ISO 639-2 on standardi ISO 639 teine osa, mis esitab keelte nimetuste kolmetähelised koodid.

Nimekirjas on 464 koodi.

Tööd standardi selle osaga alustati 1989. aastal, kui selgus, et standardi esimene osa (ISO 639-1), mis loetleb keelte kahetähelisi koode, ei ole piisav kõigi keelte esindamiseks. Teine osa avaldati 1998. aastal.

Muudatusettepanekuid võtab vastu ja vaatab läbi USA Kongressi raamatukogu.