Vikipeedia:Tartu Ülikool/Euroopa Liidu õigus/2019

2018/19. õa Euroopa Liidu õiguse aines loodud artiklid:

Nr Artikkel
1 Lähimuse põhimõte (Mustand:Lähimuse (subsidiaarsuse) põhimõte Euroopa Liidu õiguses)
2 Menetlusautonoomia (Mustand:Menetlusautonoomia piirid: tõhususe ja võrdväärsuse põhimõtted)
3 Põhipuhkuse hüvitamine (Mustand:Töötajate õigused: kasutamata põhipuhkuse hüvitamine töösuhte lõppemisel)
4 Lennuhüvitis (Mustand:Tarbijakaitse: lennureisija õigus hüvitisele, kui hilineb EL-st kolmandasse riiki suunduv lend)
5 Isikuandmete kaitse üldmäärus (Mustand:Isikuandmete kaitse: Facebooki "fännilehe" haldaja vastutus (C-210/16) ja usulise rühmituse vastutus isikuandmete töötlemise eest (C-25/17))
6 Elamisõigus Euroopa Liidus (Mustand:Perekonnaelu: EL-i kodaniku mittekodanikust abikaasa või elukaaslase õigus elada EL-s)
7 Õigusriigi põhimõte (Mustand:Õigusriigi põhimõte: Poola kohtunike pensioniea küsimus)
8 Euroopa kodanikualgatus (Mustand:Institutsioonidega seonduv: Komisjoni õigus või kohustus esitada kodanikuaalgatuse põhjal õigusloomeline ettepanek?)
9 Brexit (Mustand:Brexit: Kas lahkumisavalduse saab tagasi võtta?)
10 Riigiabi (Mustand:Konkurents ja riigiabi: liikmesriigi kohustus nõuda tagasi ebaseaduslikult antud riigiabi)
11 Eelotsusemenetlus ELTL artikli 267 alusel
12 Eelotsusetaotlus (algselt "Euroopa Kohtu pädevuse piirid eelotsusetaotluse küsimustele vastamisel")
13 Kohus või tribunal ELTL art 267 tähenduses
14 Proportsionaalsuse põhimõte Euroopa Liidu õiguses
15 Euroopa Liidu direktiiv#Direktiivi kaudne õigusmõju