Tartu linnapea juhib Tartu Linnavalitsust.

2007. aastal täitis Tartu linnapea Tartu linna põhimääruse järgi järgmisi ülesandeid:

  • korraldas linnavalitsuse tööd ja linnavalitsuse istungite ettevalmistamist;
  • esindas Tartu linna ja linnavalitsust vastavalt seadusega, käesoleva põhimäärusega ning volikogu poolt antud pädevusele;
  • andis linnavalitsuse (ametiasutusena) sisemise töö korraldamiseks käskkirju;
  • kirjutas alla linnavalitsuse määrustele ja korraldustele ning teistele linnavalitsuse dokumentidele;
  • esitas volikogule kinnitamiseks linnavalitsuse koosseisu;
  • esitas volikogule ettepaneku valitsuse täiendava liikme ametisse kinnitamiseks või mõne valitsuse liikme ametist vabastamiseks;
  • osales õigusaktide ettevalmistamisel ja kinnitamiseks esitamisel volikogu istungile.

Ajalugu muuda

Linnapead muuda

...

Tartu Linna TSN/RSN Täitevkomitee esimehed

Tartu linnapead muuda

Tartu linnapea ametiraha muuda

1875. aastal valmistati Tartu linnapea ametiraha, mida linnapead kandsid ametikohuste täitmisel kuni 1917. aastani, mil see kaduma läks. 1940. aastal leidis endine linnapea Heinrich Luht selle oma raamatukapist, kus see oli nähtavasti kogu aeg olnud, ja andis selle tolleaegsele linnapeale Robert Sinkale[1].

Vaata ka muuda

Viited muuda

  1. Leiti Tartu linnapea ametiraha. Rahvaleht, 27. aprill 1940, nr. 99, lk. 7.