Gestapo (lühend saksakeelsest nimetusest Geheime Staatspolizei, Riiklik Salapolitsei; eesti keeles üldnimetusena gestaapo) oli Suursaksa Riigi Julgeoleku Peaameti riigisisene poliitiline politsei aastatel 19331945.

Riiklik Salapolitsei
Bundesarchiv Bild 183-R97512, Berlin, Geheimes Staatspolizeihauptamt.jpg
Gestapo peakorter Prinz-Albrecht-Straßel Berliinis (1933)
Lühend Sipo
Asutatud 26. aprillil 1933
Tegevuse lõpetanud 8. mail 1945
Eesmärk riikliku julgeoleku tagamine
Peakorter Prinz-Albrecht-Straße 8
Asukoht Berliin
Tegevuspiirkond Saksa Riik
Juht Rudolf Diels (1933–1934)
Reinhard Heydrich (1934–1942)
Heinrich Müller (1942–1945)
Emaorganisatsioon Riigi Julgeoleku Peaamet
Töötajad 32 000 seisuga 1944
Rudolf Diels, Gestapo juht (1933–1934)
Reinhard Heydrich, Gestapo juht (1934–1942)

Riiklik Salapolitsei moodustati 26. aprillil 1933 Preisimaa siseministri Hermann Göringi korraldusel senise Berliinis asunud Berliini Politseipresiidiumi I osakonna baasil. Pärast NSDAP valimisvõitu 1933. aastal sai NSDAP liider Adolf Hitler Saksamaa kantsleriks ning algas NSDAP parteiliste ja riiklike julgeolekuasutuste sümbioos ning kokkusulamine reorganiseerimise ja liitmise teel. Repressioonide kõrghetkel alates 1939. aastast oli Gestapo riikliku julgeolekuameti RSHA neljandas osakond. Kuna Gestapo oma ülesehituselt ning alluvuselt oli nii riiklik kui ka parteiline asutus, siis olid kasutusel auastmetena ja ametikoha nimetustena tsiviilpolitseis kasutusel olevad nimetused.

Nürnbergi protsessil kuulutati Gestapo kuritegelikuks organisatsiooniks.

JuhidRedigeeri

AjaluguRedigeeri

1933Redigeeri

Esialgselt oli Gestapo ainult ühe suurema ja Saksamaa keskse Saksamaa liidumaaPreisimaa (halduskeskus Berliin) Siseministeeriumi Politsei väiksearvuline allosakond 1A, mille juhiks oli Rudolf Diels ja üldjuhiks Preisimaa siseminister Hermann Göring. Koosseisu kuulus 50 töötajat. Samal ajal võimule tulnud NSDAP julgeolekuteenistuse juht Heinrich Himmler (Reichsführer-SS und Politzeipresident) koondas NSDAP julgeolekuteenistuse SD alluvusse (või allutas oma mõjule suunates riigis valitseva parteina oma parteiliikmeid liidumaade politseiteenistustesse juhtivatele ametikohtadele) kõigi teiste Saksamaa liidumaade poliitilise politsei üksused.

Baieri Poliitilise Politsei Komandör Heinrich Himmler võttis 1933–1934 üle enamiku liidumaade poliitilise politsei juhtimise (Hamburgi, Württembergi, Badeni, Anhalti ja Hesseni, Bremeni, Oldenburgi, Saksimaa ja Braunschweigi ning 1934. aasta aprillis nimetas Göring Himmleri Preisimaa Gestapo inspektoriks.

1936Redigeeri

Saksamaa korrakaitseorganid reorganiseeriti ning kõik Saksamaa liidumaade politseiasutused ei allunud enam kohalike liidumaade siseministeeriumitele, vaid otse SS-i riigifüürerile ja Saksa Politsei juhile (Reichsführer SS und Chef der Deutschen Polizei) Heinrich Himmlerile. Kriminaalkuritegevuse ja riigivastaste kuritegudega tegelevad politseiasutused – kriminaalpolitseikriminalpolitzei ja poliitiline politsei – Gestapo ühendati Julgeolekupolitsei (Sicherheitspolizei (Sipo)) nime all. Otseselt poliitiliste vastastega tegeles Riigi Julgeoleku Peaameti II osakond, mille juht oli Heinrich Müller ja JP Peaameti juhiks määrati Reinhard Heydrich, kes tol ajal Saksamaal levinud kohakaasluse alusel oli nii riikliku julgeolekuameti kui ka seni veel eraldiseisva partei alluvuses oleva parteilise julgeoleku Julgeolekuteenistuse (SD) eest vastutavate ametkondade juht. Gestapo koosseis, millesse kuulusid kõikide Saksamaa liidumaade poliitiliste politseiasutuste töötajad, oli ligikaudu 4200 inimest.

Gestapo organisatsioon, 1939Redigeeri

 • Kantselei (mis tegeles ka kaadriküsimustega ja millele allus ka Gestapo sisevangla) ja 5 osakonda:

Osakond IV ARedigeeri

Osakond IV BRedigeeri

Osakond IV CRedigeeri

 • Kaitseinterneerimised, preventiivne arest, trükisõna, parteivastaste kirjanduse võetused, parteiasjad, toimikute koostamine, keskkartoteek, NSDAP sisese opositsiooni kontroll ja jälitus – ülem SS-Obersturmbannführer ja Oberregierungsrat Fritz Rang;
  • IV C I – Infotöötlus, peakartoteek, infoteenistus, välismaalaste jälgimine, viisaosakond – ülem Polizeirat Paul Matzke;
  • IV C II – Preventiivne kinnipidamine (Schutzhaft), õigus ilma kohtuotsuseta isikuid kinni pidada ning paigutada koonduslaagrisse või vanglasse. Võrdle NSV Liidu NKVD Erinõupidamine). – ülem SS-Sturmbannführer, Regierungs- ja Kriminalrat Emil Berndorff;
  • IV C III – pressi ja trükinduse jälgimine – ülem SS-Sturmbannführer ja Regierungsrat Ernst Jahr;
  • IV C IV – NSDAP liikmete jälgimine – ülem SS-Sturmbannführer ja Kriminalrat Kurt Stage.

Osakond IV DRedigeeri

Osakond IV ERedigeeri

 • Vastuluure välisluurete vastu, kes tegutsesid Saksamaa territooriumil, välisriikide diplomaatiliste ja kaubandusesinduste vastu. Ülem Walter Huppenkothen.
  • IV E I – vastuluure üldised küsimused, ülddirektiivide ettevalmistamine vastuluurealasest tööst riikliku tähtsustega objektidel. Andis eksperthinnanguid riigireetmise kuriteokoosseisu kohta, riigisaladuse avalikustamisel ja edastamisel;
  • IV E II – vastuluure majandusluure alastes küsimustes
  • IV E III – vastuluure Läänes asuvate riikide luuretegevusele
  • IV E IV – vastuluure Põhjas asuvate riikide luuretegevusele
  • IV E V – vastuluure Idas asuvate riikide luuretegevusele
  • IV E VI – vastuluure Lõunas (Slovakkia ja Böömimaa (Tšehhi), Balkani riigid, Ungari, Itaalia, Hispaania ja Lõuna-Ameerika riigid) asuvate riikide luuretegevusele – ülem Wilhelm Schmitz

Osakond IV FRedigeeri

 • IV F/Grenzpolitzei Piiripolitsei, passid, isikutunnistused, politsei välismaalaste järelevalveks
  • IV F 1 Piiripolitsei.
  • IV F 2 Passidega seotud asjaajamine.
  • IV F 3 Isiku tuvastamine ja isikut tõendavad dokumendid.
  • IV F 4 Välisriikide politseiga seonduvad küsimused ja piiriga seotud üldküsimused.
  • IV F 5 Viisade keskasutus. (L-219)
 • IV osakonna ülemale allus eraldi grupp "Referaat N", mis kontrollis ja tsentraliseeris kogutud luureandmeid

1944Redigeeri

Pärast sõjaväeluure Abwehr likvideerimist ning töötajate liitmist RSHA – Riigi Julgeoleku Peaametiga loodi 3 Peaosakonda: Üldosakond, poliitiline politsei, sõjaväeline kaitsepolitsei (Abwehrpolizei).

1945Redigeeri

Koosseis (koos okupeeritud maade asutustega) oli ligikaudu 40 000 töötajat.

Auastmed RSHAi IV osakonnas GestaposRedigeeri

Riikliku salapolitsei ja
kriminaalpolitsei ametikoht
Haldusjuhi ametikoht Vaste Saksa Korrapolitseis Vaste SS-i auastmena
Kriminalassistentanwärter Wachtmeister SS-Unterscharführer
Kriminalassistent auf Probe Oberwachtmeister SS-Scharführer
Kriminalassistent Revieroberwachtmeister SS-Oberscharführer
Kriminaloberassistent Hauptwachtmeister SS-Hauptscharführer
Meister SS-Sturmscharführer
Kriminalkomissar auf Probe Kriminalsekretär Leutnant d(er). Polizei SS-Untersturmführer
Kriminalkomissar
Kriminalinspektor auf Probe
Kriminalobersekretär Oberleutnant d. Polizei SS-Obersturmführer
Kriminalinspektor
Kriminalrat auf Probe
Kriminalassessor Hauptmann d. Polizei SS-Hauptsturmführer
Kriminalrat Regierungs- ja Kriminalrat
Kriminaldirektor
Major d. Polizei SS-Sturmbannführer
Oberregierungs- ja Kriminalrat Oberstleutnant d. Polize SS-Obersturmbannführer
Regierungs- ja Kriminaldirektor
Reichskriminaldirektor
Oberst d. Polizei SS-Standartenführer

Vaata ka Relva-SSi ja Wehrmachti auastmete võrdlus.

Vaata kaRedigeeri