Kommunistliku Internatsionaali Täitevkomitee – teised keeled