Tegusõna vabad laiendid

(Ümber suunatud leheküljelt Vaba laiend)

Tegusõna vabad laiendid on laiendid, mis sõltuvad tegusõnast vähem kui seotud laiendid. Tegusõna ja tema laiendite vahel toimiv grammatiline seos on sõltumine ehk rektsioon. Vabade laiendite tingitus lauses tegusõnast on minimaalne, erinevalt seotud laienditest, mis on nii sisult kui ka vormilt konkreetse tegusõnaga seotud.

Tegusõna koos oma laienditega moodustab tegusõnafraasi.

  • Tegusõna vaba laiend väljendab sündmuse kohta, aega või asjaolusid, lauses on selleks enamasti erinevad määrused.
  • Seotud laiend väljendab sündmuse osalisi. Tegusõna levinumad seotud laiendid on lauses alus ja sihitis.

Näiteks: Ma (alus - tegusõna seotud laiend) vaatasin (öeldis - tegusõna) pühapäeval (ajamäärus - tegusõna vaba laiend) toas (kohamäärus - tegusõna vaba laiend) telekat (sihitis - tegusõna seotud laiend).

Vabad laiendid võivad lauses esineda iga tegusõna ümber, kuid lause oleks arusaadav ka ilma nendeta.