Supiinitarindid

Supiin on ma-tegevusnimi. Supiinitarindi moodustab ma-tegevusnime sisseütleva käände (illatiivi-); seesütleva käände (inessiivi-); seestütleva käände (elatiivi-); saava käände (translatiivi-) või ilmaütleva käände (absessiivi-) vorm koos oma laienditega. Supiinitarindid võivad lauses esineda seotud või vabade laienditena.

Eesti keelRedigeeri

Ma-, mas- ja mast-tarindidRedigeeri

Sina läksid laulma / käisid laulmas / tulid laulmast (määrus).
Laulma tulek / laulmas olek / laulmast tulek (määrustäiend).
Me hakkasime minema (ahelverbi kui liitöeldise osa).
Ma lähen magama / ← Ma magan / Ma käisin magamas / ← Ma magan/ Ma tulin magamast / ← Ma magan /

Maks-tarindRedigeeri

Otsustamaks tegeliku olukorra üle, pöördugem faktide poole.
Ta tahtis püsti tõusta, rõhutamaks sellega, et lahkub.
Teenimaks kuulsust nii endale kui ka klubile / ← Treener teenib kuulsust nii endale kui ka klubile /, saatis treener klubi parimad sportlased Tallinnasse võistlema.

Mata-tarindRedigeeri

Supiintarindite ajasuhtedRedigeeri

  • Mas-vorm väljendab põhilause sündmusega samaaegset sündmust.
Tüdruk käis poes toitu ostmas.
  • Ma- ja maks-vorm näitavad põhilause sündmusele järgnevat sündmust.
Laps hakkas mänguasjadega mängima.
Andmaks näpunäiteid, jagati õpilastele õppematerjalid.
  • Mast-vorm väljendab põhilause sündmusele eelnevat sündmust.
Poiss tuli pesemast.

KirjandusRedigeeri

M. Erelt, R. Kasik, H. Metslang, H. Rajandi, K. Ross, H. Saari, K. Tael, S. Vare, Eesti keele grammatika II. Süntaks. Lisa: Kiri. Tallinn: Eesti Teaduste Akadeemia Keele ja Kirjanduse Instituut, 1993. §676 (lk 251-252)