Eesti Vabariigi Põhiseaduse mälestusmärk

Eesti Vabariigi Põhiseaduse mälestusmärk asutati Riigivanem Konstantin Pätsi poolt 14. augustil 1937 Rahvuskogu liikmete ja teiste 1938. aasta Eesti Vabariigi Põhiseaduse vastuvõtmises osalenud isikute tunnustamiseks. Märke anti kahes järgus kokku 149, neist I järgu märke 32 ja II järgu märke 117.

Riigivanema käskkiri nr. 29. muuda

RT 1937, 72, 600.

14. augustil 1937.

1. Rahvuskogu poolt 28. juulil 1937 vastuvõetud Eesti Vabariigi Põhiseaduse väljatöötamise ja vastuvõtmise mälestamiseks asutatakse kahejärguline mälestusmärk.

2. Mälestusmärk on kullavärviline. Ta kujutab kolme lõvi ümbritsetud tammelehist pärjaga. Pärjal on Rahvuskogu alguse ja lõpu kuupäevad 18. II – 18. VIII 1937. Mälestusmärgi sangaks on tähed EVP. Mälestusmärgi lint on sinine-valge-sinine.

Esimese järgu mälestusmärgi läbimõõt on 45 mm ja lindi laius 41 mm; teise järgu mälestusmärgi läbimõõt on 40 mm – lindi laius 41 mm.

3. Mälestusmärgi I järk annetatakse:

1) Vabariigi Valitsuse liikmeile ja Sõjavägede Ülemjuhatajale, kes olid ametis Eesti Vabariigi Põhiseaduse eelnõu esitamise ajal;

2) Rahvuskogu mõlema koja esimeestele ja juhatuse liikmeile;

3) Rahvuskogu mõlema koja Põhiseaduse väljatöötamise üldkomisjoni esimeestele ning abiesimeestele ja Põhiseaduse üldaruandjaile;

4) Riigivanema poolt nimetatud Põhiseaduse eelnõu väljatöötamise komisjoni liikmeile;

5) Riigivanema ja Vabariigi Valitsuse Peaesindajale Rahvuskogu juures ja neile esindajaile, kel oli õigus esineda Rahvuskogu Kodade koosolekuil ja üldkoosolekul;

6) Rahvuskogu Peasekretärile.

Mälestusmärgi II järk annetatakse, kui neile pole annetatud mälestusmärgi I järku:

1) kõigile Rahvuskogu liikmeile;

2) Riigivanema ja Vabariigi Valitsuse esindajaile Rahvuskogu juures;

3) Rahvuskogu sekretäridele ja vanemateile asjaajajatele;

4) Rahvuskogu komandandile.

4. Mälestusmärgi saajaile antakse sellekohane diplom.

Mälestusmärgi saajate nimestik hoitakse alal Teenetemärkide Komitee arhiivis.

5. Mälestusmärgi annetamine kantakse riigiteenistuses seisvail isikuil nende teenistuskirjadesse.

6. Mälestusmärki kantakse: I järku kaelas ja II järku vasakul pool rinnal, nagu kantakse riiklikke teenetemärke.

K. Päts
Peaminister
Riigivanema ülesannetes.

Mälestusmärgi saajad muuda

I järk muuda

II järk muuda

Välislingid muuda