31. Eesti Politseipataljon

288. Kaitsepataljon ja 31. Eesti Politseipataljon olid Teise maailmasõja ajal Saksa okupatsioonivõimude poolt moodustatud Eesti väeosa, mis tegeles Saksa vägede tagalajulgeoleku tagamisega.

288. Kaitsepataljon muuda

Pataljoniülem:

288. Kaitsepataljon moodustati 1942 suvel Rakveres kasarmeeritud Omakaitse Rakvere, Kunda, Jõhvi ja Narva kompaniidest, kui 288. Kaitsepataljon (Schutzmannschaft Wacht Bataillon 288). Pataljoni suuruseks oli 519 meest.

31. Kaitsepataljon II muuda

1943. aasta veebruaris anti 288. Kaitsepataljonile laialisaadetud vabatahtlike 31. Kaitsepataljoni number ja nimi. Ülesannetelt jäi uus moodustatud pataljon aga vahipataljoniks.

31. Eesti Politseipataljon muuda

1943. aasta detsembris muudeti pataljoni nimi 31. Eesti Politseipataljoniks (Estnische Polizei Bataillon 31) ja pataljonis kehtinud Wehrmachti auastmed asendati Saksa Korrapolitsei auastmetega.

31. Eesti Politseipataljoni kasutati vahiteenistuses ja Virumaal rannakaitses.

Pataljoni likvideerimine muuda

31. Eesti Politseipataljon likvideerit 1944. aasta suvel, pataljoni isikkoosseis anti 37., 38. ja 40. Eesti Politseipataljoni täienduseks.

Vaata ka muuda