Helene Johani

Helene Therese Mugasto-Johani (aastani 1925 Helene Therese Mundström; 26. veebruar 1903 Rakvere19. mai 1999) oli eesti raamatukoguteadlane, bibliograaf ja õppejõud, 19441953 Eesti Riikliku Avaliku Raamatukogu direktor.

Helene Johani

HaridusRedigeeri

Aastal 1911 alustas kooliteed Rakvere Eesti Hariduse Seltsi koolis. 1917 Rakvere Linna Naisgümnaasium. 19231931 õppis Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonnas eesti ja maailma kirjandust, eesti keelt, etnograafiat ja bibliograafiat. Ta kuulus üliõpilasseltsi Ühendus.

TööRedigeeri

Muu tegevusRedigeeri

1933. aastal kirjutati ajalehes Sõnumed: Teatavasti üks tulisemaid vabadussõjalaste poolehoidjaid on Helene Johani, kes pidanud ka terve rea kõnesid põhiseaduse muutmise kasuks. Nüüd sotsialistid on Tartust leidnud veel kellegi teise Helene Johani, kes pidi veel üheteistkümnendal tunnil propagandat tegema sotsialistide leeris, püüdes viia rahvast arvamisele, nagu oleks "tõeline" Helene Johani järsku oma vaateid muutnud.[1]

IsiklikkuRedigeeri

Graafik Hando Mugasto õde. 1933 abiellus maalikunstnik Andrus Johaniga.

Helene Johani raamatukoguhoidja käsud ja keelud iseendaleRedigeeri

 1. Pea meeles: RAAMAT on tarkuse rikkaim varasalv; RAAMAT annab teadmisi ja elamusi; viib lähemale looduse ja ühiskonna tunnetamisele; loob eeldusi võrrelda ja analüüsida nähtusi, korraldada enda ja ümbritsevat elu. Valmista lugejale rõõmu talle huvipakkuva raamatu andmisega!
 2. Harjuta end kiirelt orienteeruma raamatuvarades ja otsima neist vajalikku informatsiooni. Selleks õpi tundma RAAMATUT!
 3. Pea lugu kohtlemisilust ja korrektsusest nii lugejate kui ka kaastöötajate suhtes. Olgu tööstiiliks: iga asi omal kohal, iga tegu õigel ajal.
 4. Ära võta ühtki raamatut ega ajakirja endale ega oma tuttavale ilma registreerimata, samuti märgi välja tagastamisel, nagu iga lugeja puhul.
 5. Raamatu soetamisel mõtle, missugusele lugejale seda on tarvis, et see surnud kapitalina seisma ei jääks.
 6. Õpi kätte tehnilise töö võtted, siis see ei ole enam "must" töö, vaid osavus lugeja jaoks korraldada raamatuvara, leida lugejale soovikohane raamat.
 7. Raamatut riiulile paigutades tee talle ühe käega teiste vahele ruumi ja teisega pane kohale, ära lõhu teda vaheletoppimisega. Harjuta ka lugejaid hoidma raamatuid.
 8. Korrigeeri iga kirjutatud teksti enne, kui selle käest paned. Vaata üle ja kõrvalda vead kataloogikaardil või bibliograafilises kirjas enne selle jõudmist lugejani.
 9. Juhata lugeja vastava bibliograafilise vahendi või raamaturiiuli juurde, kust ta võib valida soovitud raamatu. Lugeja pöördumisel raamatukoguhoidja poole ära vasta „otsige sealt“!
 10. Täpsusta lugeja soovi vesteldes temaga, ära tee etteheiteid puudulike andmete pärast soovisedelil.
 11. Soovitamisel ära küsi lugejalt, mida ta on lugenud, seda ei suudeta loetleda; selgita välja, kas ta teab, kust otsida, mis teda parajasti huvitab.
 12. Raamatute laenutamisel tegele ainult lugejaga, ära hajuta oma tähelepanu muudele asjadele! Peamine on lugeja ärakuulamine ja päringu täpne täitmine.
 13. Lugejaga usaldusvahekorra loomiseks ole kohusetundlik oma vastustes! Kui täidad lugeja soovi, siis tuleb ta uue infovajaduse korral jälle raamatukogusse.

TunnustusRedigeeri

TeoseidRedigeeri

 • Kümnendliigitus: eesti liigitussüsteem kolmes astmes. Tln., 1933. 69 lk. (ERÜ toim. ; 2).
 • Raamatukoguhoidja hingelisest ja vaimsest hoiakust // ERÜ ar 2 (1993)
 • Rahvusraamatukogu eellood: trükiallikate ja mälestuste põhjal kuni 1953. aastani. Tln., 1996. 35 lk. : portr.
 • Raamat ja naine : näitus ... Tartus, "Pallas" / korrald. H. Mugasto. Trt., 1936. 18, [1] lk. : portr.
 • Raamatukogutöö tehnika ja metoodika / red. Tln., 1947. 215, [1] lk.
 • Raamatukoguhoidja käsiraamat / toim.; eessõna: L. Rass. Tln., 1964. 436 lk. : ill.
 • Raamatukogunduse sõnastik : eesti-vene ja vene-eesti / toim. H. Jürman; [koost. E. Annus [jt]; täiend. H. Johani]. Tln., 1969. 167 lk. – Bibliogr. lk. 163–165.
 • Andrus Johani oma ajas, 1906–1941 / dokumentaalse koguteose on koost. Helene Mugasto-Johani; ... Tln., 1998. 195 lk., [16] l. ill.. : ill.
 • Bibliograafia: (konspekt). 1946 (Tartu)
 • Eesti Üliõpilaste Selts „Ühendus”: 19061931. 1931 (Tartu: Postimees)
 • Konspekt raamatukogudest: raamatukogunduse ja bibliograafia eriala üliõpilastele. 1970 (Tallinn: Tallinna Pedagoogiline Instituut)
 • Kunsti ja ilukirjanduse kütkestavusest: [essee]. 1996 (Tallinn: Kabral & Co )
 • Mis on bibliograafia: õppematerjal. 1985 (Tallinn: Tallinna Pedagoogiline Instituut)
 • Mõnda raamatukoguhoidjale: metoodilised märkmed. 1971 (Tallinn: Tallinna Pedagoogiline Instituut)
 • Üldise, eesti ja vene raamatu ajaloo ainestik: raamatukogunduse ja bibliograafia eriala üliõpilastele. 1971 (Tallinn: Tallinna Pedagoogiline Instituut)
 • Ülevaade raamatukogudest: konspekt raamatukogunduse ja bibliograafia üliõpilastele. 1971 (Tallinn: Tallinna Pedagoogiline Instituut

ViitedRedigeeri

 1. Vabadussõjalaste peastaabis. Sõnumed, 14. oktoober 1933, nr. 203, lk. 3.
 1. Kuslap, I. Kunagine Rakvere koolitüdruk : Helene Mugasto- Johani juubeli puhul // Punane Täht.- 1973.- 1. märts.
 2. Eesti raamatukogunduse biograafiline andmebaas

Kirjandust Helene Johani kohtaRedigeeri

 • Helene Johani : Kirjanduse nimestik : 19261982 / E. Vilde nim. TPedI Raamatukogund. ja bibl. kat.; Koost. L. Gasman, K. Laherand, I. Vesmes.- Tln., 1983.- Lk. 24. lk.: portr.
 • Kuslap, I. Kunagine Rakvere koolitüdruk : Helene Mugasto- Johani juubeli puhul // Punane Täht.- 1973.- 1. märts.
 • Helene Johani : Personaalnimestik : Valik elukäigu daatumitest / Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing; Koost. H. Johani, I. Martin, Tammearu, K.- Tln., 1998.- Lk. 52. lk
 • Rass, L. Inimene, kes ei tunne igavust // Kultuur ja Elu (1973) 2, 30.
 • Virkus, R. Tallinna Pedagoogikaülikool läbi aegade. Tln., 1998, 89 : portr.
 • Nuut, O. H. Johani – Eesti NSV teeneline kultuuritegelane // Huvitavat raamatukogude tööst. Tln., 1965, 109–110.
 • Hion, E. 1990. Pilte kultuuriloo taustal. Kõnelusi Helene Johaniga. Tln., 1990. 55, [1] lk., 8 l. ill.
 • Gasman, L. Helene Mugasto-Johani – Eesti raamatukogunduse teoreetik ja praktik : elukäik ja tegevus kuni 1940 : diplomitöö / E. Vilde nim Tallinna Pedagoogiline Instituut, raamatukogundus ja bibliograafia kat.; juhend. H. Masing. Tln., 1973. 130 l. : ill., portr. – H. Mugasto-Johani bibliograafia 1926–1973.
 • Rahvusraamatukogus asub tema korrastamata arhiiv, mis sisaldab erialase töö dokumente, eluloolisi materjale, kirju, märkmeid, päevikuid ja külalisraamatuid, Helen Mugasto juhendatud üliõpilastöid, materjale kunstnike Andrus Johani ja Hando Mugasto kohta, fotosid jms.

VälislingidRedigeeri