See artikkel räägib 20. sajandi alguses kujunenud kunstivoolust; samanimelise stiili kohta levimuusikas vaata artiklit Uusromantism (levimuusika).

Uusromantism ehk neoromantism on kunstivool ja ideoloogia, mis taaselustab ja arendab romantismi põhimõtteid, eitab naturalismi ja realismi. Uusromantism rõhutab subjektiivset maailmanägemist ja tundeelu primaarsust, peab ideaale, soove, võimalusi jms olemasolevast tähtsamaks, seisab vastu valgustusajastu ühekülgsele ratsionalismile ja isiksust tasalülitava kapitalismi argisusele, protestib inimest piiravate reeglite vastu. Osa uusromantikuist pöördus vastumeelsest olevikust keskaja, religiooni ja eksootiliste maade poole.

Muusikas nimetatakse uusromantismiks hilisromantismi ja uusklassitsismi kõrval kujunenud romantilist suunda 20. sajandi algupoolel.

Eesti kirjanduses mõjutas uusromantism eelkõige Noor-Eesti ja Siuru loomingut.

Eesti muuda

Euroopa muuda

Poola muuda

Suurbritannia muuda

18801910 muuda

Ameerika Ühendriigid muuda

Venemaa muuda

Vaata samuti muuda

Kirjandus muuda