Supiinitarindid

Supiin on ma-tegevusnimi. Supiinitarindi moodustab ma-tegevusnime sisseütleva käände (illatiivi-); seesütleva käände (inessiivi-); seestütleva käände (elatiivi-); saava käände (translatiivi-) või ilmaütleva käände (absessiivi-) vorm koos oma laienditega. Supiinitarindid võivad lauses esineda seotud või vabade laienditena.

Eesti keel muuda

Ma-, mas- ja mast-tarindid muuda

Sina läksid laulma / käisid laulmas / tulid laulmast (määrus).
Laulma tulek / laulmas olek / laulmast tulek (määrustäiend).
Me hakkasime minema (ahelverbi kui liitöeldise osa).
Ma lähen magama / ← Ma magan / Ma käisin magamas / ← Ma magan/ Ma tulin magamast / ← Ma magan /

Maks-tarind muuda

Otsustamaks tegeliku olukorra üle, pöördugem faktide poole.
Ta tahtis püsti tõusta, rõhutamaks sellega, et lahkub.
Teenimaks kuulsust nii endale kui ka klubile / ← Treener teenib kuulsust nii endale kui ka klubile /, saatis treener klubi parimad sportlased Tallinnasse võistlema.

Mata-tarind muuda

Supiintarindite ajasuhted muuda

  • Mas-vorm väljendab põhilause sündmusega samaaegset sündmust.
Tüdruk käis poes toitu ostmas.
  • Ma- ja maks-vorm näitavad põhilause sündmusele järgnevat sündmust.
Laps hakkas mänguasjadega mängima.
Andmaks näpunäiteid, jagati õpilastele õppematerjalid.
  • Mast-vorm väljendab põhilause sündmusele eelnevat sündmust.
Poiss tuli pesemast.

Kirjandus muuda

M. Erelt, R. Kasik, H. Metslang, H. Rajandi, K. Ross, H. Saari, K. Tael, S. Vare, Eesti keele grammatika II. Süntaks. Lisa: Kiri. Tallinn: Eesti Teaduste Akadeemia Keele ja Kirjanduse Instituut, 1993. §676 (lk 251-252)