Välisluure on salajase informatsiooni kogumine välisriikidest. Info kogujat nimetatakse luureagendiks ehk spiooniks.


Välisluuret teostavad kõik luureametid (v.a vastuluureametid). Neid eristatakse kogutava info erialalisuse (sõjaväeluureametid koguvad sõjaväelist infot, sõjaväeluure alla liigitatav mereväeluure- sõjalaevastike ja sõjalaeva tehnika kohta jne.) ja info kogumisel kasutatava kogumisvahendi järgi (agentuurluure ja tehniline luure).

Välisriigis tegutsevat agentide võrku nimetatakse residentuuriks, seda juhtivat elukutselist luureohvitseri residendiks. Residentuurid jaotuvad legaalseteks ja illegaalseteks residentuurideks. Legaalne residentuur on seotud suursaatkonnaga, kus diplomaadiameti kattevarjus ja diplomaatilise kaitse all olevad luureohvitserid juhivad agentide võrke. Illegaalsed residentuurid diplomaatilist katet ei kasuta. Ühes riigis võib suurtel luureametkondadel olla mitu erinevat üksteisest sõltumatut residentuuri.

Välisluure teostab ka vastuluuret välisriikides - s.t püüab leida informatsiooni kodumaal tegutsevate välisriikide spioonide kohta, samuti vastutab suursaatkondade luurealase kaitse eest.

Vaata ka muuda