Tallinna Õpetajate Seminar

aastatel 1919–1947 tegutsenud õppeasutus, mis koolitas algkooliõpetajaid

Tallinna Õpetajate Seminar oli aastatel 1919–1947 tegutsenud õppeasutus, mis koolitas algkooliõpetajaid.

Tallinna Õpetajate Seminar
Vene tänav 22 Tallinna Õpetajate Seminar hoone Tallinna vanalinnas
Asukoht Tallinn
Aadress Vene tänav 22 ja 37[1], Tallinn
Narva maantee 57, Tallinn

Tallinna Õpetajate Seminar asutati 1919.a. ja esimesed õppejõud kinnitati ametisse 1. juulil 1919. aastal. Pidulik avaaktus 15. sept. Õppetöö algas 18. oktoober 1919. Hiljem kinnitati aastapäevaks 5. detsember[2]. Algselt tegutseti Tallinna Linna Tütarlaste Kommertsgümnaasiumi hoones.

1920. aastal alustas Tallinna Õpetajate Seminar tegevust Vene tänaval 2 koolihoonetes: ühes majas paiknes seminar, teises seminari algkool.

Vastu võeti 6 kl. algkooli lõpetajaid, kes lõpetamisel saavad 6. kl. algkooli kõigi ainete õpetaja kutse. Õppetegevus seminaris tugines 6-klassilisele algkoolile, õppeaeg oli 6 aastat. 1. ja 2. klassis õpetati üldaineid (gümnaasiumi alama astme õppekava järgi). Järgmistes klassides lisandusid erialaained: pedagoogika, pedagoogika ajalugu, didaktika, psühholoogia, filosoofia algkursus, loogika, eetika, tervishoid ja praktiline töö TÕS-i algkoolis.

Õppejõududeks olid: joonist.- kunstik August Jansen; muusika August Topman; võimlemine A. Raudkats; käsitöö E. Taska; ilulugemine Elise Kevend; tervishoid dr. Mait Johannes Püümann. 3. jaanuaril 1925.aastal tagandati kaitsevägede ülemjuhataja (Johan Laidoneri) kaskkirjaga Hans Roos direktori kohalt "nõrga järelvalve pärast õppeasutuse üle". Kool oli muutunud liiga pahempoolseks.

Narva maantee 25 (57) hoone

Tallinna Õpetajate Seminari lõpetas oli 6 lendu, kokku 215 õpilast. 1928. aastal muudeti Tallinna Õpetajate Seminar, Tallinna Pedagoogiumiks[3]. Esimese lennu, 24 lõpetajat andis Tallinna Õpetajate Seminar 1922.a. kevadel, lõpetajaist asus tegelikule koolitööle 20, 4 aga siirdus Tartu Ülikooli edasi õppima.

Tallinna Pedagoogium oli alg-, kutse- ja täienduskoolitusõpetajate õppeasutus. Pedagoogiumis jäi edasi töötama harjutuskool (algkool). Vastu võeti gümnaasiumide, tehnikakoolide ja kunsttööstuskooli lõpetanuid. Õppeaeg kestis 2 aastat ja õppida sai meeskäsitöö, laulmise ja muusika, naiskäsitöö, aianduse ning vene õppekeelega algkooli õpetaja erialal. Pedagoogiumi lõpetas 205 õpilast.

1937. aastal taasavati Tallinna Õpetajate Seminar uuesti. Tollane 4-klassiline õpetajate seminar tugines 3-klassilisele keskkoolile, edasi töötasid endise pedagoogiumi klassid.

Pärast 1940. aasta juuniriigipööret koliti seminar Narva maanteele Riikliku Inglise Kolledži hoonesse. Seminari kursus lühendati 3 õppeaastale. Uude seminari võeti õpilasi progümnaasiumi ja reaalkooli lõpetajaist, s.o. pärast 9.a. õppetööd üldhariduslikus koolis - 4 aastaks.

Saksa okupatsiooni ajal töötas seminar 4-klassilisena, aastast 1944 5-klassilisena.

1945. aastal töötas seminar kahes majas - Raua tänava 21. algkooli maja kahel ülemisel korrusel ja IV keskkooli (Kevade tänav 4) hoones II vahetuses. Eesti NSV-s, 1947. aastal reorganiseeriti seminar Tallinna Õpetajate Instituudiks ning kolist tagasi Narva maantee 57 hoonesse, kus senini tegutses Baltvojenstroi.

Tallinna Õpetajate Seminari direktorid muuda

  • 1. juuli 1919 – Villem Nano, Tallinna Õpetajate Seminari direktor
  • 1919. aasta sügis – 1925, Ants Roos, Tallinna Õpetajate Seminari direktor
  • 1925–1937 August Kuks, Tallinna Õpetajate Seminari ja Tallinna Pedagoogiumi direktor
  • 1937–1939 Elmar Etverk, Tallinna Õpetajate Seminari direktor
  • 1939–1943 Meinhard Meiusi, Tallinna Õpetajate Seminari direktor
  • 1943–1944 Elmar Etverk, Tallinna Õpetajate Seminari direktor
  • 1944–1947 Ants Selmet, Tallinna Õpetajate Seminari direktor
  • 1947–1951 Kristjan Kure, Tallinna Õpetajate Instituudi direktor

Vaata ka muuda

Viited muuda