NSV Liidu Siseministeerium

NSV Liidu Siseministeerium (vene keeles Министерство внутренних дел СССР, lühend МВД) oli Nõukogude Liidu keskne siseturvalisuse, riikliku julgeoleku, kinnipidamiskohtade haldamise ja tuleohutusealase järelevalvega tegelenud keskasutus aastatel 1946–1991.

NSV Liidu Siseministeerium
Asutatud 1946
Tegevuse lõpetanud 1991
Eesmärk sisejulgeoleku tagamine
Peakorter Moskva
Tegevuspiirkond NSV Liit
Juhtkond NSV Liidu siseminister

NSV Liidu Siseministeeriumile allusid liiduvabariikide siseministeeriumid sh Eesti NSV Siseministeerium.

Eelnev
NSV Liidu Siseasjade Rahvakomissariaat
NSV Liidu Siseministeerium
1946–1960
Järgnev
Vene NFSV Avaliku Korra Kaitse Ministeerium (1960–1967)

NSV Liidu Siseministeeriumi juhidRedigeeri

  Pikemalt artiklis NSV Liidu siseministrite loend

NSV Liidu SMi piirkondlikud struktuuriüksusedRedigeeri

  Pikemalt artiklis NSV Liidu Siseministeeriumi piirkondlikud asutused

NSV Liidu Siseministeeriumi organisatsioonRedigeeri

1946Redigeeri

1947Redigeeri

NSV Liidu SMi organisatsioon, seisuga 1. jaanuar 1947
 • NSV Liidu Siseministeeriumi juures asuva Erinõupidamiste sekretariaat, (Особое совещание при МВД СССР (В.В. Иванов))
 • NSV Liidu Siseministeeriumi Miilitsa peavalitsus /(Главное управление милиции (А.Г. Галкин))
 • NSV Liidu Siseministeeriumi Banditismi vastu võitlemise peavalitsus /Главное управление МВД СССР по борьбе с бандитизмом (А.М. Леонтьев)
 • NSV Liidu Siseministeeriumi sõjavangide ja interneeritute peavalitsus/ (Главное управление МВД СССР по делам о военнопленных и интернированных (М.С. Кривенко))
 • NSV Liidu Siseministeeriumi Laagrite peavalitsus /(ГУЛАГ (В.Г. Наседкин))
 • NSV Liidu Siseministeeriumi Sisevägede peavalitsus
 • NSV Liidu Siseministeeriumi Piirivalvevägede peavalitsus/(Главное управление погранвойск (Н.П. Стаханов))
 • NSV Liidu Siseministeeriumi Konvoivägede valitsus/(Управление конвойных войск (В.М. Бочков))
 • NSV Liidu Siseministeeriumi Valitsusside valitsus/(Управление войск правительственной связи (П.Ф. Угловский))
 • NSV Liidu Siseministeeriumi 9. valitsus/(9 управление МВД СССР (А.П. Завенягин))
 • NSV Liidu Siseministeeriumi Vastuluureosakond/(Отдел контрразведки МВД СССР (В.И. Смирнов))
 • NSV Liidu Siseministeeriumi Eriasulate osakond/(Отдел спецпоселений МВД СССР (П.И. Мальцев))
 • Valitsuse KS – kõrgsagedusliku side osakond (Отдел правительственной связи «ВЧ» связи (И.Я. Воробьев))
 • 1. Spetsosakond, (1 с/о (А.С. Кузнецов))
 • 2. Spetsosakond, (2 с/о (В.А. Романов))
 • 3. Spetsosakond, (3 с/о (Н.Я. Баулин))
 • 4. spetsosakond, (4 с/о (В.А. Кравченко))
 • 6. Spetsosakond, (6 с/о (Т.И. Попов))

20. jaanuaril 1947 NSV Liidu MN määrusega allutati seni Eesti, Läti, Leedu ja Lääne-Ukraina ning Lääne-Valgevene piirkondade NSV Liidu Siseministeeriumi alluvuses olnud bandititismi vastu võitlemise Peavalitsuse 1. (Ukraina ja Moldaavia) ja 2. (Baltimaad ja Valgevene) osakonnad NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Ministeeriumile, kuna ainult nendes piirkondades toimunud relvastatud vastupanuvõitluse vastase võitlusega hakkas tegema mitte korrakaitsega tegelev ametkond, vaid riikliku julgeolekut tagav RJM, milles loodi Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Ministeeriumi 2-N osakond (отдел 2-Н МГБ). Sama alluvusvahekorra muutus toimus ka vabariikliku SM tasemel, kus Eesti NSV SM alluvusest anti bandititismi vastu võitlemise jaoskonna isikkoosseis Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Ministeeriumi alluvusse.

Muudatuste kronoloogia

1949Redigeeri

13. oktoobri 1949 NSV Liidu Ministrite Nõukogu otsusega liideti NSVL RJM-iga seni NSVL SM-i koosseisus olnud NSV Liidu Piirivalveväed ning miilits. Muudatuste tulemusena muutus Siseministeeriumi kinnipeetute haldamise ja Riikliku Julgeoleku Ministeeriumi ainult riikliku julgeolekuga tegelevateks asutusteks.

1950Redigeeri

14. juulil 1950 anti NSVL MN määrusega nr 3077-1286сс NSVL SM süsteemist NSVL RJM alluvusse eriasumisele (спецпоселения) saadetute järelevalve, milleks moodustati RJM 9. Valitsus – "asumisele saadetute, väljasaadetute ja eriasulate elanike järelevalveks" (по надзору за ссыльными, высланными и спецпоселенцами)

1953Redigeeri

Nõukogude luureteenistuste ajalugu

7. märtsil 1953 NLKP KK, NSVL Ülemnõukogu Presiidiumi ja NSVL Ministrite Nõukogu otsusega ühendati Riikliku Julgeoleku Ministeerium ja Siseministeerium jällegi üheks NSV Liidu Siseministeeriumiks, analoogselt reorganiseerimistega 1934. ja 1941. aastal.

Juhid ja struktuur 15. märtsil 1953 määrati NSV Liidu siseministriks kohakaasluse alusel NSV Liidu Ministrite Nõukogu esimehe asetäitja Lavrenti Beria, kes oli ametikohal kuni 1953. NSV Liidu riigipöördeni ja vahistamiseni 26. juunil 1953.

  Pikemalt artiklis NSV Liidu siseministrite loend

Endised abiteenistused A, B V ("А", "Б" jne) hakkasid kandma numbrilisi tähiseid 1, 2, 3, Eriosakondade (спецотдел) nimetusi.

 • 2. Spetsbüroo – NLKP juhtkonna ja valitsuse töötajate telefonikõnede pealtkuulamine ja salvestamine

1954Redigeeri

 1. NSV Liidu Siseministeeriumi sekretariaat, (С.П. Воронков);
 2. NSV Liidu Siseministeeriumi kontrollinspektsioon, (Контрольная инспекция (и.о. нач. – А.Н. Безответных));
 3. NSV Liidu Siseministeeriumi 1. Peavalitsus, ülem Pjotr Fedotov;
 4. NSV Liidu Siseministeeriumi 2. Peavalitsus, ülem Aleksandr Panjuškin;
 5. NSV Liidu Siseministeeriumi 3.Peavalitsus, Dmitri Sergejevitš Leonov;
 6. NSV Liidu Siseministeeriumi 4.Peavalitsus (4 управление (Ф.П. Харитонов);
 7. NSV Liidu Siseministeeriumi 5.Peavalitsus, ülem Nikolai Gorlinski;
 8. NSV Liidu Siseministeeriumi 6.Peavalitsus (6 управление (Н.Г. Шашков);
 9. NSV Liidu Siseministeeriumi 7.Peavalitsus (7 управление (М.И. Никольский));
 10. NSV Liidu Siseministeeriumi 8.Peavalitsus (8 управление (И.Т. Савченко));
 11. NSV Liidu Siseministeeriumi 9.Peavalitsus (9 управление (В.И. Устинов));
 12. NSV Liidu Siseministeeriumi 10.Peavalitsus (10 управление (А.Я. Веденин));
 13. NSV Liidu Siseministeeriumi Eriti tähtsate asjade uurimisosakond (Следчасть по особоважным делам (А.А. Козырев))
 14. NSV Liidu Siseministeeriumi Miilitsa Peavalitsus (ГУМ (Н.П. Стаханов))[1]


Eelnev
NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Ministeerium
NSV Liidu Siseministeerium
1953–1954
Järgnev
NSV Liidu Ministrite Nõukogu juures asuv Riikliku Julgeoleku Komitee
Eelnev
NSV Liidu Siseasjade Rahvakomissariaat
NSV Liidu Siseministeerium
1946–1960
Järgnev
Vene NFSV Ühiskondliku Korra Kaitse Ministeerium (1960–1967)

1968Redigeeri

1988Redigeeri

15. november 1988 loodi NSVL SM käskkirjaga NSV Liidu Siseministeeriumi 6. Valitsus (organiseeritud kuritegevuse vastaseks võitluseks)(6-е управление МВД СССР)

1989Redigeeri

  Pikemalt artiklis Organiseeritud kuritegevus#Organiseeritud kuritegevus Venemaal

Vene NFSV SM siseministriks määrati:

1991Redigeeri

 • Jaanuaris 1991 nimetati Служба БХСС МВД РСФСР переименована в подразделение по борьбе с преступлениями в сфере экономики Службы криминальной милиции (БЭП СКМ МВД РСФСР).

Vaata kaRedigeeri

ViitedRedigeeri

 1. "Структура МВД СССР на 1 января 1954 г." Originaali arhiivikoopia seisuga 22. oktoober 2008. Vaadatud 30. novembril 2008.
 2. "25 января 1989 г." Originaali arhiivikoopia seisuga 3. oktoober 2006. Vaadatud 3. oktoobril 2006.