Artur Tenno VR I/3 (21. juuli 1894 Kastre-Võnnu vald, Tartumaa11. aprill 1963 Tori Eesti NSV) oli Eesti sõjaväelane (kolonelleitnant). Korp! Sakala vilistlane.

Artur Tenno

Alustas teenistust Eesti rahvusväeosade 1. Eesti Jalaväediviisi 1. Eesti suurtükiväebrigaadi 3. ja 5. patareis, Vabadussõja alguses jätkas teenistust 28. detsembrist 1918 ülemleitnandina 1. Suurtükiväepolgus ja 3. veebruarist 1919 lipnikuna 4. jalaväepolgus, 2. Suurtükiväepolgus patareiülemana[1]. 1920. aastal ülendati alamkapteniks.

Vabadussõja järel teenis Suurtükiväe inspektorina, 2. Suurtükidivisjonis ja väljapatarei nr. 8 ülemana.

1934. aastast 5. Suurtükiväegrupi ülema ajutine kt ja 1935–1940 5. Suurtükiväegrupi ülem Viljandis.

Tunnustus muuda

Viited muuda

Välislingid muuda