Haldussüsteem on mitmetahuline juhtimissüsteem ühiskonnas toimivate protsesside suunamiseks elanikkonna ühishuvide realiseerimisel ning mille kõige üldisemaks ülesandeks on ühiskonna sujuv ja stabiilne funktsioneerimine.

Kohalik omavalitsus esindab haldussüsteemi madalaimat valitsustasandit.

Haldussüsteemi komponendid jagunevad kolme rühma:

  1. tegijad – organisatsioonid funktsioonide ja eesmärkide ellu viimiseks;
  2. tegutsemisviis – institutsionaalne raamistik, seadusandlik regulatsioon;
  3. vahendid – raha ja vara eesmärkide elluviimise tagamiseks.


Vaata ka muuda

Välislingid muuda