Metodoloogia on õpetus metoodikatest. Metodoloogia vaatleb (uurib), kuidas metoodikat luua, mis on metoodikate eesmärgid jms. Metodoloogia võrdleb (võrreldavaid) metoodikaid.

Ingliskeelse sõna methodology tähendus ei lange kokku eesti sõna "metodoloogia" tähendusega.

Metodoloogia võib ka olla
  • distsipliinis kasutatava postulaatide reeglistiku ja metoodika printsiipide analüüs
  • distsipliinis rakendatud ja võimalike meetodite süstemaatiline õpetus;
  • distsipliini uurimisprotsessi projektide haldamise dokumenteeritud protsess, mis hõlmab informatsiooni kogumise, salvestamise, analüüsi ja esitluse definitsioone ja protseduure.

Vaata ka

muuda