See artikkel räägib looduses vabalt elavast imetajast või linnust; uluki all võidakse mõista ka jahiulukit

Uluk on looduses vabalt elav imetaja või lind.

Metssiga arvatakse suurulukiks

Osale ulukitest on lubatud pidada jahti. Neid nimetatakse jahiulukiteks.

Vaata ka

muuda