Balti sõjaväeringkond

Balti sõjaväeringkond ( vene Прибалтийский военный округ - Pribaltijskij vojennõi okrug) oli Punaarmee ja NSV Liidu Relvajõudude Nõukogude Armee sõjaväeringkond.

Balti Erisõjaväeringkond
Прибалтийский Особый военный округ vene keeles
Tegev 19401941
Riik NSV Liit
Kuuluvus Punaarmee
Ülemad
Praegune ülem -
kindralpolkovnik, Aleksander Loktionov
kindralpolkovnik, Fjodor Kuznetsov

Balti sõjaväeringkond moodustati NSV Liidu Rahvakomissaride Nõukogu 6. juuli 1940 otsusega № 1193—464СС ja NSV Liidu kaitse rahvakomissar Semjon Timošenko 11. juuli 1940 käsuga nr 0141, milles tehti ülesandeks 31. juuliks 1940 moodustada NSV Liiduga liidetud (!) territooriumitest – Balti sõjaväeringkond Leedu, Läti ja Kalinini oblasti läänerajoonide territooriumile, Eesti territoorium aga liideti Leningradi sõjaväeringkonda.

NSV Liidu Kaitse Rahvakomissariaadi käsuga (НКО nr 0190) 17. augustil 1940 liideti Balti sõjaväeringkonda ka Eesti territoorium ning piirkond nimetati ümber juba Balti Erisõjaväeringkonnaks (vene ПрибОВО – Прибалтийский Особый военный округ).[1]

Seoses sellega, et pärast Saksa RiigiPoola ja Nõukogude–Poola sõdasid 1939. aastal ning pärast Saksa ja Nõukogude vägede Poola okupeerimist tekkis Punaarmee ja Wehrmachti väeosade vahel otsene kontakt.

Veebruaris 1941 tegid marssalid Georgi Žukov ja Boriss Šapošnikov Stalinile ettepaneku muuta piiriäärsed sõjaväeringkonnad rinneteks. 19. veebruaril 1941 kirjutas Stalin alla korraldusele, mille alusel loodi Nõukogude Liidu loodepiirile viis rinnet. ÜK(b)P KK Poliitbüroo kinnitas selle otsuse 21. juunil 1941 toimunud salajasel istungil, kaasa arvatud Balti sõjaväeringkonna nimetuse muutmisest.[2][3]

 • Balti Erisõjaväeringkond (vene ПРИБОВОПрибалтийский Особый военный округ) nimetati 22. juunil 1941 Looderindeks (vene Северо-Западный фронт, Северо-Западный фронт (Великая Отечественная война).

Viie rinde nimed figureerivad arhiividokumentides veebruarist 1941. Samal ajal said läänepiiri äärsed sõjaväeringkonnad korralduse hakata piiri ääres välja ehitama ja komplekteerima rinnete komandopunkte[4][5]. 14.–16. juunini 1941 said kõik piiriäärsete rinnete väed korralduse nihkuda varjatult vahetult riigipiirile Saksamaaga[6].

Balti Erisõjaväeringkond 1940–1941 muuda

Balti Erisõjaväeringkonna vägede juhataja muuda

Balti Erisõjaväeringkonna Staap muuda

Staabiülem: kindralleitnant Pjotr Kljonov. Staabi Operatiivosakonna ülem: Fjodor Truhhin (hilisem Andrei Vlassovi Vene Vabastusarmee staabiülem)

Sõjanõukogu liige: korpusekomissar Pjotr Dubova

Sõjaväeringkonna õhujõudude juhataja: lennuväe kindralmajor Aleksandr Ionov (vahistati süüdistatuna osalemises "fašistlikus vandenõus Punaarmees" 23. juunil 1941 ja hukati 13. veebruaril 1942)

Balti Erisõjaväeringkonna Maaväed muuda

Balti Erisõjaväeringkonna Õhujõud muuda

 • 4. Õhujõudude Diviis (4-я смешанная авиационная дивизия), asukoht Tallinn
  • 35. Pommituslennukite polk (35-й бомбардировочный Берлинский орденов Суворова и Богдана Хмельницкого авиационный полк), koosseisus 50 lennukit SB (СБ)
   • 18. detsember 1939 polgu juhtkond ja 3 eskadrilli saabus Eestisse ning lülitati Erilisse Lennuväebrigaadi, mida juhatas G.Kravtšenko
   • 29. detsember 1939 Eestisse saabusid polgu 2 ekskadrilli, polk asetses Sinalepa lennuväljal, kust teostas pommitulende Soome "tööstus ja süjalistele objektidele". Talvesõja ajal sooritasid 1358 väljalendu ning kaotasid 13 lennukiekipaaži.
   • 15. august 1940 polk muutis asukohta ning asus Tartusse.
  • 28. Hävituslennikite polk (28-й истребительный авиационный полк), [1] – relvastuses МиГ-3 ja И-16.
  • 38. Hävitulennukite polk (38-й истребительный авиационный полк) – 22. juunil 1941 relvastuses 63 lennukit И-153 ja И-16, 16 tk remondis, asukoht Tallinn, koosseisus 63 I-153 (И-153) ja I-16 (И-16) hävituslennukit.[2]
  • 50. Pommituslennukite polk (50-й бомбардировочный Краснознаменный авиационный полк), asukoht Haapsalu lähedal Ungru lennuväljal, koosseisus 34 SB ja 5 Pe-2 (Пе-2) lennukit.[3]
  • 53. Pommituslennukite polk (53-й скоростной бомбардировочный авиационный полк), asukoht Kuusiku lennuväli – 22. juunil 1941 relvastuses 43 SB pommituslennukit, 4 remondis. [4]
  • 659. Hävituslennikite polk (659-й истребительный авиационный полк), [5]
  • 675. Kergpommitajate polk (675-й легкобомбардировочный авиационный полк) – 22. juunil 1941 relvastuses lennukid И-Р-5 ja И-15бис, [7], [8]
 • 6. Õhujõudude Diviis (4-я смешанная авиационная дивизия)
  • 21. Hävituslennikite polk (21-й истребительный авиационный полк), [6]
  • 31. Pommituslennukite polk(31-й бомбардировочный авиационный полк) – 22. juunil 1941 relvastuses 60 lennukit SB, 4 tk remondis, [7],
  • 40. Pommituslennukite polk(40-й бомбардировочный авиационный полк) – 22. juunil 1941 relvastuses 54 lennukit SB, 2 tk remondis, [8]
  • 148. Hävituslennikite polk (148-й истребительный Режицкий авиационный полк) – 22. juunil 1941 relvastuses 69 lennukit И-153, 14 tk remondis, [9]
 • 7. Õhujõudude Diviis (7-я смешанная авиационная дивизия)[10]
 • 8. Õhujõudude Diviis (8-я смешанная авиационная дивизия)
 • 57. Õhujõudude Diviis (57-я смешанная авиационная дивизия)
  • 312. Eraldiseisev Luurepolk (312-й отдельный разведывательный авиационный полк) – relvastuses lennukid СБ ja Р-5, 22. oktoobril 1941 viidi üle Läänerinde 47. Õhujõudude Diviisi koosseisu. [11]

NSV Liidu SARKi Piirivalve muuda

Balti Sõjaväeringkonna territooriumil asus ka sõjaväestatud NKVD alluvuses olevad NSV Liidu Piirivalveväeosad, mis allusid NSV Liidu Siseasjade Rahvakomissariaadile:

 • 105. Kretinga piirivalvesalk (105-й Кретингский погранотряд), isikkoosseis 2096, ülem major Botšarov
 • 106. Tauragė piirivalvesalk (106-й Таурагенский погранотряд), isikkoosseis 2097, ülem alampolkovnik L.Golovkin

Looderinne muuda

Looderinne
Tegev 19411943
Riik NSV Liit
Kuuluvus Nõukogude Armee
Ülemad
Praegune ülem -
kindralpolkovnik Fjodor Kuznetsov
kindralmajor Pjotr Sobennikov
kindralleitnant Pavel Kurotškin
Nõukogude Liidu marssal Semjon Timošenko
kindralpolkovnik Ivan Konev
kindralleitnant Pavel Kurotškin

Balti sõjaväeringkond (ПРИБОВОПрибалтийский Особый военный округ) nimetati 22. juunil 1941 Looderindeks.

Looderinde vägede juhataja muuda

  Pikemalt artiklis Looderinne (Teine maailmasõda)

Balti Sõjaväeringkond 1943–1944 muuda

Teist korda moodustati Balti sõjaväeringkond 1943. aastal, kui Eesti, Läti, Leedu alad olid veel okupeeritud Saksa vägede poolt ja saadeti uuesti laiali 1944. aastal.

Balti Sõjaväeringkond 1945–1991 muuda

Balti sõjaväeringkond
Прибалтийский военный округ vene keeles
Punalipuline Balti sõjaväeringkond
Краснознамённый Прибалтийский военный округ (ПрибВО)
 
Tegev 1943–1944; 19451991
Riik NSV Liit
Kuuluvus NSV Liidu Relvajõud
Haru Nõukogude Armee
Osa NSV Liidu Kaitseministeerium
Garnison/staap Merķeļa iela 13, Riia
Ülemad
Praegune ülem -
armeekindral Hovhannes Bagramjan (1945–1954)
armeekindral Aleksandr Gorbatov (1954–1958)
armeekindral Pavel Batov (1958–1959)
armeekindral Jossif Gussakovski (1959–1963)
armeekindral Georgi Hetagurov (1963–1971)
kindralpolkovnik Vladimir Govorov (1971–1972)
kindralpolkovnik Aleksandr Majorov (1972–1980)
kindralpolkovnik Stanislav Postnikov (1980–1984)
kindralleitnant/kindralpolkovnik Anatoli Betehtin (1984–1987)
kindralpolkovnik Viktor Grišin (1987)
kindralleitnant Fjodor Kuzmin (1987–1991)
kindralleitnant Valeri Mironov (1991)

Balti sõjaväeringkond (Прибалтийский военный округ) taasmoodustati 1945. aastal 1. Balti rinde vägedest ning sõjaväeringkonna juhatajaks nimetati senine 3. Valgevene rinde ülemjuhataja Hovhannes Bagramjan. Balti sõjaväeringkonna koosseisu kuulusid Läti NSV ja Leedu NSV territoorium. Teises maailmasõjas hõivatud Ida-Preisimaa aladel moodustati Erisõjaväeringkond, mis taasliideti Balti sõjaväeringkonnaga 1946. aastal.

1945. aastal Leningradi sõjaväeringkonna koosseisu koos Leningradi oblasti, Pihkva oblasti, Novgorodi oblastiga lülitatud Eesti NSV-e alad liideti Balti sõjaväeringkonnaga 1956. aastal.

1974. aastal väärindati NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidiumi määrusega Balti sõjaväeringkonda Punalipu ordeniga ning nimetati vastavalt Punalipuliseks Balti sõjaväeringkonnaks.

Balti sõjaväeringkonna keskus ja staap asus Läti NSV-s, Riias. Balti sõjaväeringkond oli territoriaalne struktuur, mis sõja korral moodustas operatsioonilise armeegrupi või rinde oma õhukaitse ja taktikalise õhuväekomponendiga. Tallinn säilitas olulise positsiooni mereväe Punalipulise Balti Laevastiku staabina ja Tallinna mereväebaasina.

Balti sõjaväeringkonna juhtkond

 • Staabiülemad:

1945 - 1951 Vladimir Vaškevitš

1951 - 1955 Nikolai Tšõganov

1955 - 1960 Aleksei Vladimirski

1960 - 1964 Georgi Semjonov

1964 - 1972 Mihail Ivanov

1972 - 1974 Mihail Tereštšenko

1974 - 1981 Sergei Stõtšinski

1981 - 1984 Viktor Kožbahtejev

1984 - 1987 Vladimir Pankratov

1987 - 1988 Aleksei Tjurin

1988 - 1991 Pjotr Tšaus

Viited muuda

 1. М. И. Мельтюхов: Наращивание советского военного присутствия в Прибалтике 1939 – 1941 годах. “Отечественная история”, nr. 4 1999
 2. Viktor Suvorov "Jäälõhkuja" Olion, Tallinn 2000, ISBN 9985661648 lk 335
 3. Великая Отечественная война/1941–1945/. Краткий научный попул. очерк/ под ред. Р. А. Жилина, Полтиздат, Москва 1973, lk 64
 4. Viktor Suvorov "Jäälõhkuja" Olion, Tallinn 2000, ISBN 9985661648 lk 318
 5. "Военно-исторический журнал" nr 4 1978 lk 86
 6. Viktor Suvorov "Jäälõhkuja" Olion, Tallinn 2000, ISBN 9985661648 lk 234
 7. 675-й легкобомбардировочный авиационный полк
 8. ВВС Прибалтийского особого военного округа

Välislingid muuda