Vikipeedia:Vikiprojekt Maateadus

Pildil kujutatust kirjutatud artiklid kuuluvad selle Vikiprojekti huviorbiiti.

See Vikiprojekt on loodud, et korraldada maateadustega seotud artiklite kirjutamist.

OsavõtjadRedigeeri

Kirjuta oma nimi siia, kui sa oled juba sellele projektile kaasa aidanud või kavatsed seda teha.

 1. Siim (alustaja)
 2. Geonarva
 3. ...


TehaRedigeeri

 • Kirjutada regionaalgeoloogilisi ülevaateid
 • Kirjutada artiklid olulisematest mineraalidest ja kivimitest
 • Kirjutada vähemalt natuke olulisematest geoloogidest
 • Katta geoloogia kõige põhilisem teminoloogia vähemalt definitsiooni tasemel nupukestega
 • Teha olulisemad geoloogilised artiklid pikemaks ning sisukamaks
 • Panna kõigile kirjutatud vulkaaniartiklitele mäe mall ning kontrollida andmeid (Vulkaanide loend)
 • Varustada kirjutatud artiklid viidetega

AbilehedRedigeeri

MallidRedigeeri

ArtiklidRedigeeri

Olulised kohendamist vajavad artiklidRedigeeri

 1. Laamtektoonika
 2. Mineraal
 3. Geoloogia

Kohendamist vajavad artiklidRedigeeri

 1. Tardkivimite struktuur

Kirjutamist vajavad artiklidRedigeeri

Endised vigased ümbersuunamisedRedigeeri

Glatsiaalsete (Redigeeri) → Liustikusete
Interglatsiaal (Redigeeri) → Jäävaheaeg
Isobaar (Redigeeri) → Samarõhujoon
Isobaat (Redigeeri) → Samasügavusjoon
Ovraag (Redigeeri) → Jäärak
Brahhiopoodid (Redigeeri) → Käsijalgsed
Aeroliit (Redigeeri) → Kivimeteoriit
Läbilõige (geoloogia) (Redigeeri) → Geoloogiline läbilõige
Defluktsioon (Redigeeri) → Maanihe
Armoorika kurrutus (Redigeeri) → Hertsüünia kurrutus
Solifluktsioon (Redigeeri) → Maavoole
Maavärina magnituud (Redigeeri) → Maavärina intensiivsusaste
Neotektooniline maatõus (Redigeeri) → Neotektooniline maakerge
Parasiitkoonus (Redigeeri) → Parasiitkraater
Radiaaloos (Redigeeri) → Pikioos
Deluuvium (Redigeeri) → Uhtsete
Lineaarne erosioon (Redigeeri) → Jooneline erosioon
Suir (Redigeeri) → Õietolm
Suiraanalüüs (Redigeeri) → Õietolmuanalüüs
Tetrakorallid (Redigeeri) → Rugoosid
Flüss (Redigeeri) → Flüšš
Fluidaalne tekstuur (Redigeeri) → Voolutekstuur
Tarõn (Redigeeri) → Kattejää
Moreenitasandik (Redigeeri) → Moreentasandik
Orumeander (Redigeeri) → Orulooge
Sängimeander (Redigeeri) → Sängilooge
Kontaktmoone (Redigeeri) → Puutemoone
Kontaktmetamorfism (Redigeeri) → Puutemoone
Põimjaskihiline tekstuur (Redigeeri) → Põimkihiline tekstuur
Regionaalne metamorfism (Redigeeri) → Regionaalne moone
Sals (Redigeeri) → Mudavulkaan
Kaar (geomorfoloogia) (Redigeeri) → Orvand (geomorfoloogia)
Korrasioon (Redigeeri) → Tuuleihe
Kolluuvium (Redigeeri) → Rusukuhik
Limnoglatsiaalne mõhn (Redigeeri) → Limnomõhn
Balti jääpaisjärv (Redigeeri) → Balti jääjärv
Seli (Redigeeri) → Rusuvool
Geood (Redigeeri) → Sekretsioon (geoloogia)
Residuaalsete (Redigeeri) → Jäänuksete
Kuesta (Redigeeri) → Kulumisastang
Kõrglava (Redigeeri) → Kiltmaa
Granulomeetriline koostis (Redigeeri) → Lõimis
Rannajärsak (Redigeeri) → Pank (geoloogia)
Downton (Redigeeri) → Přidoli ajastik
Pridoli (Redigeeri) → Přidoli ajastik
Ülem-Kambrium (Redigeeri) → Furong
Hilis-Kambrium (Redigeeri) → Furong
Vara-Perm (Redigeeri) → Cisural
Alam-Perm (Redigeeri) → Cisural
Kesk-Perm (Redigeeri) → Guadalup
Ülem-Perm (Redigeeri) → Loping
Hilis-Perm (Redigeeri) → Loping
Pennsylvania ladestik (Redigeeri) → Pennsylvania ajastik
Mississippi ladestik (Redigeeri) → Mississippi ajastik
Brontosaurus (Redigeeri) → Apatosaurus
Dünamometamorfism (Redigeeri) → Purustusmoone
Kataklastiline metamorfism (Redigeeri) → Purustusmoone
Kataklastiline moone (Redigeeri) → Purustusmoone
Fluvioglatsiaalne delta (Redigeeri) → Glatsiofluviaalne delta
Mäeteke (Redigeeri) → Orogenees
Uuristusterrass (Redigeeri) → Erosiooniterrass