See artikkel räägib filosoofia mõistest; algebra mõiste kohta vaata artiklit Ringi ideaal

Ideaal on esteetikas, eetikas ja teadusfilosoofias eeskujuks oleva täiuslikkuse kehastus.

Immanuel Kanti ja Friedrich Schilleri jaoks oli ideaal individuaalne idee. Mõlemad kasutavad seda esteetika ja praktilise eetika kontekstis.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel kasutab ideaali mõistet ainult seoses kaunite kunstidega: ideaal on absoluutse idee meeleline esitus.

Paul Lorenzen nimetab ideaalseks püüdlust sotsiaalse normi poole, mida pole võimalik täielikult teostada. Ideaali mõistab ta sellele lähenemise kriteeriumina.

Kirjandus muuda