Ю ю

Ю (ю) on kirillitsa täht, mis hääldub /ju/.

Vene keel

muuda

Vene tähestikus on see eelviimane täht.

Sellega märgitakse foneeme /ju/ või (pärast palataliseeritud konsonanti) foneemi /u/.