Saksa Korrapolitsei

Saksa korrapolitsei (saksa keeles Deutsche Ordnungspolizei) oli Saksamaal ajalooliselt välja kujunenud vormiriietust kandev korrakaitsepolitsei.

Saksamaal on korrapolitsei ehk eesti mõistes välipolitsei jaotunud erinevatesse liinidesse: linnades asuv valvepolitsei (Schutzpolizei), maapiirkondade korrakaitse (Gendarmerie), korrapidamisteenistus (Verwaltungspolizei), transpordi ehk liikluspolitsei Verkehrspolizei, veeobjektide – ranna, sadamate ja rannikukaitse Wasserschutzpolizei, raudteevalve Bahnschutzpolizei, sideasutuste, sidevahendite ja sideliinide valve Postschutz, tuleohutuse kaitse Feuerschutzpolizei, õhukaitse päästeüksused Luftschutzpolizei, tööstusobjektide valve Werkschutzpolizei.

Kolmanda Riigi Ordnungspolizei ja Eesti Teise maailmasõja ajal

muuda

Teise maailmasõja ajal okupeeritud Eesti alad olid allutatud Ida maa-ala Riigikomissariaadile ning selle korrakaitseüksused, mille ülesandeks oli avaliku korra ning rinde tagalas korra hoidmine oli allutud Riigikomissariaadi kõrgeimaile politsei- ja korrakaitsejuhile Ida maa-alade Riigikomissariaadis (Kommandeur der Ordnungspolizei beim SS- und Polizeifuhrer Ostland) kelleks olid okupatsiooni ajal:

  Pikemalt artiklis Saksa korrakaitsepolitsei auastmed ja eraldusmärgid (en)<
  Pikemalt artiklis Politseipataljonid
  Pikemalt artiklis Kaitse Vahipataljonid

Schutzmannschaft der Ordnungspolizei

muuda

Auaste

muuda
Eesti
Schutzmannschaft
auaste
1/6 1942
[1]
Eesti
Schutzmannschaft
auaste
1/11 1942
[1]
Politsei
auaste
Wehrmacht
auaste
Schutzmann Schutzmann Anwärter Schütze
Unterkorporal Oberschutzmann Unterwachtmeister Gefreiter
Vizekorporal Revieroberschutzmann Rottwachtmeister Obergefreiter
 
Korporal Hauptschutzmann Wachtmeister Unteroffizier
Vizefeldwebel Stabsschutzmann Zugwachtmeister Feldwebel
Kompaniefeldwebel Revierstabsschutzmann Hauptwachtmeister Oberfeldwebel
 
Zugführer Leutnant Leutnant Leutnant
Oberzugführer Oberleutnant Oberleutnant Oberleutnant
Kompanieführer Hauptmann Hauptmann Hauptmann
Batallionsführer Major Major Major
- Oberstleutnant Oberstleutnant Oberstleutnant

Politsei auastmed

muuda
 
1 = Unterwachtmeister der Schutzpolizei 2 = Rottwachtmeister der Schutzpolizei 3 = Wachtmeister der Schutzpolizei 4 = Oberwachtmeister der Schutzpolizei 5 = Revier-Oberwachtmeister der Schutzpolizei 6 = Hauptwachtmeister der Schutzpolizei 7 = Meister der Schutzpolizei.
 
8 = Leutnant der Schutzpolizei 9 = Oberarzt der Polizei (Arst) 10 = Stabsarzt der Polizei (Arst) 11 = Regierungsrat (Ametnik) 12 = Oberfeldarzt der Polizei (Arst) 13 = Oberst der Gendarmerie.

Muudes riikides formeeritud Schuma-pataljonid

muuda
  • 273 (Läti) ja
  • 276 (Läti), milles ca 500 sõjaväelast ja oli formeeritud Abrene/Põtalovo maakonnas,

Viited

muuda

Välislingid

muuda