Seminar

vaimulik õppeasutus

Seminar on nii haridusasutuse nimetus kui ka õppetöö vorm.

Haridusasutus

muuda

Haridusasutuse nimetusena on "seminar" sagedamini tarvitustes järgmistes ühendustes:

Õppetöö vorm

muuda

Seminar on ka õppetöö vorm, kus (üli)õpilased lahendavad (eelnevalt) iseseisvalt teaduslikke ülesandeid ning esinevad õppejõu juhatusel töörühmades ettekannetega.