Ukraina keel

idaslaavi keel

Ukraina keel (ukraina keeles українська мова) on idaslaavi keelte hulka kuuluv keel. Ukraina keele lähimaks sugulaskeeleks peetakse valgevene keelt. 18. sajandi lõpus arenes seni levinud kirikuslaavi keele kõrval rahvakeel, hilisem ukraina kirjakeel ja kirjandus.

ukraina keel (українська мова)
Kõneldakse Ukrainas, Poolas, Rumeenias, Venemaal, Kasahstanis, Kanadas, Valgevenes, Brasiilias, Argentinas, Kirgiisias, Usbekistanis, Gruusias ja mujal
Kokku kõnelejaid umbes 45 000 000
37 000 000 (emakeelena)
Keelesugulus indoeuroopa keeled
 slaavi keeled
  idaslaavi keeled
    ukraina keel
Ametlik staatus
Ametlik keel Ukraina Ukraina (riigikeel)
Poola Poola (tunnustatud)
Rumeenia Rumeenia (riigikeel)
Flag of Crimea.svg Krimmi Vabariik
Flag of Sevastopol.svg Sevastopol
Transnistria Transnistria (Moldova Moldova)
Keelekoodid
ISO 639-1 uk
ISO 639-2 ukr
Keele leviala
Ukraina keele levikuala.
Ukraina keele emakeelena rääkijate osakaal piirkonniti (2001).
Ukraina keel

Ukraina tähestikRedigeeri

Tabeli esimeses ja teises reas on toodud ukraina tähestiku suur- ja väiketähed, kolmandas reas ukraina omaladina (1996) ja neljandas reas eesti transkriptsioon.

АБВГ ҐДЕ ЄЖЗ ИI ЇЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШ ЩЬ ЮЯ
абвг ґде єжз иi їйклмнопрстуфхцчш щ ью я
abv hgd eie
(ye)
zhz yi i
(yi)
i
(y)
klmnoprstuf kh cch sh sch ' iu (yu) ia (ya)
a b v h g d e je ž z õ
i ji
i
( j )
k l m n o p r s (ss) t u f h (hh) ts š štš   ju ja

GrammatikaRedigeeri

Isikulised asesõnadRedigeeri

Ainsus Mitmus
1. я ми
2. ти ви
3. вiн, вона, воно вони

KüsisõnadRedigeeri

що "mis", хто "kes", як "kuidas", чому "miks", навiщо "milleks", скiльки "kui palju", де "kus", куди "kuhu", звiдки "kust", коли "millal", який "milline", котрий "kumb", який, що за "missugune".

Eesti transkriptsioonRedigeeri

Ukraina nimede eesti keeles kirjutamiseks kasutatakse spetsiaalset ukraina-eesti tähetabelit,[1] mille on 1975. aastal kinnitanud õigekeelsuskomisjon ja mida viimati muudeti 2009. aastal. Ingliskeelsetes tekstides esinevaid ukraina nimesid saab EKI nõuandel teisendada eesti transkriptsiooni vastavate asenduste abil.[2] Ukraina tähestiku eesti transkriptsiooni vaata ukraina tähestiku tabelist ülalpool.

Vaata kaRedigeeri

ViitedRedigeeri

VälislingidRedigeeri