Vello Vensel

Vello Vensel (28. detsember 1941 Tuula22. detsember 2004 Tallinn) oli eesti majandusteadlane.

HaridusRedigeeri

Ta õppis Tuula algkoolis 1949–1950, aastast 1950 Tallinna 16. Keskkoolis; lõpetas Keila Keskkooli 1960, Tartu Riikliku Ülikooli majandusteaduskonna rahanduse ja krediidi erialal 1965; Tallinna Pedagoogilise Instituudi aspirant 1968–1971. Täiendas end Bukaresti Majandusakadeemias (Rumeenia) 1974/75; Budapesti Tehnikaülikoolis 1979; Eesti NSV Kergetööstuse Ministeeriumi JSPKB-s Mainor 1987; Göteborgi Ülikoolis (Rootsi) 1992; Walesi Ülikoolis (Cardiff, Suurbritannia) 1994; Bentley Kolledžis (USA) 1994; Claremonti Kraadiõppekoolis ja Lõuna-California Ülikoolis (USA) 1994–1995; Belgia Pangaliidu panganduskoolituse seminaril 1997.

Ta oli majandusteaduste kandidaat 1972; dotsent 1977; majandusteaduste doktor 1983 (kinnitus 1984); professor 1985.

TöökäikRedigeeri

Tartu Kaubandusvalitsuse Ehitus- ja Remondikontori elektrik 1960–1961; Eesti NSV Rahandusministeeriumi eelarve valitsuse ökonomist 1964–1965; kommunaalmajanduse, transpordi ja side finantseerimise valitsuse vanem- ja peaökonomist 1967–1968.

Tallinna Polütehnilises Instituudis / Tallinna Tehnikaülikoolis 1967–2004: statistika ja raamatupidamise kateedri statistika üldteooria õppejõud tunnitasu alusel 1967/68, assistent 1971–1973, vanemõpetaja 1973–1975; statistika kateedri dotsent 1975–1978, vanemteadur 1978–1980, dotsent 1980–1983, statistika professor 1983–1992; majandusteaduskonna prodekaan teadustöö alal 1985–1992; teoreetilise majandusteaduse ja -metodoloogia instituudi (a-st 2000 rahvamajanduse instituudi) statistika teooria ja ökonomeetria professor ja õppetooli juhataja 1992–1997, statistika professor ja õppetooli juhataja 1997–2004, instituudi direktor 1992–2000; majandusteaduskonna teadus- ja arendusprodekaan 2002–2004.

Kandideeris 1989. ja 2000. aastal Eesti Panga nõukogu esimeheks, valiti 2000, loobus 2 päeva enne ametisse asumist.

Teadustöö mujalRedigeeri

Pidas loenguid ja seminare Bukaresti Majandusakadeemias (Rumeenia), Majandusmatemaatika Keskinstituudis Moskvas (Venemaa), Vaasa Ülikoolis ja Mikkeli Polütehnikumis (Soome), Georgetowni Ülikoolis (USA) jm.

Teadustöö põhisuunadRedigeeri

Pangandus ja rahandus; statistilised ja ökonomeetrilised mudelid; majandusteooria; üleminekumajanduse majandusteoreetilised alused. Lõi integraalse regressiooni ja efektiivsuse vektornäitajate teooria ning arendas majandusnähtuste maatriksmodelleerimise ja -analüüsi teooriat. Avaldas ligi 300 artiklit ja ettekannet, 20 raamatut, õpikut ja brošüüri ning tõlkis eesti keelde majandusõpikuid. 8 ühisprojekti ja teadusgranti 1992–1999. Juhendas magistrante ja doktorante.

Teadusorganisatoorne tegevusRedigeeri

Eesti NSV TA Majanduse Instituudi nõukogu liige; Eesti NSV KM JSPKB Mainor teadusliku nõukogu liige; Eesti NSV Majandusteaduse Seltsi majandusanalüüsi sektsiooni juhataja asetäitja; TPI rahvakontrolli peagrupi liige, TPI majandusteaduskonna nõukogu liige, majandusteaduskonna ekspertiisikomisjoni esimees ja liige; TPI nõukogu ja teaduslik-tehnilise komisjoni liige; doktoriõppe korraldajaid TTÜ majandusteaduskonnas. Eesti Teadusfondi sotsiaalteaduste ekspertkomisjoni liige 1993–1994. Oli äriühingute Pennu ja XXL.EE nõukogu liige, Keila panga nõukogu liige. Esines paljudel rahvusvahelistel teaduskonverentsidel ja -seminaridel. Rahvusvahelise Poliitökonoomia Kongressi (COPE) nõukogu liige ja valitud eluaegne liige.

Ühiskondlik tegevusRedigeeri

EÜE rühmakuraator 1974, 1975; Keila linna volikogu liige alates 1989.

TunnustusRedigeeri

Harrastused ja huvialadRedigeeri

Numismaatika, töö maakodus, bridž, piljard. Keila Lions-klubi asutaja, juhatuse liige, president 1997/98, tsooni ja regiooni esimees.

KirjandusRedigeeri

  • Who’s Who in the World 1997.
  • New Providence : Marquis Who’s Who, 1996.
  • EmajBL 2003.
  • EE 2000, 14.