Ava peamenüü

Sisukord

Balti sõjaväeringkond ( vene Прибалтийский военный округ - Pribaltijskij vojennõi okrug) oli Punaarmee ja NSV Liidu Relvajõudude Nõukogude Armee sõjaväeringkond.

Balti sõjaväeringkond moodustati NSV Liidu Rahvakomissaride Nõukogu 6. juuli 1940 otsusega № 1193—464СС ja NSV Liidu kaitse rahvakomissar Semjon Timošenko 11. juuli 1940 käsuga nr 0141, milles tehti ülesandeks 31. juuliks 1940 moodustada NSV Liiduga liidetud (!) territooriumitest – Balti sõjaväeringkond Leedu, Läti ja Kalinini oblasti läänerajoonide territooriumile, Eesti territoorium aga liideti Leningradi sõjaväeringkonda.

NSV Liidu Kaitse Rahvakomissariaadi käsuga (НКО nr 0190) 17. augustil 1940 liideti Balti sõjaväeringkonda ka Eesti territoorium ning piirkond nimetati ümber juba Balti Erisõjaväeringkonnaks (vene ПрибОВО – Прибалтийский Особый военный округ).[1]

Seoses sellega, et pärast Saksa RiigiPoola ja Nõukogude–Poola sõdasid 1939. aastal ning pärast Saksa ja Nõukogude vägede Poola okupeerimist tekkis Punaarmee ja Wehrmachti väeosade vahel otsene kontakt.

Veebruaris 1941 tegid marssalid Georgi Žukov ja Boriss Šapošnikov Stalinile ettepaneku muuta piiriäärsed sõjaväeringkonnad rinneteks. 19. veebruaril 1941 kirjutas Stalin alla korraldusele, mille alusel loodi Nõukogude Liidu loodepiirile viis rinnet. ÜK(b)P KK Poliitbüroo kinnitas selle otsuse 21. juunil 1941 toimunud salajasel istungil, kaasa arvatud Balti sõjaväeringkonna nimetuse muutmisest.[2][3]

 • Balti sõjaväeringkond (vene ПРИБОВОПрибалтийский Особый военный округ) nimetati 22. juunil 1941 Looderindeks (vene Северо-Западный фронт, Северо-Западный фронт (Великая Отечественная война).

Viie rinde nimed figureerivad arhiividokumentides veebruarist 1941. Samal ajal said läänepiiri äärsed sõjaväeringkonnad korralduse hakata piiri ääres välja ehitama ja komplekteerima rinnete komandopunkte[4][5]. 14.–16. juunini 1941 said kõik piiriäärsete rinnete väed korralduse nihkuda varjatult vahetult riigipiirile Saksamaaga[6].

Juhid ja koosseisRedigeeri

1940–1941Redigeeri

Balti Sõjaväeringkonna MaaväedRedigeeri

Balti Sõjaväeringkonna vägede juhatajaRedigeeri

Balti Sõjaväeringkonna StaapRedigeeri

Staabiülem: kindralleitnant Pjotr Kljonov

Staabi Operatiivosakonna ülem: Fjodor Truhhin (hilisem Andrei Vlassovi Vene Vabastusarmee staabiülem)

Sõjanõukogu liige: korpusekomissar Pjotr Dubova

Sõjaväeringkonna õhujõudude juhataja: lennuväe kindralmajor Aleksandr Ionov (vahistati süüdistatuna osalemises "fašistlikus vandenõus Punaarmees" 23. juunil 1941 ja hukati 13. veebruaril 1942)

Balti Sõjaväeringkonna ÕhujõudRedigeeri

 • 4. Õhujõudude Diviis (4-я смешанная авиационная дивизия), asukoht Tallinn
  • 35. Pommituslennukite polk (35-й бомбардировочный Берлинский орденов Суворова и Богдана Хмельницкого авиационный полк), koosseisus 50 lennukit SB (СБ)
   • 18. detsember 1939 polgu juhtkond ja 3 eskadrilli saabus Eestisse ning lülitati Erilisse Lennuväebrigaadi, mida juhatas G.Kravtšenko
   • 29. detsember 1939 Eestisse saabusid polgu 2 ekskadrilli, polk asetses Sinalepa lennuväljal, kust teostas pommitulende Soome "tööstus ja süjalistele objektidele". Talvesõja ajal sooritasid 1358 väljalendu ning kaotasid 13 lennukiekipaaži.
   • 15. august 1940 polk muutis asukohta ning asus Tartusse.
  • 28. Hävituslennikite polk (28-й истребительный авиационный полк), [1] – relvastuses МиГ-3 ja И-16.
  • 38. Hävitulennukite polk (38-й истребительный авиационный полк) – 22. juunil 1941 relvastuses 63 lennukit И-153 ja И-16, 16 tk remondis, asukoht Tallinn, koosseisus 63 I-153 (И-153) ja I-16 (И-16) hävituslennukit.[2]
  • 50. Pommituslennukite polk (50-й бомбардировочный Краснознаменный авиационный полк), asukoht Haapsalu lähedal Ungru lennuväljal, koosseisus 34 SB ja 5 Pe-2 (Пе-2) lennukit.[3]
  • 53. Pommituslennukite polk (53-й скоростной бомбардировочный авиационный полк), asukoht Kuusiku lennuväli – 22. juunil 1941 relvastuses 43 SB pommituslennukit, 4 remondis. [4]
  • 659. Hävituslennikite polk (659-й истребительный авиационный полк), [5]
  • 675. Kergpommitajate polk (675-й легкобомбардировочный авиационный полк) – 22. juunil 1941 relvastuses lennukid И-Р-5 ja И-15бис, [6]
 • ...ВВС Прибалтийского особого военного округа


 • 6. Õhujõudude Diviis (4-я смешанная авиационная дивизия)
  • 21. Hävituslennikite polk (21-й истребительный авиационный полк), [7]
  • 31. Pommituslennukite polk(31-й бомбардировочный авиационный полк) – 22. juunil 1941 relvastuses 60 lennukit SB, 4 tk remondis, [8],
  • 40. Pommituslennukite polk(40-й бомбардировочный авиационный полк) – 22. juunil 1941 relvastuses 54 lennukit SB, 2 tk remondis, [9]
  • 148. Hävituslennikite polk (148-й истребительный Режицкий авиационный полк) – 22. juunil 1941 relvastuses 69 lennukit И-153, 14 tk remondis, [10]
 • 7. Õhujõudude Diviis (7-я смешанная авиационная дивизия)[11]
 • 8. Õhujõudude Diviis (8-я смешанная авиационная дивизия)
 • 57. Õhujõudude Diviis (57-я смешанная авиационная дивизия)
  • 312. Eraldiseisev Luurepolk (312-й отдельный разведывательный авиационный полк) – relvastuses lennukid СБ ja Р-5, 22. oktoobril 1941 viidi üle Läänerinde 47. Õhujõudude Diviisi koosseisu. [12]

Balti Sõjaväeringkonna piirkonna sõjamerejõudRedigeeri

Balti Sõjaväeringkonna territooriumil asus ka sõjaväestatud NKVD alluvuses olevad NSV Liidu Piirivalveväeosad, mis allusid NSV Liidu Siseasjade Rahvakomissariaadile:

 • 105. Kretinga piirivalvesalk (105-й Кретингский погранотряд), isikkoosseis 2096, ülem major Botšarov
 • 106. Tauragė piirivalvesalk (106-й Таурагенский погранотряд), isikkoosseis 2097, ülem alampolkovnik L.Golovkin

LooderinneRedigeeri

Idarinne
Osa Teisest maailmasõjast
Toimumisaeg 22. juuni 194112. mai 1945
Toimumiskoht Euraasia ala Jäämerest Kaspia järveni ja Kaukaasiast Alpideni.
Osalised
  Saksamaa   Nõukogude Liit

Balti sõjaväeringkond (ПРИБОВОПрибалтийский Особый военный округ) nimetati 22. juunil 1941 Looderindeks.

Looderinde vägede juhatajaRedigeeri

 
Saksa vägede rünnakusuunad 22. juuni – 1. september 1941


Balti Sõjaväeringkond 1945–1994Redigeeri

Balti sõjaväeringkond (Прибалтийский военный округ) taasmoodustati 1945. aastal 1. Balti rinde vägedest ning sõjaväeringkonna juhatajaks nimetati senine 3. Valgevene rinde ülemjuhataja Hovhannes Bagramjan. Balti sõjaväeringkonna koosseisu kuulusid Läti NSV ja Leedu NSV territoorium. Teises maailmasõjas hõivatud Ida-Preisimaa aladel moodustati Erisõjaväeringkond.

ViitedRedigeeri

 1. М. И. Мельтюхов: Наращивание советского военного присутствия в Прибалтике 1939 – 1941 годах. “Отечественная история”, nr. 4 1999
 2. Viktor Suvorov "Jäälõhkuja" Olion, Tallinn 2000, ISBN 9985661648 lk 335
 3. Великая Отечественная война/1941–1945/. Краткий научный попул. очерк/ под ред. Р. А. Жилина, Полтиздат, Москва 1973, lk 64
 4. Viktor Suvorov "Jäälõhkuja" Olion, Tallinn 2000, ISBN 9985661648 lk 318
 5. "Военно-исторический журнал" nr 4 1978 lk 86
 6. Viktor Suvorov "Jäälõhkuja" Olion, Tallinn 2000, ISBN 9985661648 lk 234

VälislingidRedigeeri