-kilomeetrine Tallinna–Tartu maantee lõik uuele trassile ning teelõik ehitati neljarealise esimese klassi maanteena.[11]

 
Puurmani liiklussõlme ehitus 2007. aastal

Tallinna–Tartu maantee neljarealiseks ehitamist jätkati 2011. aastal, kui alustati Aruvalla–Kose teelõigu neljarealiseks ehitamist. I klassi standarditele vastav teelõik valmis 2013. aastal. Projekti raames rajati teelõigule ka Eesti esimene ökodukt. Samal aastal avati liiklusele ka Postimaja liiklussõlm Tartu ringteel. Ehitustööde käigus ehitati Tartu–Võru maantee 2-kilomeetrine lõik neljarealiseks. Maantee laiendamist Võru suunas jätkati 2014. aastal ning juba järgmisel aastal avati 3-kilomeetrine neljarealine teelõik Lemmatsi ja Lennujaama teede vahel.[12][13][14]

 
Ökodukt Tallinna–Tartu–Võru–Luhamaa teel 2016. aastal

Esimene 2+1 möödasõidualadega lõik Tallinna–Tartu maanteel avatati liiklusele 2017. aastal Annikvere ja Neanurme vahel. 2018. aastal valmis ValmaotsaKärevere 2+1 teelõik ja 2019. aastal avati PikknurmePuurmani möödasõidualadega teelõik.[15]

2017. aastal algas Eesti ajaloo suurim tee-ehitus, kui alustati Tallinna–Tartu maantee Kose–Võõbu lõigu neljarealiseks ehitamist. Ehitatava lõigu pikkus oli 23 kilomeetrit, mis oli jaotatud kaheks eri ehituslepinguga jupiks. Erinevalt varasematest lõikudest ehitati Kose ja Võõbu vaheline maantee täiesti uuele trassile. Välja ehitati eritasandilised liiklussõlmed, risted ja ökoduktid. Uue lahendusena on maanteel kasutatud samatasandilisi loomade teeületuskohti, kus ulukite lähenemise maanteele tuvastavad spetsiaalsed andurid ja edastavad vastava info muutuva teabega liiklusmärkidele, mis langetavad seejärel piirkiirust. 2020. aasta augustis avatud teelõik oli esimene Eesti, kus saab sõita kiirusega 120 km/h.[16][17]

2022. aasta septembris avati maantee uus neljarealine Võõbu–Mäo teelõik pooles laiuses.

Täislaiuses avati Võõbu–Mäo lõik 2022. aasta lõpus. Sellega sai I klassi maanteeosa pikkuseks 84 km, mis moodustab ligikaudu poole Tallinna ja Tartu vahel kulgevast maanteest; see teelõik on 2022. aasta seisuga Eesti kõige pikem I klassi maantee.[18][19]

2022. aasta novembris valmis ka neljarealine teelõik Tartu lähedal Kärevere Kardla vahel.[1]

Sillad maanteel

muuda
 
Assaku viadukt 2020. aastal
 
Anna kirikuaed paikneb vahetult maantee kõrval
 
Maantee Mäos
 
Maantee Tallinnas

Sildade nimistu pärineb Teeregistri andmebaasist.[20]

Silla nimi Kaugus maantee
algusest, km
Ületatav takistus
Assaku viadukt 8,859 Järveküla–Jüri tee
Assaku jalakäijate tunnel 9,299 Jalakäijate tee
Tankla viadukt 11,544 Jüri bensiinijaama tee
Pildiküla jalakäijate tunnel 11,927 Jalakäijate tee
Jüri I viadukt 12,235 Tallinna ringtee
Jüri II viadukt 12,635 Tallinna ringtee
Vana-Aaviku karjaviadukt 14,350 Karjatee
Vaida I sild 19,435 Pirita jõgi
Vaida II sild 19,457 Pirita jõgi
Piuga jalakäijate tunnel 28,132 Jalakäijate tee
Saula I sild 29,837 Pirita jõgi
Saula II sild 29,796 Pirita jõgi
Kolu viadukt 33,052 Kolu–Tammiku tee
Kuivajõe sild 36,455 Kuivajõe jõgi
Liiva viadukt 39,331 Liiva tee
Torupilli viadukt 40,923 Kuivajõe–Liiva tee
Vardja sild 44,462 Vardja jõgi
Uuejõe sild 46,756 Sange oja
Kõrvenõmme sild 48,495 Sange oja
Kukepala sild 55,888 Pirita jõgi
Lintsi sild 59,541 Lintsi jõgi
Kükita sild 81,189 Pärnu jõgi
Tarbja I viadukt 82,714 Tarbja–Lasputre tee
Tarbja II viadukt 82,710 Tarbja–Lasputre tee
Mäo I sild 85,234 Vodja jõgi
Mäo II sild 85,217 Vodja jõgi
Valgma I viadukt 86,672 Mäo–Tarbja–Eivere–Korba tee
Valgma II viadukt 86,648 Mäo–Tarbja–Eivere–Korba tee
Põhjaka sild 88,586 Esna jõgi
Adavere jalakäijate tunnel 115,401 Jalakäijate tee
Põltsamaa sild 120,645 Põltsamaa jõgi
Suudari sild 130,752 Umbusi jõgi
Pikknurme sild 138,748 Pikknurme jõgi
Puurmani viadukt 144,392
Puurmani 3. sild 144,616 Pedja jõgi
Siniküla sild 155,499 Laeva jõgi
Kärevere II sild 165,424 Laeva jõgi
Kärevere sild 166,741 Emajõgi
Eerika jalakäijate tunnel 180,411 Jalakäijate tee
Raja jalakäijate tunnel 180,827 Jalakäijate tee
Aardla kergliikluse tunnel 182,127 Jalakäijate tee
Variku viadukt 182,897 Raudtee
Postimaja viadukt 183,995 Maantee rambid
Tõrvandi I viadukt 186,406 Kohalik tee
Tõrvandi II viadukt 186,395 Kohalik tee
Lennu jalakäijate tunnel 187,233 Jalakäijate tee
Lennu viadukt 187,551 Ühendustee
Liitva sild 246,291 Võhandu jõgi
Vana-Võhandu sild 248,291 Koreli oja
Umbsaare raudteeviadukt 254,252 Raudtee
Vastseliina II sild 273,522 Piusa jõgi

Viited

muuda
 1. 1,0 1,1 "Tallinna-Tartu maanteest on neljarajaliseks saanud 84 kilomeetrit". ERR. 28. november 2022. Vaadatud 10.12.2022.
 2. "Autopargi läbisõit Eestis 2011. aastal, vahearuanne, TTÜ Teedeinstituut 2012" (PDF). Originaali (PDF) arhiivikoopia seisuga 11. juuli 2014. Vaadatud 6. novembril 2012.
 3. Maanteeamet paneb täna Tallinna-Tartu maanteele üles esimese kiiruskaamera Postimees, 7. juuli 2009.
 4. 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 Mairo Rääsk (20. november 2010). "Aastasajad vormisid looduslikust rajast tiheda liiklusega Tallinna—Tartu maantee". Sakala. Vaadatud 09.04.2021.
 5. 5,0 5,1 5,2 Rainer Kerge (16. veebruar 2008). "Kuidas Tallinnast Tartusse pääseb ehk kui vana on ühendus kahe linna vahel". Õhtuleht. Vaadatud 09.04.2021.
 6. Sakala, 28.09.1934.
 7. Urmas Paet (4. august 1998). "Tallinna-Tartu maantee sai jupivõrra siledamaks". Postimees. Vaadatud 09.04.2021.
 8. Villu Päärt (10. jaanuar 2001). "Tallinna-Tartu maantee valmib Maailmapanga toel". Postimees. Vaadatud 09.04.2021.
 9. Agnes Kuus (16. september 2008). "Tallinna–Tartu maantee värskeim lõik sai kohalikelt kiita". Postimees. Vaadatud 09.04.2021.
 10. Taimi Käos (8. detsember 2007). "Maanteeamet tutvustas plaane". Lõuna-Eesti Postimees. Vaadatud 09.04.2021.
 11. "Mäos avatakse pool miljardit krooni maksev liiklussõlm". delfi.ee. 29. september 2010. Vaadatud 10.04.2021.
 12. "Täna avatakse Tartu maantee Aruvalla-Kose teelõik". ärileht.delfi.ee. 18. november 2013. Vaadatud 09.04.2021.
 13. Oliver Kahu (21. november 2013). "Tartus avatakse homme Postimaja liiklussõlm". ERR. Vaadatud 09.04.2021.
 14. Kertu Kula (23. juuli 2014). "Tartu läänepoolsel ümbersõidul algavad varsti teetööd". Tartu Postimees. Vaadatud 09.04.2021.
 15. Mirjam Mäekivi (9. november 2017). "Tallinna-Tartu maantee esimene 2+1 möödasõiduala avatakse liiklusele". ERR. Vaadatud 04.04.2017.
 16. Grete Põlluste (13. august 2020). "GRAAFIK ja VIDEO | Kauaoodatud edusamm: homme avatakse neljarealine Kose-Võõbu lõik Tallinna-Tartu maanteel". ärileht.delfi.ee. Vaadatud 09.04.2021.
 17. Ain Alvela (märts 2020). "Moodsaim lõik Tallinna-Tartu maanteest kulgeb üle raba". ehitusest.ee. Vaadatud 09.04.2021.
 18. "Võõbu–Mäo teelõigu ehitus". Originaali arhiivikoopia seisuga 24. juuni 2021. Vaadatud 18. juunil 2021.
 19. Tallinna-Tartu maanteel saab sõita uuel Võõbu-Mäo teelõigul ERR Uudised, 29.09.2022.
 20. "Teeregister". Originaali arhiivikoopia seisuga 28. aprill 2021. Vaadatud 9. aprillil 2021.

Välislingid

muuda