Hauptsturmführer

Hauptsturmführer ehk SS-Hauptsturmführer oli sõjaväeline auaste Kolmanda Riigi SS-is, SA-s ja SD-s , mis vastas teiste riikide relvajõududes kapteni auastmele, Wehrmachtis Hauptmann'ile. Hauptsturmführer'ist ühe auastme võrra madalam oli Obersturmführer ja kõrgem Sturmbannführer.

SS-Hauptsturmführer'i kraenurgad
Eelmine auaste
Obersturmführer
SS-i auastmed
Hauptsturmführer
Järgmine auaste
Sturmbannführer