Hauptmann

Hauptmann on saksakeelne sõna, mida tavaliselt tõlgiti kui kapten, kui seda kasutatakse ohvitseri auastmena Saksa (NATO OF-2), Austria ja Šveitsi sõjaväes. Kuna "haupt" tähendab kaasaegses saksa keeles "peamine", on seda samuti dateeritud tähendusega "pea", st, et Hauptmann on otseselt tõlgituna "peamees".

Üldisemalt võib seda kasutada, et märkida hierarhiliselt korrastatud inimrühma juhti, tihti kui terviksõna. Näiteks, on Austrias Feuerwehrhauptmann tuletõrjesalgakapten, samal ajal kui Räuberhauptmann viitab röövlijõugujuhile.

Ametlikud Austria tiitlid, mis hõlmavad seda sõna, sisaldavad sõnu Landeshauptmann, Bezirkshauptmann, Burghauptmann ja Berghauptmann.

Saksimaal Weimar'i Vabariigi ajal, tiitleid Kreishauptmann ja Amtshauptmann kasutati vanemate tsiviilteenijate poolt.

Wehrmachtis ja politseiüksustes oli Hauptmannist kõrgemal major ning madalamal Oberleutnant.