Siseministeerium (üldmõiste)

üldmõiste

Siseministeerium on riigi täitevvõimu ja haldussüsteemi keskasutus, mis traditsiooniliselt korraldab ja koordineerib korrakaitse, riikliku julgeoleku ja siseriikliku turvalisuse, isikute põhiõiguste kaitse, piirkondlike haldusorganite, riigipiiri valvamise, kinnipidamisasutuste, pääste- ja tuletõrjealast tööd.

Eri riikides lähtudes nende poliitilistest suunistest on põhiülesandelt siseriikliku heakorra ja turvalisuse eest hoolt kandva, kuid mõnikord ka erinevaid nimetusi, kuid analoogseid ülesandeid täitvatel asutuse süsteemis orienteerumiseks alljärgnev tabel riigiti tegutsevatest ja tegutsenud organisatsioonidest.