Eduard Kull

Disambig gray.svg  See artikkel räägib haridustegelasest; farmatseudi kohta vaata artiklit Eduard Kull (farmatseut)

Eduard Kull (25. november (vkj 12. november) 1905[1] Orava, Võrumaa[2]6. oktoober 1988[3]) oli eesti pedagoog ja majandusteadlane.

Tema isa oli talupidaja Wilhelm Kull. Ta maeti Liiva kalmistule 12. oktoobril 1988.

HaridusRedigeeri

Lõpetas Petseri Gümnaasiumi 1926; õppis õigusteaduskonnas 19261928, seejärel omandas Tallinna Õpetajate Seminari pedagoogilistel kursustel algkooliõpetaja kutse (29. septembril 1928 algkooliõpetaja kutsetunnis); õppis majandusteaduskonnas 1929 ja 1934/1935, TPI majandusteaduskonnas 1940/1941 ja 19441947, lõpetas TPI tööstusökonoomika erialal.

Teaduskraad ja kutseRedigeeri

majandusteaduste kandidaat 1952 (NSV Liidu TA Majanduse Instituut); vanemteadur 1954; majandusteaduste doktor 1965 (Eesti NSV TA, kinnitatud 1966); professor 1965 (kinnitatud 1966).

TeenistuskäikRedigeeri

Ülikooliõpingute ajal oli Petserimaal Krabilovo Algkooli õpetaja 1. september 1927 – 30. september 1928, Krabilova algkooli juhataja 1. juuli 1929 – 30. september 1930; teenistus Eesti kaitseväes 1. oktoober 1928 – 19. juuni 1929; Saatse Algkooli juhataja 1. oktoober 1930 – 31. juuli 1937; Hiiu Algkooli õpetaja 1. juuli 1937 – 21. november 1940; Tallinna 20. Algkooli juhataja 22. november 1940 – 28. juuli 1941; Tallinna 28. Algkooli õpetaja ajutine kt 1. oktoober 1941 – 1. juuli 1942; Tallinna 28. Algkooli juhataja abi 1. juuli 1942 – 5. juuli 1942 (5. juuli 1942 palus end vabastada seoses teisele tööle minekuga). Tallinna Veskite Keskuse arve- ja finantsala juhataja; Jahu- ja Leivatööstuse Peavalitsuse töö- ja palgaosakonna juhataja 19421944; Eesti NSV Ministrite Nõukogu Eesti Majanduse Teadusliku Uurimise Instituudi vanemteadur 19471950; Eesti NSV TA Majanduse Instituudi vanemteadur, tööstusökonoomika sektorijuhataja ja instituudi asedirektor 19511965.

19651988 TTÜ tootmise ökonoomika ja organiseerimise/tööstusökonoomika kateedri professor 19651980, konsultantprofessor 19801988.

Teadustöö põhisuunadRedigeeri

Tööstusettevõtete spetsialiseerumine, majanduslik efektiivsus ja ratsionaalne paigutus, tehnilise kaadri (inseneride ja ökonomistide) perspektiivne vajadus. Avaldas üle 150 publikatsiooni, sealhulgas monograafiaid, õpikuid ja populaarteaduslikke artikleid. Tema juhendamisel kaitstud 10 kandidaadiväitekirja.

Teadusorganisatoorne ja erialane tegevusRedigeeri

Juhtis uurimistöid tootmise korraldamise, töö tehnilise normimise ja raamatupidamisarvestuse alal Tallinna tööstusettevõtetes 19501960; uuringute laienemisel Baltikumi majanduspiirkonnale koordineeris arendamis- ja paigutuskava Läti ja Leedu NSVs; 1970ndail oli TPI masina- ja metallitööstuse tootmise planeerimise ning arendamise teaduslike aluste uurimissuuna juhendaja ja vastutav täitja; mitme majandusalase nõukogu ja eksperdikomisjoni liige, nt Eesti NSV Plaanikomitee masinaehitustööstuse arendamise eksperdikomisjoni esimees. Osales Eesti NSV riiklike teaduse-, tehnika- ja majanduspreemiate määramise komisjoni töös; ühingu Teadus lektor 19501975; TPI kogumiku “Õppemetoodika küsimusi” toimetuskolleegiumi esimees 19661977; tegeles juhtiva majanduskaadri koolitamisega Eesti NSV Ministrite Nõukogu korraldatud kursustel; Tallinna Majanduse Rahvaülikooli rektor 19661977; Tallinna Teadlaste Maja liige.

TunnustusedRedigeeri

KirjandusRedigeeri

 • ENE 1972, 4;
 • EE 1990, 5;
 • ETBL 2005, 2;
 • EMajBL 2003;
 • Eduard Kulli publikatsioonid 1950 – 1980. TPI, 1980, 39 lk;
 • Tallinna Polütehniline Instituut 1936–1986. Tln, 1986, lk 340–342, 443–444;
 • Kalle, E. TTÜ tööstusökonoomika kateedri teaduslike uurimistööde areng ja koht vabariigi rahvamajanduses // Tööstusökonoomika kateeder 1940–1990, lk 51–52, 54–59;
 • Kalle, E. 100 aastat professor Eduard Kulli sünnist // Mente et Manu, 2005, 16. nov.

Muu tegevus ja eneseharimineRedigeeri

Teda iseloomustas teadmishimu, ta võttis osa väga paljude täienduskursuste tööst:

 • 1934. aastal lastetundmise kursused Tartus
 • 1936. aastal kooliuuenduskursused
 • Harjumaa Rahvaülikooli kursused
 • Ravilas loodusõpetusest ja maateadusest
 • õppeabinõude valmistamise kursus
 • 1937. aastal algkoolide juhatajate I suvelaager
 • 1938. aastal Eesti ajaloo, arheoloogia ja etnograafia kursus jne

Satserinnas juhtis ta haridusseltsi laulukoori ja keelpilliorkestrit ning mängis ise noorkotkaste orkestris okariinpillidel. Ta oli orkestrijuht ka Hiiu koolis.

Tema lahkumine pedagoogiliselt töölt 5. augustil 1942 võis olla seotud tema avaldusega Tallinna Linna Koolivalitsuse juhatajale 15. augustil 1940: "Olen tuttav dialektilise ja ajaloolise materialismi põhialustega ning olen pidevalt jälginud Nõukogude Liidu pedagoogilist kirjandust, mille tõttu arvan end suuteline olevat Eesti NSV koolide juhtimiseks ja ülesehitamiseks marksismi-leninismi vaimus."

ViitedRedigeeri

Eelnev:
August Mölder
Tallinna 20. Algkooli direktor
19401941
Järgnev:
August Mölder