Liustikusete ehk glatsiaalne sete on liustiku ja tema sulavete poolt kokkukuhjatud purdosakeste settimisel tekkinud sete.

Liustikusetted jaotatakse tekkepõhiselt järgmiselt:

Liustikusetetest moodustuvad erinevad pinnavormid. Moreenist on moodustunud moreentasandikud, otsamoreenid ja voored, liustikujõesetetest oosid ja sandurid ning liustikujärvesetetest mõhnad.