Seesütlev kääne

Seesütlev kääne ehk inessiiv on sisekohakäänete hulka kuuluv kääne, mis väljendab millegi sees olemist.

Eesti keelRedigeeri

Eesti keeles on inessiivi käändelõpp -s. See lisatakse omastava käände vormile.

Seesütlevas käändes sõnad esinevad lauses peamiselt määruse või täiendina.

Seesütleva käändega võidakse väljendada ka aega (näiteks ajamäärustes) ning mitmesuguseid suhteid.

Seesütlev kääne esineb peale nimisõnade, omadussõnade, arvsõnade ja asesõnade ka defektiivse paradigmaga määrsõnadel (käed ristis) ning tegusõna käändelistel vormidel (des-vorm, mas-vorm).

NäitedRedigeeri

  • Elan ilusas majas.
  • Juulikuus palka ei saa.
  • Kas sa oled selles kindel?