Vikipeedia:Tartu Ülikool/Euroopa Liidu õigus/2018

2017/18. õa Euroopa Liidu õiguse aines loodud artiklid:

Nr Aeg Artikkel Artikli kirjutajate kasutajanimed
1 22.02.2018 Acte clair
Acte éclairé
AAhlberg
ESalulaid
Glokog
2 27.02.2018 Euroopa Liidu õigusaktid Marcel Woods
3 01.03.2018 Direktiivi vahetu õigusmõju II kursus
4 05.03.2018 Direktiivi kaudne õigusmõju Kasutajanimi
5 08.03.2018 Riigi vastutus Euroopa Liidu õiguse rikkumise eest

(kahjunõude eeldused, tõhususe ja võrdväärsuse põhimõtted)

Helinkik
6 13.03.2018 Mustand:Euroopa Liidu põhiõigused (allikad ja kaitse)

Ümber tõstetud: Euroopa Liidu põhiõiguste harta; Euroopa Liidu õigus ptk-d "Põhiõigused", "Euroopa Liidu põhiõiguste allikad", "Põhiõiguste kaitse" ning "Põhiõiguste kaitse ja kohtuvõim Euroopas"

MaHeAi
7 15.03.2018 Euroopa Liidu neli põhivabadust Paulanoorem
Stinaveek
JohannaMaria96
8 20.02.2018 Euroopa Liidu põhivabaduste piiramise lubatavus merilyrool
helinatross
9 22.03.2018 Mustand:Rikkumismenetlus ja Euroopa Komisjoni hagid liikmesriikide vastu

Ümber tõstetud: Rikkumismenetlus ja Euroopa Liidu õigus ptk "Liikmesriigi vastutus Euroopa Liidu õiguse rikkumise eest"

Eltiim1
10 27.03.2018 Tühistamishagid Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 263 alusel Jkjeans
Kaisaerm