Õppetool (sks. Lehrstuhl) on ühe professuuriga (s.t ühe professorikohaga) seotud õppeüksus ülikoolis.

Õppetoolis tehtava õppe- ja teadustöö temaatika ja õppetooli nimetus üldjuhul vastavad professuuri teemale (nimetusele) ja seda professuuri täitva professori teaduslikule kvalifikatsioonile.

Vaata ka

muuda