Kõrgema Sõjakooli lõpetanud ohvitseride loend

Siin loetletakse Kõrgema Sõjakooli lõpetanuid.

Juhtimise ja staabiteenistuse ala I lend (1921–1923)Redigeeri

 • Kolonel Karl Parts VR I/1, II/2, II/3 (Soomusjõud minevikus ja nüüd).
 • Kolonel Jaan Kruus VR II/3 (Jalaväe kaitselahing).
 • Kolonel Gustav Jonson VR I/3, II/2 (Meieaja ratsavägi).
 • Kolonelleitnant Hugo Kauler VR I/2 (Propaganda kui uus võitluseabinõu meieaja sõjas).
 • Kolonelleitnant Emil Kursk VR I/3 (Jalaväe pealetungilahing).
 • Kolonelleitnant Verner Trossi VR I/3, II/3 (Jalaväe ja suurtükiväe koostöötamine meieaja lahingus).
 • Major Paul Triik VR II/3 (Tankid, nende organisatsioon ja taktika).
 • Kapten Johannes Järver VR I/3 (Salaluure, selle organiseerimine XX sajandi sõdade kogemuste varal ja võitlus selle vastu).
 • Kapten Jaan Maide VR II/3 (Tähtsamate Euroopa sõjavägede (Inglise, Prantsuse, Saksamaa) reorganiseerimine Maailmasõja kogemuste varal).
 • Kapten Oskar Plaks (Noorsoo sõjaline kasvatus ja ettevalmistus enne sunduslikku sv. teenistusse astumist).
 • Kapten Richard Tomberg (Eesti Vabadusesõda kuni 6. jaanuarini 1919).
 • Alamkapten Kurt Mollin (Marnskaja operatsija i jela znatšenije v obšem hode vojennõhh deistvii na frantzuskom fronte).
 • Alamkapten Mihkel Kattai (Operatsioon Landeswehri vastu (5. juunist kuni 5. juulini 1919).
 • Leitnant Eduard Putmaker (Lennuväe koostöötamine lahingus teiste väeliikidega).

Juhtimise ja staabiteenistuse ala II lend (1923–1926)Redigeeri

Juhtimise ja staabiteenistuse ala III lend (1924–1927)Redigeeri

Juhtimise ja staabiteenistuse ala IV lend (1927/1928–1930)Redigeeri

Juhtimise ja staabiteenistuse ala V lend (1929–1931/1932)Redigeeri

Juhtimise ja staabiteenistuse ala VI lend (1931–1933)Redigeeri

Juhtimise ja staabiteenistuse ala VII lend (1934–1936/1937)Redigeeri

Sõjamajanduse ala I lend (1934–1936/1937)Redigeeri

Juhtimise ja staabiteenistuse ala VIII lend (1936–1938)Redigeeri

Juhtimise ja staabiteenistuse ala IX lend (1938–1940)Redigeeri

Sõjamajanduse ala II lend (1938–1940)Redigeeri