Vikipeedia:Tartu Ülikool/Euroopa Liidu õigus/Artiklid

Euroopa Liidu õigus on õppeaine Tartu Ülikoolis.

Siin leheküljel on loetletud selle aine raames koostatud vikiartiklid. Siit näeb 2017/18. õa, siit 2018./19. õa ja siit 2019./20. õa loodud artikleid.

Artiklid muuda

Enne artikli loomist või täiendamist registreerige end Vikipeedia kasutajaks, kasutades lehekülje ülaosas leiduvat nuppu "Logi sisse / registreeru kasutajaks" või seda lehekülge. Valige tabelist teema(d) ja lisage tabelisse kasutajanimi formaadis [[Kasutaja:Kasutajanimi|Kasutajanimi]]. Nime lisamiseks klõpsake selle lehe ülaservas nupule "Muuda lähteteksti". Kui vajate seejuures abi, kirjutage arutelulehele.

Artikli kirjutamine muuda

Artiklit luues pange tähele:

  • Vaadake videot, kuidas artikkel Vikipeedias vormistada.
  • Artikli alguses on pealkiri paksus kirjas, millele järgnevad n-ö definitsioon ja sissejuhatus (vt teiste Vikipeedia artiklite algusi).
  • Liigendage artikkel peatükkideks.
  • Viidake. Kasutage endale mugavat ühtset viitamissüsteemi, Vikipeedial ei ole oma viitamisstandardit.
  • Viimane peatükk on "Viited". Selle järele võib tulla peatükk "Välislingid". Need "viitavad tavaliselt kõnealuse isiku või organisatsiooni enda kodulehele ja autoriteetsete andmebaaside või kogumike sissekannetele, mis on täielikult pühendatud artikli teemale".
  • Artikli tekst peab olema entsüklopeediline ja kindlasti ei tohi kopeerida teiste autorite loodut (plagiaat ehk loomevargus on lubamatu). S.t kasutage omaenda sõnastust ning viidake faktide päritolule, et nende paikapidavust oleks võimalik kontrollida.

Artikli vormistamise ühe võimaluse kohta on olemas video. Tekkinud küsimustele leiab vastuseid juhendist. Sealt saad vaadata ka seda, kuidas on mõni konkreetne artikliosa vormistatud, kuidas lisada viiteid ja pilte ning mil viisil sisestada tabeleid.

Siinse lehekülje arutellu on oodatud aine korraldust puudutavad päringud.

Arutelulehekülgedel allkirjastage oma kommentaar, kasutades nelja tildet (~~~~), et oleks näha, kes selle kommentaari kirjutas. Allkiri tekib nelja tilde kasutamisel automaatselt pärast lehe salvestamist.

Euroopa Liidu õigus on õppeaine Tartu Ülikoolis.

Enne artikli loomist või täiendamist registreerige end Vikipeedia kasutajaks, kasutades lehekülje ülaosas leiduvat nuppu "Logi sisse / registreeru kasutajaks" või seda lehekülge. Valige tabelist teema(d) ja lisage tabelisse kasutajanimi formaadis [[Kasutaja:Kasutajanimi|Kasutajanimi]]. Nime lisamiseks klõpsake selle lehe ülaservas nupule "Muuda lähteteksti". Kui vajate seejuures abi, kirjutage arutelulehele.

2023/24 muuda

Nr Artikkel Artikli kirjutajate kasutajanimed
1 Tingimuslikkuse mehhanism Kasutaja:Rühm1.2023
2 Ajakirjandusvabadus börsil noteeritud ettevõtte kohta siseinfo avaldamisel versus finantsturgude ja erahuvi kaitse Kasutaja:Rühm EGHMR
3 Erakopeerimise erand andmete pilves hoidmisel Kasutaja:Rühm3
4 Andmekaitse: õigus teada, kes sinu andmeid on vaadanud. Kas iga rikkumise korral õigus hüvitisele? [[Kasutaja:]] Rühm 4
5 Montréali konventsiooni artikkel 17 lõike 1 kohaldamine: esmaabi andmine õhusõiduki pardal Kasutaja: Euoigus
6 Eelotsuse küsimise mõju kohtumenetlusele liikmesriigis Kasutaja:Kasutajanimi
7 Õigus koguda tundlikke isikuandmeid võitluseks kuritegevusega Kasutaja:Rühm7
8 Tingimuste selgelt mõistetavalt sätestamise kohustus tarbijaga sõlmitud lepingutes Kasutaja:Kasutajanimi

2022/23 muuda

Nr Artikkel Artikli kirjutajate kasutajanimed
1 Sideandmete säilitamise õigusvastasus Kasutaja: ELRühm6
2 Toiduga sarnanevate kosmeetikatoodete müügi piiramine Euroopa Liidus Kasutaja:Lindahherman
3 Tegelike kasusaajate avalikustamine rahapesu vältimise eesmärgil Kasutaja:Euroopaõigusõpilane
4 Piirikontrolli taaskehtestamine Euroopa Liidus Kasutaja:LauraAnikina

2021/22 muuda

Nr Artikkel Artikli kirjutajate kasutajanimed
1 Tarbijakaitse ja lepingutingimuste selgus Kasutaja: jääkarud
2 Tarbijakaitse ja ebaõiglased lepingutingimused Kasutaja:TÜ-õigus
3 Merereisija õigused Kasutaja:Mareliberum8
4 Riigiabi COVID-19 pandeemia ajal Kasutaja:EsileN
5 Tööaja määratlemine Kasutaja:MartKallaspoolik

2020/21 muuda

Nr Artikkel Artikli kirjutajate kasutajanimed
1 Euroopa Liidu regulatsioon loomade riituslikust tapmisest usuvabaduse kontekstis Kasutaja:Tilltalla
2 Kahjunõue Euroopa Liidu vastu Kasutaja:Kertureap
3 Costa v ENEL Kasutaja:PungasKO
4 Samasooliste abielu tunnustamine teises liikmesriigis Kasutaja:Juuratudeng
5 Mangold v Helm Kasutaja:KirsikaL
6 Euroopa Ombudsman Kasutaja:Õigusõpilane
7 Tööotsija õigus saada riiklikke toetuseid sihtriigis Kasutaja:Tööotsija123

2019/20 muuda

2019/20. õa Euroopa Liidu õiguse aines loodud artiklid:

Nr Artikkel Artikli kirjutajate kasutajanimed
1 Euroopa Liidu õiguse kasuliku mõju põhimõte Kasutaja:HannaLisa
2 Lojaalse koostöö kohustus Kasutaja:Annegretreisi
3 Euroopa Liidu pädevused Kasutaja:Õigusõpilane
4 Liikmesriigi trahvimine kohtuotsuse mittetäitmise eest Kasutaja:Janel Jan-Marcus Lohvart
5 Liikmesriigi trahvimine direktiivi ülevõtmata jätmise eest Kasutaja:Stella Vogt
6 Tegevusetushagi Kasutaja:Lestassie
7 Mittediskrimineerimise põhimõte. Diskrimineerimise keeld usutunnistuse alusel. Kasutaja:KV Andres Õ
8 Euroopa Liidu elamisluba Kasutaja:KosterLi
9 Eesti Vabariik v Euroopa Komisjon (2017) Kasutaja:Jakobeen
10 Tarbija õigused online tehingust taganemisel (näiteid madratsi tagastamisest) Kasutaja:EgetKitsing
11 Kasutaja nõusolek ja selle vorm küpsiste paigaldamiseks kasutaja arvutisse Kasutaja:HelenRe
12 Euroopa Liidus kujutiste kaubamärgina registreerimise piirangud Kasutaja:Vaike Sätted
13 Õppe- ja koolitusteenuste käibemaksuvabastuse rakendamine Euroopa Liidus Kasutaja:Koolitusõigus
14 Konkurentsiõigus Kasutaja:Tuulihelind
15 Sõidukite maksustamine Euroopa Liidus Kasutaja:Toimkond
16 Suhkruotsus Kasutaja:AnastasiaAnisimova23

2018/19 muuda

2018/19. õa Euroopa Liidu õiguse aines loodud artiklid:

Nr Artikkel
1 Lähimuse põhimõte (Mustand:Lähimuse (subsidiaarsuse) põhimõte Euroopa Liidu õiguses)
2 Menetlusautonoomia (Mustand:Menetlusautonoomia piirid: tõhususe ja võrdväärsuse põhimõtted)
3 Põhipuhkuse hüvitamine (Mustand:Töötajate õigused: kasutamata põhipuhkuse hüvitamine töösuhte lõppemisel)
4 Lennuhüvitis (Mustand:Tarbijakaitse: lennureisija õigus hüvitisele, kui hilineb EL-st kolmandasse riiki suunduv lend)
5 Isikuandmete kaitse üldmäärus (Mustand:Isikuandmete kaitse: Facebooki "fännilehe" haldaja vastutus (C-210/16) ja usulise rühmituse vastutus isikuandmete töötlemise eest (C-25/17))
6 Elamisõigus Euroopa Liidus (Mustand:Perekonnaelu: EL-i kodaniku mittekodanikust abikaasa või elukaaslase õigus elada EL-s)
7 Õigusriigi põhimõte (Mustand:Õigusriigi põhimõte: Poola kohtunike pensioniea küsimus)
8 Euroopa kodanikualgatus (Mustand:Institutsioonidega seonduv: Komisjoni õigus või kohustus esitada kodanikuaalgatuse põhjal õigusloomeline ettepanek?)
9 Brexit (Mustand:Brexit: Kas lahkumisavalduse saab tagasi võtta?)
10 Riigiabi (Mustand:Konkurents ja riigiabi: liikmesriigi kohustus nõuda tagasi ebaseaduslikult antud riigiabi)
11 Eelotsusemenetlus ELTL artikli 267 alusel
12 Eelotsusetaotlus (algselt "Euroopa Kohtu pädevuse piirid eelotsusetaotluse küsimustele vastamisel")
13 Kohus või tribunal ELTL art 267 tähenduses
14 Proportsionaalsuse põhimõte Euroopa Liidu õiguses
15 Euroopa Liidu direktiiv#Direktiivi kaudne õigusmõju

2017/18 muuda

2017/18. õa Euroopa Liidu õiguse aines loodud artiklid:

Nr Aeg Artikkel Artikli kirjutajate kasutajanimed
1 22.02.2018 Acte clair
Acte éclairé
AAhlberg
ESalulaid
Glokog
2 27.02.2018 Euroopa Liidu õigusaktid Marcel Woods
3 01.03.2018 Direktiivi vahetu õigusmõju II kursus
4 05.03.2018 Direktiivi kaudne õigusmõju Kasutajanimi
5 08.03.2018 Riigi vastutus Euroopa Liidu õiguse rikkumise eest

(kahjunõude eeldused, tõhususe ja võrdväärsuse põhimõtted)

Helinkik
6 13.03.2018 Mustand:Euroopa Liidu põhiõigused (allikad ja kaitse)

Ümber tõstetud: Euroopa Liidu põhiõiguste harta; Euroopa Liidu õigus ptk-d "Põhiõigused", "Euroopa Liidu põhiõiguste allikad", "Põhiõiguste kaitse" ning "Põhiõiguste kaitse ja kohtuvõim Euroopas"

MaHeAi
7 15.03.2018 Euroopa Liidu neli põhivabadust Paulanoorem
Stinaveek
JohannaMaria96
8 20.02.2018 Euroopa Liidu põhivabaduste piiramise lubatavus merilyrool
helinatross
9 22.03.2018 Mustand:Rikkumismenetlus ja Euroopa Komisjoni hagid liikmesriikide vastu

Ümber tõstetud: Rikkumismenetlus ja Euroopa Liidu õigus ptk "Liikmesriigi vastutus Euroopa Liidu õiguse rikkumise eest"

Eltiim1
10 27.03.2018 Tühistamishagid Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 263 alusel Jkjeans
Kaisaerm