Tallinna rahvastik

Tallinna rahvastiku artikkel annab ülevaate Tallinna rahvastikust läbi ajaloo.

2011. aasta rahvaloenduse andmetel oli Tallinnas 392 331 püsielanikku. 1. oktoobri 2013 seisuga oli Tallinnas 428 778 registreeritud elanikku.[1]

Pärast Põhjasõda oli Tallinnas vaid paar tuhat elanikku, mille põhjustas Tallinna piiramise ajal levinud katkuepideemia. Elanike arv suurenes järgmiselt: 1820. aastal oli see 13 000, 1881. aastal 45 900, 1897. aastal 58 800 ja suurenes märgatavalt Esimese maailmasõjaga seoses alanud sõjatööstuse kiire arenguga linnas, 1917. aastal oli linnaelanikke ligi 160 000[viide?].

1930. aastatel oli linnas 140 000 elanikku. 1940 liideti Tallinnaga Nõmme (oli 1926–1940 eraldi linn). 1962 alustati Mustamäe, 1973 Väike-Õismäe ja 1978 Lasnamäe linnaosa ehitamist.

Linnaelanike arv
Aasta Rahvaarv
1372 3 250
1709 15 000
1710 2 000
1772 6 954
1773 5539
1779 3179
1782 10 651
1795/96 7730
1816 12 000
1820 12 902
1834 15 300
1851 24 000
1871 29 162
1881 45 900
1897 58 800
1913 116 012
1918 105 789
1922 122 421
1925 119 800
1934 137 792
1959 283 071
1989 478 974
1996 427 500
2001 399 685
2002 398 434
2003 377 890
2004 392 306
2005 401 502
2006 403 505
2007 399 096
2008 401 372
2009 404 005
2010 406 703
2011 411 980
2012 416 144
2013 428 509
Aasta Arvestuslik
rahvaarv
1. jaanuari seisuga[1]
Elanike tihedus, in/km² Arvestuslik
rahvaarv
1. jaanuari seisuga[2]
2001 399 685 2525,3 ...
2002 398 434 2517,4 ...
2003 397 150 2509,3 377 890
2004 396 375 2504,4 392 306
2005 396 010 2502,1 401 502
2006 396 193 2503,3 403 505
2007 396 852 2507,4 399 096
2008 397 617 2512,2 401 372
2009 398 594 2518,4 404 005
2010 399 340 2523,2 406 703
2011 400 292 2529,2 411 980
2012 401 072 2534,1 416 144
1. Statistikaameti koduleht
2. Rahvastikuregistri järgi
Tallinna elanikkonna rahvuslik koosseis rahvaloenduste andmetel aastatel 1959–2011
Rahvus 1959[2] 1970[3] 1979[4] 1989[5] 2000[6] 2011[7]
arv % arv % arv % arv % arv % arv %
Kokku 281714 100 362706 100 428537 100 478974 100 400378 100 393222 100
eestlased 169697 60,24 201908 55,67 222218 51,86 227245 47,44 215114 53,73 217601 55,34
venelased 90594 32,16 127103 35,04 162714 37,97 197187 41,17 146208 36,52 144721 36,80
ukrainlased 7277 2,58 13309 3,67 17507 4,09 22856 4,77 14699 3,67 11565 2,94
valgevenelased 3683 1,31 7158 1,97 10261 2,39 12515 2,61 7938 1,98 6229 1,58
soomlased 1650 0,59 2852 0,79 2996 0,70 3271 0,68 2436 0,61 2062 0,52
juudid 3714 1,32 3750 1,03 3737 0,87 3620 0,76 1598 0,40 1460 0,37
tatarlased 745 0,26 1055 0,29 1500 0,35 1975 0,41 1265 0,32 1012 0,26
leedulased 594 0,21 852 0,23 905 0,21 1052 0,22 949 0,24 795 0,20
poolakad 759 0,27 947 0,26 1084 0,25 1240 0,26 936 0,23 768 0,20
lätlased 702 0,25 1007 0,28 1259 0,29 1032 0,22 827 0,21 628 0,16
sakslased - - - - 332 0,08 516 0,11 516 0,13 492 0,13
muud 2199 0,78 2765 0,76 4023 0,94 6458 1,35 7892 1,97 5889 1,50
Rahvuslik koosseis

Ajavahemikul 1944–1988 toimunud Eesti võimalustega ebaproportsionaalse tööstuse arendamisega ning tööjõu suunamisega NSV Liidust asustati Tallinna uuselamurajoonidesse (Mustamäe, Väike-Õismäe, Lasnamäe) hulgaliselt peamiselt NSV Liidust pärit immigrante. Tallinna elanike arv kasvas ebaproportsionaalselt kiiresti, ulatudes 1988. aasta alguseks koos tollal Tallinna haldusalasse kuulunud Maardu ja Sauega üle 500 000 piiri. Eestlaste osatähtsus langes samaks ajaks 47%-ni. Taasiseseisvumise järel on Tallinnast lahkunud kümneid tuhandeid mitte-eestlasi ja seetõttu on suurenenud ka eestlaste osatähtsus Tallinna rahvastikus 54%-ni. Tallinna elanike arv oli 2000. aasta rahvaloenduse andmetel 400 378, nendest eestlasi 215 114 (53,7%), venelasi 146 208 (36,5%), muid rahvusi ja teadmata rahvusega 39 056 (9,7%). Statistikaameti arvestuse järgi olid 1. jaanuaril 2012 Tallinna elanikest 55,6% eestlased, 36,2% venelased, 3,4% ukrainlased ja 4,8% teistest rahvustest. Rahvastikuregistri arvestuse järgi olid 1. jaanuaril 2013 Tallinna elanikest 52,8% eestlased, 38,3% venelased, 3,5% ukrainlased ja 5,4% teistest rahvustest. 50,5% rääkis emakeelena eesti keelt, 46,3% vene keelt ja 1,2% ukraina keelt. 1. jaanuari 2020 seisuga oli Tallinna elanikest eestlasi 234 195 (52,8%), venelasi 167 993 (37,1%), ukrainlasi 15 202 (3,6%) ja valgevenelasi 7226 (1,6%). 50,0% rääkis emakeelena eesti keelt, 44,9% vene keelt ja 1,4% ukraina keelt[8].

Rahvastikuregistri andmetel oli 2. jaanuaril 2013 Tallinna elanikest Eesti kodanikke 77,3%, määratlemata kodakondsusega isikuid 10,6%, Venemaa kodanikke 8,5%, Ukraina kodanikke 0,8%, Soome kodanikke 0,6%, Läti kodanikke 0,3%, Valgevene kodanikke 0,2%, Leedu kodanikke 0,2%, Saksamaa kodanikke 0,2%, teiste riikide kodanikke 1,3%. [9]

Tallinna elanikkonnas toimuvaid protsesse iseloomustab ka paneelelamute elanike siirdumine Tallinna äärelinnadesse ja Harju maakonda rajatavatesse madaltiheda asustusega uusasumitesse. Seetõttu on viimastel aastatel suhteliselt kiirema rahvaarvu kasvuga linnaosadeks Tallinnas muutumas Pirita ja Nõmme.

Tallinn-kliima.svg

Tallinna elanike eri rahvuste esindajate protsentuaalne koosseis on olnud järgmine:

Aasta Eestlasi Venelasi Sakslasi Muude rahvuste esindajad Kokku elanikke
1820 4 486 (34,8) 2 304 (17,9) 5 540 (42,9) 572 (4,4) 12 902
1871 15 097 (51,8) 3 300 (11,3) 10 020 (34,4) 745 (2,5) 29 162
1881 26 324 (57,4) 5 111 (11,1) 12 737 (27,8) 1798 (3,7) 45 880
1897 40 406 (68,7) 6 008 (10,2) 10 297 (17,5) 2099 (3,6) 58 810
1913 83 113 (71,6) 13 275 (11,4) 12 424 (10,7) 7200 (6,3) 116 012
1917 90 000 (57,7) 40 000 (25,6) 13 000 (8,3) 13 350 (8,4) 156 350[10]
1918 86 035 (81,3) 5 188 (4,9) 7 691 (7,3) 6875 (6,5) 105 789
1922 102 568 (83,8) 7 513 (6,2) 6 906 (5,6) 5434 (4,4) 122 421[11]
1934 117 918 (85,6) 7 888 (5,7) 6 575 (4,8) 7883 (3,9) 137 792
2000 215 114 (53,7%) 146 208 (36,5%) 39 056 (9,7%) 400 378

ViitedRedigeeri

 1. Tallinna elanike arv
 2. Tallinn : lüientsüklopeedia. Tallinn, 1979, lk 27
 3. Население районов, городов и поселков городского типа Эстонской ССР : по данным Всесоюзной переписи населения на 15 января 1970 года. Таллинн, 1972.
 4. Eesti Vabariigi maakondade, linnade ja alevite rahvastik. 1. osa, Rahvaarv rahvuse, perekonnaseisu, hariduse ja elatusallikate järgi : 1989. a. rahvaloenduse andmed : statistikakogumik. Tallinn, 1990, lk 27
 5. Eesti Vabariigi maakondade, linnade ja alevite rahvastik. 1. osa, Rahvaarv rahvuse, perekonnaseisu, hariduse ja elatusallikate järgi : 1989. a. rahvaloenduse andmed : statistikakogumik. Tallinn, 1990, lk 32
 6. Päring Statistikaameti andmebaasist
 7. Päring Statistikaameti andmebaasist
 8. https://www.tallinn.ee/est/Tallinn-arvudes
 9. Tallinn arvudes 2013
 10. Tallinna Statistiline Aastaraamat 1924, lk 16
 11. «Revali elanikkond» 1929 ã. (Vesti Dnja. 1929. 25 oktoober. lk 2)